Jobbet "Akademiske medarbejdere til DANAK" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Du kommer til at arbejde både på vores kontor i Skovlunde og ude hos de akkrediterede laboratorier eller certificeringsorganer i hele landet.

DANAKs akkrediteringsaktiviteter er organiseret i 2 sektioner, en for laboratorieakkreditering og en for akkreditering af certificerings- og inspektionsorganer. Der søges en ny medarbejder i hver sektion, der skal virke som ledende assessor.

Som ledende assessor hos DANAK får du en uddannelse, der vil lære dig om de metoder, vi bruger til bedømmelse af kunder og sikre dig forståelse for de akkrediteringsstandarder og andre krav, som kunderne arbejder i henhold til. I uddannelsesforløbet vil du først være observatør på et antal bedømmelser, hvorefter du under supervision selv skal varetage bedømmelse af et antal kunder, før du godkendes som ledende assessor. Bedømmelsesarbejdet omfatter udvælgelse og ledelse af et bedømmelseshold, som udover dig består af et antal eksperter, oftest 1-2 men i visse tilfælde op til 4-8 eksperter. Du skal desuden koordinere og planlægge bedømmelsen og varetage afrapporteringen og den opfølgning, som ligger til grund for, at et kunden kan akkrediteres. 

Udover bedømmelse af kunder vil du blive inddraget i drift af infrastrukturen i DANAK, som bl.a. omfatter betjening af sektorudvalg, kontakt til myndigheder, afvikling af kurser samt regelmæssige møder med de tekniske eksperter.

Vi kan tilbyde spændende og afvekslende arbejdsopgaver i et dynamisk miljø, med gode kollegaer og en uformel omgangstone. Som ledende assessor er man generalist, men vi hjælper hinanden med forskellige problemstillinger med den faglige ballast, vi hver især har. Du kommer til at arbejde både på vores kontor i Skovlunde og hos de akkrediterede kunder i hele landet, og hvis du skal arbejde i certificeringssektionen, skal du også ud til vores kunders kunder. Da der er en vis rejseaktivitet knyttet til arbejdet med periodevis lange arbejdsdage til følge, vil du have flekstid og gode muligheder for fleksibilitet i at planlægge dit arbejde.

Om os
DANAK - Den danske Akkrediteringsfond er en selvstændig og uafhængig fond og er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, som foretager akkreditering af danske virksomheder. 

DANAKs mission er at give troværdighed gennem akkreditering. Det gør vi ved at akkreditere laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer mv. til at kalibrere, udføre prøvninger og analyser, certificere, verificere og foretage inspektioner efter internationale standarder. Vi har et tæt samarbejde med myndigheder i Danmark og akkrediteringsorganer i andre lande. DANAK er en del af European Accreditation (EA) og EA evaluerer jævnligt de nationale organer ved bedømmelse via repræsentanter fra andre nationers akkrediteringsorganer.

DANAK har 30 medarbejdere, hvoraf 23 er ledende assessorer, samt 200 eksperter tilknyttet. DANAK har akkrediteret ca. 200 laboratorier, 40 certificeringsorganer og 60 inspektionsorganer.

Ledende assessor til certificeringssektionen:
Certificeringssektionen har bl.a. følgende aktivitetsområder: 

 • Akkreditering til certificering af ledelsessystemer inden for områder som kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevarer
 • Akkreditering til certificering af produkter inden for bl.a. jernbaner, byggevarer og fødevarer
 • Akkreditering til certificering af personer, f.eks. inden for svejsning og byggesagsbehandling
 • Akkreditering til inspektion af f.eks. trykbærende udstyr, elevatorer, spil, vægte, svejsning, forlystelser og jernbanesikkerhed
 • Akkreditering til verifikation af CO2-kvoter
 • Udvikling af nye akkrediteringsordninger inden for ovennævnte og nye områder
 • Mødeaktivitet i faglige fora på både nationalt og internationalt plan.

Om dig

Vi forestiller os, at du er akademiker eller tilsvarende med god mekanisk forståelse og en relevant naturvidenskabelig uddannelse f.eks. som maskin- eller bygningsingeniør og er teknisk generalist med minimum fem års erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra et eller flere af følgende områder: 

 • Certificering og/eller inspektion
 • Arbejde med kvalitetsstyring, opbygning af ledelsessystemer eller auditering
 • Myndighedsarbejde

Ledende assessor til laboratoriesektionen:
Laboratoriesektionen akkrediterer laboratorier indenfor flere områder, og til den aktuelle stilling vil der være bedømmelse af laboratorier inden for især kalibrering samt fysisk, mekanisk og elektrisk prøvning efter DS/EN ISO/IEC 17025. Andre aktiviteter i laboratoriesektionen omfatter møder i faglige fora på såvel nationalt som internationalt plan og arrangement af kurser og kundedage for laboratoriesektionens kunder.

Om dig
Vi forestiller os, at du er akademiker eller tilsvarende med en relevant naturvidenskabelig uddannelse f.eks. som maskin-, bygnings- eller elektroingeniør og med minimum fem års erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra et eller flere af følgende områder: 

 • Kalibrering, måleteknik og estimering af måleusikkerhed 
 • Laboratoriearbejde
 • Kvalitetssikring (f.eks. inden for ISO-standarder og/eller andet)
 • Auditor (intern eller ekstern)
 • Undervisning f.eks. afholdelse af kurser
 • Myndighedsarbejde

Fælles for begge stillinger:

 • Evne til at lede et bedømmelsesteam – og til at samarbejde med kunder og kolleger
 • Gode kommunikationsevner - både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
 • Evne og lyst til at planlægge og arbejde selvstændigt under frie rammer
 • Du vil gennemgå et internt uddannelsesforløb, herunder gennemføre en auditoruddannelse – hvis du ikke allerede har en
 • Kendskab til DANAKs arbejde ses som en fordel

Om vilkårene 
Vi har 37 timers arbejdsuge inklusive frokost, flekstidsordning og flere personalegoder som fx sundhedsforsikring og massageordning. Da rejseaktivitet er en del af jobbet, indgår dette som en del af arbejdstiden.
Vil du vide mere om jobbet som ledende assessor, er du velkommen til at kontakte sektionsleder for laboratoriesektionen Kirsten M. Rosenberg (7733 9583) eller sektionsleder for certificerings- og inspektionssektionen Karsten Tølløse (7733 9546). 

Ansøgning  
Send ansøgning med oplysning om dine kvalifikationer og din arbejdsmæssige baggrund via ansøg-linket til job@danak.dk. Send gerne din ansøgning inden 22. marts 2021. Angiv gerne i overskriften eller følgemail om du søger stillingen i certificeringssektionen, i laboratoriesektionen eller begge stillinger.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder. 

DANAK er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.
EU-Kommissionen har anerkendt akkreditering som et centralt element i styrkelse af det Indre Marked. 
Læs mere om DANAK og Den Danske Akkrediteringsfond på www.danak.dk