Så kom og bring din biologiske erfaringer i spil, når du skal hjælpe os med at sætte fingeraftryk på en mere bæredygtig fremtid. For at blive en succes i jobbet er det afgørende, at du har indgående kendskab til terrestrisk, ferskvands- og marinbiologi, samt erfaring med miljøvurdering af projekters konsekvenser i forhold til natur. Er du vores nye biolog? Klik på ansøg-knappen og start ansøgningsprocessen.

Inviting bright mind
Vil du flytte grænserne for dit fag, mens du udvikler dig i et miljø, hvor vi værdsætter samarbejde og tillid? Vi arbejder for at skabe en bæredygtig fremtid, og vi gør os umage for at sætte standarden for vores branche med inspirerende projekter og innovative løsninger. Hos os bliver du en del af en global virksomhed, der har haft succes siden 1945. Sammen går vi forrest og sætter positive aftryk på samfund, virksomheder og mennesker over hele verden.

Du bliver en del af vores afdeling for Miljøvurdering
Som vores nye biolog i Sundhed and Miljø bliver du en del af vores danske enhed for miljøvurdering med ca. 35 medarbejdere, hvoraf de 15 hører hjemme i vores afdeling Miljøvurdering Vest, som har ansatte i Aarhus, Aalborg og Vejle. Vi miljøvurderer infrastruktur fra jernbaner, motorveje og havne til lufthavne og heliporte. Vindmøller, solvarmeanlæg, biogasanlæg, og byudvikling hører også til vores portefølje. Derudover arbejder vi med myndighedsbehandling, lokal- og kommuneplaner.

I afdelingen er vi 5 biologer, som sparrer omkring opgaverne. Vi har bred erfaring med kortlægning af natur og arter, med vurdering af projekters konsekvenser for natur og med at udarbejde ansøgninger vedrørende tilladelser og dispensationer, som omhandler natur. Vi har et godt samarbejde og kan med vores forskellige kompetencer og styrker tilbyde dig et attraktivt fagligt miljø.

Vi arbejder målrettet med at bringe bæredygtighed og naturhensyn ind vores projekter. Vi bidrager bl.a. til bynaturprojekter sammen med Rambølls landskabsarkitekter, og vi har fokus på at oplyse kunderne om værdien af den ’grønne dimension’ i deres projekter og tilbyde dem løsninger, der gør deres projekter endnu bedre.

Dine vigtigste opgaver og ansvarsområder bliver:

 • Arbejde med biologi og natur i bred forstand, herunder bl.a. naturregistrering, habitatvurderinger og bynatur.
 • Feltarbejde med kortlægning af § 3-beskyttede områder og beskyttede arter, hvor dine kompetencer som feltbiolog bringes i spil.
 • Omsætte din biologiske viden til vurderinger af projekters konsekvenser for naturområder, flora og fauna.
 • miljøkonsekvensvurderinger og miljøvurderinger til arbejde med bynaturprojekter, plejeplaner og naturgenopretning.
 • Arbejde med Naturregistrering, Habitatvurderinger og bynatur.

Som biolog i Rambøll vil du både indgå som fagmedarbejder og projektleder på vores projekter. Som projektleder skal du organisere, planlægge og lede arbejdet med løsning af opgaver for både private, offentlige og interne kunder. Du skal fastholde et solidt fagligt overblik og hele tiden vurdere, hvor de vigtige udfordringer findes. Og så skal du involvere kolleger og samarbejde med specialister på tværs af Rambølls mange fagdiscipliner, når opgaverne skal løses. Du skal sætte kunden i centrum for opgaveløsningen og sikre, at kvaliteten er lige i øjet.

Dit udgangspunkt for konstant udvikling
Fra din første dag i Rambøll støtter vi din personlige og professionelle udvikling. Vi regner med, at dit udgangspunkt er:

Uddannet biolog eller tilsvarende, og du skal kunne spænde bredt inden for det biologiske felt. Du har mindst 5 års relevant erhvervserfaring fra en kommune, staten eller konsulentbranchen, og du har stærke kompetencer inden for flere af nedenstående områder:

 • Indgående kendskab til terrestrisk, ferskvands- og marinbiologi.
 • Erfaring med miljøvurdering af projekters konsekvenser i forhold til natur.
 • Udarbejdelse af væsentligheds- og konsekvensvurderinger for Natura 2000-områder.
 • Botanisk kortlægning af § 3-beskyttede naturområder.
 • Eftersøgning af bilag IV-arter, herunder padder, flagermus og pattedyr.
 • Solidt indblik i lovgivningen på miljøområdet, herunder Natura 2000, Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet.

For at lykkes i jobbet er det også vigtigt, at du personligt har du lyst til at blive endnu bedre. Du er initiativrig og udviklingsorienteret, og du har overblik og bevarer roen, når tingene går stærkt. Du er ansvarsfuld og prioriterer godt samarbejde med dine kolleger. Du kommunikerer godt på dansk og engelsk. Og derudover er godt humør, gå-på-mod og en tro på, at det nok skal lykkes, en selvfølge, uanset hvor stor en udfordring vi har fat i.

Dine kommende kolleger vil sikre, at du løbende bliver udfordret og modtager feedback på et højt fagligt niveau, så du hele tiden udvikler dig. Derudover kan du i Rambøll trække på 15.000 kompetente kolleger, der er fordelt over det meste af kloden.

Arbejdssted
Dit arbejdssted vil blive i Vejle, hvor Rambøll har et kontor med ca. 120 ansatte. Herudover har du mulighed for at have arbejdsdage på Rambølls øvrige kontorer. Du kommer til at samarbejde tæt med kollegaer i både Aarhus, Aalborg og i København, der alle har stor erfaring med miljøvurdering og planlægning. Herudover har Rambøll kontorer i bl.a. Esbjerg, Herning og Odense.

Velkommen til vores Miljø- og Sundhedsdivision
Rambøll udvikler innovative og videnskabelige løsninger, der gør vores byer og landområder bedre at leve i. Vi er med til at reducere forurening og genoprette natur. Og som en af verdens førende rådgivningsvirksomheder inden for miljø og sundhed håndterer Rambøll nogle af de allermest udfordrende problemstillinger inden for området.

Rambøll i Danmark
Rambøll er en førende international ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger vi 16.500 medarbejdere på verdensplan, og i Danmark er vi 3.500 kolleger, der skaber innovative løsninger inden for byggeri, transport, miljø, vand, energi og managementrådgivning. Hos os kan du være med til at udvikle bæredygtige løsninger, der gavner vores kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed.

Sådan ansøger du
Ansøg online. Vedhæft dit CV, motiveret ansøgning og relevante dokumenter, der viser, hvorfor du er den bedste kandidat til jobbet, og hvornår du kan starte.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte biolog Hanne Fogh Vinther (tlf. 5161 2088 / hfv@ramboll.dk ) eller afdelingsleder Peter Forfang Sørensen (tlf 51618569 / pefs@ramboll.dk).

Deadline: 15.04.2021. Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.