Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

8_WEB_LEDELSE-OG-POLITIK_Cykelslangen_600x375px

Ambitiøs projektleder til udvikling og implementering af trafikmodel til Center for Trafik og Byliv

Trafikken i København vokser i takt med indbyggertallet og erhvervs- og byudviklingen. Samtidig er de politiske målsætninger for trafikken tydelige. Trængslen skal reduceres til glæde og gavn for alle trafikanter. Cyklister, bilister og brugere af den kollektive transport skal opleve bedre fremkommelighed og færre stop.

En trafikmodel for hovedstaden er en væsentlig byggesten i forhold til at nå de ambitiøse målsætninger for trafikken i København. Trafikmodellen skal anvendes til at forbedre de daglige operationelle beslutninger for trafikledelse i Trafiktårnet samt forbedre beslutningsgrundlaget for planlægning og fremtidige investeringer på trafikområdet. Derfor søger Center for Trafik og Bylivs Trafikenhed nu en erfaren projektleder til udbud og implementering af trafikmodellen. 

Ansvar og udfordringer
Du vil som projektleder få det faglige ansvar og stå i spidsen for udbud af en trafikmodel og efterfølgende implementering af første version af trafikmodellen - i samarbejde med gode kolleger og rådgivere. Du vil efter implementering ligeledes have ansvaret for at videreudvikle trafikmodellen i tæt dialog med leverandøren og brugerne af trafikmodellen. Som en del af forberedelsen af udbuddet, skal du i dialog med markedet om muligheder og udfordringer for at opfylde Københavns ambitioner for en model for bytrafik. 

Det er ambitionen at udvikle en trafikmodel, som bl.a. kan vurdere konsekvenser for transportomfang og overflytninger for alle transportformer, vejnetværkskapacitet og trængsel. Trafikmodellen er også et operationelt værktøj, der kan bidrage med kvalificerede prognoser for trafikken i København samt vurdere konsekvensen af signaloptimeringen på flere korridorer samtidig. Derudover er det ambitionen, at trafikmodellen også skal hjælpe til at forudsige effekten af nye infrastrukturprojekter samt engangs-overbelastninger på vejnettet, som bl.a. arrangementer, vejr og vejarbejde. Oplysningerne kan bruges til bedre planlægning i trafikledelsessystemet. 

Faglige kompetencer
Vi forventer, at du har en fagligt relevant uddannelse, men mere vigtigt er det, at du har de rette faglige kvalifikationer og erfaringer inden for modellering og dataanalyse, fx til trafikprognoser og viden om trafikmodelarbejde 
Du har også dokumenteret erfaring med projektledelse og meget gerne erfaring med markedsdialog, udbudsprocesser og efterfølgende implementering og videreudvikling samt evaluering.

Ud over dette vil det være en fordel, hvis du har kendskab til Københavns infrastruktur på trafikområdet og eventuelt også de trafiktekniske systemer bag. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har kendskab til intelligente transportsystemer og trafikplanlægning.

Du skal være i stand til at arbejde i og lede en projektgruppe samt navigere projektet i en politisk styret organisation. Du skal kunne samarbejde på tværs af fagområder og være i stand til at kommunikere ubesværet på både dansk og engelsk i det daglige arbejde. 

Derudover vil det være en fordel, hvis du har kendskab til simulationsværktøjer såsom VISSUM, VISSIM og TransCAD og har erfaringer med trafikmodellering på mikro-, makro- og/eller meso-niveau.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job på højt fagligt niveau, hvor ambitioner og målsætninger er store, men hvor stemningen er rar og humoristisk. Du vil blive en del af ITS-teamet, som arbejder dedikeret på at realisere kommunens ITS-handlingsplan. Du får mulighed for at præge den københavnske trafik og fortsatte udvikling af byen og dermed bidrage til at gøre København til en endnu bedre by at bo i. Du får gode muligheder for kompetenceudvikling og god lejlighed til at møde interessante og engagerede samarbejdspartnere og skabe gode netværksrelationer.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Trafikenheden er placeret i Njalsgade på Islands Brygge. Stillingen er tidsbegrænset frem 31. december 2019 med mulighed for forlængelse. 

Har du spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Mikkel Balskilde Hansen på 2940 8758 eller projektleder Bahar Namaki Araghi på 2135 3792. 
Du kan også læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk

Mere om trafikmodellen
Du kan følge linket for at læse mere om trafikmodellen 

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 24. oktober 2016
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 43

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København
keyboard_arrow_up
Startdato
07. oktober 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
24. oktober 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse