Jobbet "Analytiker til udvikling, analyse og optimering" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Analytiker til udvikling, analyse og optimering i Datatilsynet

Brænder du for at foretage dataudtræk og analyser og derigennem bidrage til ledelsesinformation og optimering af processer og interne arbejdsgange? Vil du danne grundlaget for ledelsens drøftelser og beslutninger om prioriteringer og styring på det strategiske og det operationelle niveau? Besidder du samtidig et højt kvalitetsniveau?

Så er du måske vores nye kollega. Vi har en nyoprettet stilling som analytiker ledig til besættelse snarest muligt. Du vil blive tilknyttet staben og refererer til direktøren.

Om stillingen
Som analytiker i Datatilsynet vil dit arbejde bestå i at foretage dataudtræk og analyser med fokus på optimering og kapacitetsudnyttelse. Du kommer til at spille en aktiv rolle i Datatilsynets optimering af arbejdsgange bl.a. med fokus på juridisk sagsbehandling. Vi har brug for en analytiker, som kan bidrage til at styrke vores drift og værdiskabelse.

Dataudtrækkene hentes i forskellige systemer, herunder vores sagsbehandlingssystem WorkZone, og det er din opgave at foretage den fornødne behandling, så dataene kan blive let forståelige og visuelt præsentable og understøtte ledelsens prioriterings- og styringsdrøftelser. Du vil være ansvarlig for udvikling og drift af diverse ledelsesinformation – bl.a. grafer til direktørtavlemøder, tal til årsberetning og årsrapport mv., ligesom du også gerne skal bidrage til, at vores økonomistyring bliver yderligere professionaliseret.

Du vil blive inddraget i arbejdet med at understøtte de juridiske enheders kerneopgaver og optimere sagsbehandlingen. Du vil bl.a. blive involveret i arbejdet med at dokumentere, optimere og udvikle vores nuværende og kommende processer i tilsynsenheden særligt med fokus på analyser af de mange indkomne anmeldelser af brud på persondatasikkerheden, som Datatilsynet modtager samt tal til brug for udvælgelse af tilsynsobjekter mv.

Kernen i dit arbejde som analytiker er at skabe et solidt fundament af viden for driftsstyringen i de enkelte juridiske enheder og organisationen som helhed. En viden, som du bidrager til ved at skabe struktur og overblik over data, identificere sammenhænge og sammenstille data til bl.a. ledelsesinformation.

Du bliver en del af staben, hvor medarbejderne har forskellige faglige baggrunde. Staben har ansvaret for økonomistyring, direktionsbetjening, kommunikation, HR mv. I staben stræber vi efter at levere den bedst mulige støtte til ledelsen og tilpasser løbende vores leverancer til organisationens behov. Det er vigtigt for os, at vi opleves som driftssikre og hjælpsomme. Din opgave bliver at sætte dine kompetencer i spil sammen med dine kolleger og bidrage til at sikre, at vores opgaver bliver løst til tiden, i den rigtige kvalitet og i en proces, hvor vi skaber den størst mulige værdi sammen.

Målet er at sikre, at Datatilsynet er på forkant med udviklingen, både når det gælder håndtering af komplekse sagstyper, servicering af borgerne, virksomheder og private samt når det gælder udviklingen af interne arbejdsgange.

Om dig
Du har en kandidatuddannelse med fokus på økonomi eller matematik, fx cand.merc., cand.scient.oecon., cand.polit., cand. polyt. eller lign.

Vi ser gerne, at du har et par års erfaring, hvor du har arbejdet med dataanalyse og ledelsesinformation, men nyuddannede med den rette faglige profil kan også komme i betragtning.

Herudover lægges der vægt på, at du:

  • har erfaring med at arbejde med databehandling i fx Excel, Python eller R
  • har en struktureret og analytisk tilgang til opgaveløsningen,
  • tager initiativer til at finde løsninger på de problemer, der kan opstå,
  • har erfaring med udarbejdelse af ledelsesinformation,
  • kan formidle dine analyseresultater - både i skrift og tale og ved anvendelse af relevante visualiseringsværktøjer,
  • har lyst til at igangsætte og gennemføre kontinuerlige procesoptimeringsforslag,
  • har et udpræget helhedssyn og organisatorisk forståelse, og
  • har modet til at udfordre vaner, kultur og arbejdsgange i et stærkt fagprofessionelt miljø

For os er det vigtigt, at du er en holdspiller, tager ansvar og ejerskab, er resultatorienteret og har et skarpt detaljefokus. Men endnu vigtigere er det, at du sætter en ære i at levere produkter af rette kvalitet til tiden og har gode kommunikative evner, så du kan begå dig på alle niveauer i vores organisation. Kendskab til og erfaring med OData standarden er et plus.

Vi sætter endvidere stor pris på et godt humør og en uhøjtidelig kollegial omgangstone.

Om Datatilsynet
Datatilsynet er den centrale, uafhængige tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet, der fører tilsyn med overholdelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af tilsyn hos dataansvarlige. Vi rådgiver og vejleder, behandler klagesager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder, ligesom vi også deltager i internationalt arbejde, bl.a. i EU. På internationalt plan er Datatilsynet medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og samarbejder i dette regi med de øvrige nationale (europæiske) tilsynsmyndigheder om håndhævelse, udstedelse af guidelines, godkendelse af kodekser og bindende virksomhedsregler mv. Herudover er Datatilsynet national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger i en række fælleseuropæiske informationssystemer (bl.a. Schengen-, visum og toldområdet).

Datatilsynet behandler også anmeldelser af brud på persondatasikkerheden og bidrager med skriftlig rådgivning om konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse. Herudover arbejder tilsynet med adfærdskodekser, certificeringsmekanismer for databeskyttelse og databeskyttelsesmærkninger og -mærker. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger. Datatilsynet er endvidere tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig bl.a. om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv. og lov om visse betalingsmidler.

Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og et sekretariat. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i konkrete sager af principiel karakter. Sekretariatet, der varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør, beskæftiger omkring 65 medarbejdere (jurister, it-sikkerhedskonsulenter, kontorfunktionærer og studentermedhjælpere m.fl.).

Vi tilbyder et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads, der har alsidige og udfordrende opgaver og fokus på høj faglighed, kvalitet og service. Vi har et stærkt og uhøjtideligt socialt fællesskab, og du vil kunne sparre med og søge inspiration hos dygtige og engagerede kolleger og ledere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Datatilsynet, og stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med indplacering som fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. 

Der er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Ansøgning og øvrige oplysninger 
Har du lyst til at blive en del af Datatilsynet, skal du søge stillingen elektronisk på "Ansøg" knappen - derefter under Karriere. 

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte CV, relevante eksamenspapirer med karakterer og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.  

Ansøgningsfristen er senest mandag den 21. oktober 2019 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 45 og 46.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef for tilsynsenheden Frederik Viksøe Siegumfeldt på 2949 3250 eller stabsmedarbejder Sofie Astrup Malm på 2949 3261.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder