Gå til hovedindhold

Advarsel

  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Klimarådet søger analytiker med bredt kendskab til klima- og energidagsordenen.  

Den voksende klimaudfordring og forskellige veje til grøn omstilling af samfundet fylder meget hos både politikere og borgere. Med god grund. Det er dette århundredes største udfordring, og både i Danmark og internationalt skal der findes løsninger. Klimarådet rådgiver om, hvordan Danmark bedst og billigst kan gennemføre omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050, og nu er der en ledig stilling som analytiker i Klimarådets sekretariat. 

Har du interesse for klima- og energipolitik og lyst til at arbejde innovativt og tværfagligt med analyser af klimapolitiske udfordringer? Vil du være en del af et af landets stærkeste klimafaglige miljøer? Så bør du overveje at blive vores nye kollega. Vi søger en analytiker - gerne med et par års erfaring og kendskab til klima- og energiområdet f.eks. en økonom, ingeniør eller lignende.  

Som en del af Klimarådets sekretariat vil du komme til at arbejde med analyser af de vigtigste emner på den klimapolitiske dagsorden og bidrage til udformningen af anbefalinger til Danmarks klimapolitik. 

Om stillingen 
Som ny kollega i sekretariatet vil du i samarbejde med Klimarådet, der består af nogle af Danmarks førende forskere inden for hver deres område, skulle bidrage til analyser af mulige omstillingsveje frem mod Danmarks mål om at blive et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050. En del af dit arbejde vil være at analysere, hvilke omkostningseffektive virkemidler på klima- og energiområdet der kan bidrage til at realisere den grønne omstilling. 

Klimarådets analyser og beregningsmetoder tager højde for de væsentligste problemstillinger og tekniske sammenhænge. Det skal vores nye kollega medvirke til bl.a. gennem dialog med interessenter på klimaområdet og ved at holde dig opdateret om den nyeste viden om udviklingen inden for klimateknologier og samfundsanalyser. På den baggrund vil du skulle bidrage til at udarbejde anbefalinger til udformningen af klimapolitikken.  

Vi forventer, at du som analytiker har: 

  • Kendskab til klima- og energidagsordenen, 
  • lyst til tværfagligt samarbejde med økonomer og personer med anden samfundsfaglig og klimafaglig viden, 
  • lyst til samarbejde med eksterne interessenter inden for klimaområdet og til at bidrage til et stærkt fagligt netværk, 
  • evne til at arbejde både selvstændigt og med kolleger i projektgrupper samt til at strukturere dit arbejde, 
  • blik for de skarpe argumenter og særdeles gode evner inden for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation. 

Om Klimarådet 
Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050. Klimarådet bidrager med solide faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050. Rådet kommer med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.  

Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.  

Klimarådets sekretariat har til huse ved Frederiksholms Kanal i København. Sekretariatet betjener Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed og består af en sekretariatschef, syv AC-medarbejdere og to studenter. Sekretariatet udarbejder løbende analyser af aktuelle klimaproblemstillinger til brug for Klimarådets rapporter og som indspark i den offentlige debat. Analyserne kan omfatte alle dele af den grønne omstilling med særligt fokus på de økonomiske aspekter. Udover at betjene Klimarådet i dets faglige arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, afholdelse af konferencer og lignende.  

Løn- og ansættelsesforhold 
Vi tilbyder et spændende og meningsfyldt arbejde med en af tidens største udfordringer, gode faglige udviklingsmuligheder og et godt arbejdsklima.  

Som analytiker ansættes du på vilkår iht. overenskomst mellem Finansmi­nisteriet og Akademikernes Centralorganisation om akademikere i staten med mulighed for at forhandle tillæg efter erfaring og kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 

Ansøgning 
Send din ansøgning, CV samt bilag (pdf-format) via linket på vores hjemmeside, ved at trykke på "Ansøg" linket, så vi har den senest med udgangen af den 4. 12. 2016.  

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Eva Jensen på tlf. 2544 1228 eller via e-mail: eva.jensen@klimaraadet.dk

Klimarådet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København
keyboard_arrow_up
Startdato
17. november 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
04. december 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse