Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Vi søger tre arbejdsmiljørådgivere til Banedanmarks (BDK) centrale arbejdsmiljøsektion.  

Vil du være med til at bidrage til en yderligere styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen for BDKs egne ansatte, samt i relation til BDK som bygherre og indkøber af entreprenørydelser og andre leverancer.  

Du bliver en del af et team på 10 medarbejdere i den centrale arbejdsmiljøenhed, som samarbejder tæt med bl.a. arbejdsmiljøkollegaer i anlægs- og driftsenheder i andre dele af organisationen, samt med jernbanesikkerhedsteams i Kvalitet & Sikkerhed, hvor arbejdsmiljøsektionen er placeret.  

Sektionen er inde i en større udviklingsproces, hvor vi opgraderer vores arbejdsmiljøkompetencer og –processer. Du vil derfor kunne være med til at præge din nye arbejdsplads i betydelig grad.  

I Banedanmark er arbejdsmiljø vigtigt i mange sammenhænge når vi anlægger, drifter og vedligeholder jernbanen. F.eks. arbejder medarbejdere med farlige maskiner, på ufremkommelige strækninger og på alle tider af døgnet. Banedanmark er en stor bygherre, og vi projekterer og gennemfører en række meget store projekter med entreprenører og rådgivere fra både Danmark og udlandet.  

Én person vil få kontor i Fredericia og to i København. Der vil være lidt rejser i Danmark for alle tre personer.  

Brænder du for arbejdsmiljøarbejdet?  
Dine opgaver vil afhænge lidt af, om du ansættes i Fredericia eller i København.  

I København vil én at vore nye medarbejdere anvende en væsentlig del af tiden på at assistere hovedarbejdsmiljøudvalget og andre dele af arbejdsmiljøorganisationen, herunder med analyse, rapportering, formidling og opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøinformationer.  

Den anden medarbejder i København vil anvende en væsentlig del af tiden på udvikling og implementering af arbejdsmiljøledelsessystemet, med fokus på arbejdsmiljø i indkøb af rådgivere, entreprenører og andre leverandører, samt med auditering internt og eksternt af arbejdsmiljøarbejdet, med fokus på forbedringer.  

Vores nye medarbejder i i Fredericia vil sammen med sit team, og de to nye medarbejder i København, bidrage til følgende opgaver:  

  •  Assistere med udarbejdelse og implementering af handlingsplaner ud fra APV.  
  • Assistance med analyse af arbejdsulykker og andre hændelser, og herudfra foreslå forebyggende tiltag og assistere med implementeringen heraf.  
  • Konkret rådgivning i forbindelse med arbejdsmiljøproblemer, herunder undersøgelser og afhjælpende tiltag. Eksempelvis vedrørende ergonomi, ulykkesminimering, indeklima, støj, stress, eksponering for støv/gasser/dampe, substitution af produkter.  
  • Beskrive og instruere i arbejdsprocedurer og vejledninger med et arbejdsmiljøfokus.  
  • Formidling i BDK af hvordan et godt arbejdsmiljø skal sikres, samt af eksempler på at arbejdsmiljøet er blevet forbedret.  
  • Dialog med Arbejdstilsynet og BDK ifm. påbud, samt vurdering af og assistance til implementering af afhjælpende og forebyggende tiltag.  
  • Dialog med kollegaer i BDK (enkeltpersoner, sikkerhedsgrupper, organisatoriske enheder) om arbejdsmiljøproblemer og arbejdsmiljøarbejdet, herunder promovering af en god sikkerhedskultur og et godt kollegaskab uden stress og mopning.  

Har du arbejder med arbejdsmiljøroller?  
Du har en relevant akademisk uddannelse, det kunne være ingeniør, det vigtigste er at du har kurser inden for arbejdsmiljø, auditering, arbejdsmiljøteknik eller ulykkesanalyse og – forebyggelse. Du har minimum nogle års erfaring – og meget gerne mere - fra job(s) med arbejdsmiljøroller. Det kan være fra ansættelse hos bygherrer, private virksomheder indenfor eksempelvis bygge/anlæg, eller Arbejdstilsynet.  

Vi forventer, at du har analytiske evner, er kvalitetsbevist, kan arbejde med både konkrete arbejdsmiljøopgaver og med strategisk arbejdsmiljøarbejde, og at du er en dygtig kommunikator.  

Erfaring med undervisning, beredskab, jernbanesikkerhed, risikovurdering af kemikalier, arbejde med farligt gods og/eller arbejdsmiljøkoordinering som bygherre vil være et plus, men er ikke nødvendigt.  

Du er god til at samarbejde, og du kan fungere med alle niveauer i en stor offentlig organisation samt med eksterne samarbejdspartnere og myndigheder.  

Løn  
Du ansættes i forhold til gældende overenskomst og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  

Ansøgning og kontakt  
Vil du vide mere, så kontakt Arbejdsmiljøchef Torben Bruun Hansen.  

Vi vurderer ansøgninger, og indkalder til samtaler, løbende.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” nedenfor og følger instruktionerne.

I Banedanmark driver, vedligeholder og udvikler vi den danske jernbane. Vi er en statsvirksomhed under Transport- og Bygningsministeriet. Vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov, så det bliver muligt at fordoble passager- og godstransporten.

Vi styrer og overvåger togtrafikken og udvikler jernbanen gennem store projekter som f.eks. Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet, Den nye bane København-Ringsted og andre store anlægsprojekter.

Vores hverdag er præget af et højt fagligt niveau, samarbejde på tværs af fagområder og gode udviklingsmuligheder. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside www.banedanmark.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Fredericia / København
keyboard_arrow_up
Startdato
18. november 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
02. december 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse