Gå til hovedindhold
Jobbet "Akademisk medarbejder " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Akademisk medarbejder til arbejdet med Danmarks Højdemodel

Vil du stå for at koordinere samarbejdet med vores interessenter?  
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at anvende geodata mere effektivt og innovativt i den offentlige administration. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og samfund og sikrer, at offentlige data er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Danmarks højdemodel (DHM) er et af de vigtigste datasæt, når by og land skal klimasikres. Anvendelserne er mange og spænder fra bygge- og anlæg, fysisk planlægning, SKATs ejendomsvurderinger, arkæologi og meget mere. I arbejdet med Danmarks Højdemodel skal SDFE sikre, at de tilhørende produkter er tidssvarende og opdaterede, og at de lever op til 
brugernes forventninger. 
 
Dine opgaver 
Du bliver en del af DHM-teamet på fem medarbejdere og skal arbejde med at videreudvikle produkterne i DHM-porteføljen. Din geofaglige ekspertise vil blive anvendt til at sikre, at DHM er tidssvarende og lever op til de høje forventninger, som brugerne har til styrelsens produkter. Arbejdet inkluderer aftaleopfølgning og kontakt til interne og eksterne interessenter, leverandører og samarbejdspartnere samt deltagelse i relevante faglige fora. Det forventes herudover, at du varetager lignende opgaver for andre fagområder i kontoret. 
 
Du skal bl.a. arbejde med: 

  • Understøtte DHM i alle led fra datamodtagelse til distribution 
  • Forestå aftalehåndtering, fx tilbudsindhentning, kontraktopfølgning mm. 
  • Fungere som kontaktperson for interne og eksterne samarbejdspartnere 
  • Udarbejde beslutningsoplæg og formulere nyheder om DHM målrettet interessenter 
  • Indgå i teknisk dialog med styrelsens andre kontorer om formater, specifikationer mm. og sikre, at kontorets leverancer står mål med brugernes forventninger 
  • Formidle teknisk kompliceret materiale kortfattet og præcist og gøre det forståeligt for andre faggrupper  

Din profil: 

  • Du er uddannet geograf, landinspektør, ingeniør eller tilsvarende og har gode skriftlige kompetencer 
  • Du har kendskab til digitale højdemodeller, har god rumlig forståelse og brænder for geografiske data 
  • Du trives med at kommunikere med interessenter og udviklere og kan se en sag fra flere sider  

Vi lægger også vægt på, at du er en positiv person, der går engageret til værks og tager medansvar for kontorets samlede virke og trivsel. Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt. 
 
Om os 
Du indgår i kontoret Jordobservation, som udover arbejdet med Danmarks Højdemodel har til opgave at indsamle, producere og rådgive om punktskydata og rasterdata fra fly og satellit samt ansvar for at producere højdemodeller i regi af det militære TREx-samarbejde. Kontoret består af 30 engagerede medarbejdere med en bred pallette af faglige profiler, erfaring og kompetencer.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår:  
Du bliver ansat som AC-specialist i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og 
akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
Tiltrædelse den 1. februar 2019. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte funktionsleder Thorbjørn Nielsen på telefon 7254 5118. 
 
Ansøgning sendes online via linket ”Ansøg”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den d. 5. december 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 50.  

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder