Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

8_WEB_LEDELSE-OG-POLITIK_Cykelslangen_600x375px

Arbejdsmiljøkonsulent til Center for udførelse af Anlæg, Københavns Kommune

Vil du være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i vores anlægsprojekter?

I Center for Udførelse af Anlæg (CUA) varetager vi bygherrerollen i København Kommunes anlægsprojekter og sikrer en effektiv projektstyring og udførelse af dem. Centeret er en del af serviceområdet Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og omsætter årligt for ca. 750 mio. kr. fordelt på ca. 100 projekter. 

Vi søger en dygtig arbejdsmiljøkonsulent med stærke kompetencer indenfor arbejdsmiljøkoordinering i alle faser fra projektering til anlæg. 

Vi er dygtige sammen
Du bliver vores arbejdsmiljøkonsulent i Center for Udførelse af Anlæg, varetager bygherrerollen og er med til at sikre at vores pligter som bygherre opfyldes og at de dermed forbundne opgaver løses i henhold til loven. Vores vision er effektivt at sikre indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn og være med til at præge udviklingen på arbejdsmiljøområdet i en positiv retning. Arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen skal være værdiskabende for den videre proces. 

Du samarbejder med et tværfagligt team af projekt- og byggeledere samt udbudsjurister, og udover det vores eksterne samarbejdspartnere, eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere og entreprenører og bliver deres sparringspartner om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål. Du kommer til at indgå i CUA's "Arbejdsmiljø arbejdsgruppe", hvor en udbudsjurist samt projekt- og byggeledere fra centrets fem enheder er repræsenteret. 

Dine opgaver omfatter bl.a.:

 • Løbende ajourføring af CUA's skabeloner og paradigmer på arbejdsmiljøområdet, indarbejdelse af nye lovkrav, bekendtgørelser og politikker m.m.
 • Rådgivning af kollegaer i Byens Fysik om håndtering af arbejdsmiljøforhold i anlægsprojekter.
 • Systematisk registrering af (nærved-) ulykker og opfølgning på ulykkesstatistikken.
 • Indsamle erfaringer fra driften og sikre at disse kommer nye projekter til gode.
 • Varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator (P) i udvalgte projekter.
 • Tilsyn med arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen, som tit udføres af hovedentreprenøren.
 • Afholde årlige netværksmøder for CUA's medarbejdere om arbejdsmiljøkoordinering.
 • Afholde kurser om "Bygherrens pligter" for andre dele af TMF, som har bygherrerollen.

Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, men samtidig forstår at indgå i et team af professionelle medarbejdere, hvor der også er tid til fælles læring og til, at du kan udvikle dig selv og erhverve nye kompetencer. 

Erfaren arbejdsmiljøkonsulent, der navigerer sikkert
Du er en engageret og dynamisk person med min. 5-10 års erfaring med arbejdsmiljølovgivningen og med arbejdsmiljøarbejde inden for projektering og udførelse, gerne på større projekter. Du har f.eks. erfaring fra en stilling hos Arbejdstilsynet, Branchearbejdsmiljørådet, en offentlig bygherre, fra en projekterende rådgivervirksomhed eller som arbejdsmiljøkoordinator hos en større entreprenørvirksomhed. 

Du har erfaring med arbejdsmiljøkoordinering, og vi sætter pris på, hvis du har indblik og/eller forståelse for en politisk ledet organisation. Det er en fordel, at du har kompetencer eller erfaring indenfor

 • udbud og kontraktstyring af både teknisk rådgivning og af entreprenørarbejde
 • offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk ledet organisation
 • kommunikation, formidling og afholdelse af kurser/workshops.

Herudover lægger vi vægt på, at du har overblik, og at du har stærke evner med hensyn til at prioritere og strukturere opgaver undervejs i processen. Du har personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter. 

Du opleves som imødekommende og konstruktiv, og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver et velformuleret dansk, ligesom du også behersker it-programmer på brugerniveau.

Et kompetent, udviklende og engageret arbejdsklima
Vi lægger vægt på et uformelt og inspirerende arbejdsklima med fokus på læring og kompetenceudvikling samt samarbejde med gode kolleger. Jobbet rummer mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt. 

Derudover tilbyder vi dig en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge inkl. frokost, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv. 

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen vil være afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Hertil kommer pension.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef for Cykelprojekter Martin Akselsen på 5137 1572. 

Læs mere om Center for Udførelse af Anlægsprojekter her

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 19. februar 2017.
Samtalerne foregår i uge 10-11. 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Desuden varetager forvaltningen myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København S
keyboard_arrow_up
Startdato
08. februar 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
19. februar 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse