Vil du være med til at skabe fremtidens grønne energiløsninger?

Nu har du chancen for at blive en del af holdet i én af Danmarks mest unikke rådgivende ingeniørvirksomheder indenfor grøn omstilling.

 • Brænder du fagligt for at være med helt fremme i udviklingen af den grønne omstilling?
 • Kan du stå inde for værdierne ligeværd, demokrati og gennemsigtighed – også når det gælder høj grad af selvbestemmelse, ligeløn og gennemsigtighed i beslutninger?
 • Er du erfaren leder eller projektleder indenfor energi- eller rådgivningsbranchen og har du mod på at kombinere din faglighed med ledelse?  

PlanEnergi er på udkig efter den helt rigtige afdelingsleder til vores afdeling Midtjylland med kontor i hjertet af Aarhus. Afdelingen består af 12 engagerede medarbejdere, som arbejder med energiprojekter herunder bl.a. udviklingsprojekter, beslutningsgrundlag, fjernvarmenet, varmepumper og udbud. 

Vi søger derfor en afdelingsleder, som med empati og indlevelsesevne vil indgå i PlanEnergis ledelsesteam og være med til at videreføre PlanEnergis position som frontløber i udvikling, planlægning og implementering af teknologier indenfor vedvarende energiprojekter – ikke mindst morgendagens teknologier.

Om stillingen:
Som afdelingsleder refererer du til PlanEnergis bestyrelse. Du indgår i afdelingsledergruppen og i koordineringsgruppen, som tilsammen varetager den samlede daglige ledelse af virksomheden. I afdelingsgruppen indgår du på lige fod med de andre to afdelingsledere, og i fællesskab sikrer I opfyldelse af PlanEnergis vision om Ét PlanEnergi på tværs af de tre afdelinger.

Ledelsesopgaven forventes at udgøre knapt halvdelen af rollen, og herudover vil du også deltage som projektmedarbejder, fagspecialist og/eller projektleder i rådgivningsopgaver indenfor dit felt. 

Dine ledelsesopgaver vil primært være:

 • Personaleledelse og -udvikling af afdelingens medarbejdere
 • At sikre et godt arbejdsmiljø i afdelingen
 • At sikre sammenhæng mellem afdelingens indtjening, budget og ressourcer i samspil med de øvrige afdelingsledere
 • At have overblik over belastning, kompetencer og ressourcer og sikre balance i samspil med projektledere og teamledere
 • Sparring og udveksling af erfaring ift. videreudvikling af vores rådgivning
 • Deltagelse i koordinerende aktiviteter på tværs af vores tre afdelinger 
 • Deltagelse i udarbejdelse og implementering af PlanEnergis strategi og handlingsplan.

Dine faglige opgaver vil afhænge af din baggrund, men kan f.eks. indebære: 

 • Sparring og kvalitetssikring af projekter
 • Akkvisition og projektledelse 
 • Deltagelse i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, udbud og kontrakter
 • Projektering af energianlæg, f.eks. fjernvarmenet og fjernvarmeproduktionsanlæg
 • Indpasning af nye energianlæg i eksisterende systemer og styringskoncepter for disse 
 • Koordinering af myndighedsbehandling for anlægsetablering
 • Deltage i forsknings- og udviklingsprojekter.

Om dig:
Du har en teknisk uddannelse på diplom- eller kandidatniveau og gerne minimum fem års erfaring indenfor energibranchen. Har du erfaring fra rådgivningsbranchen, er det en fordel, men ikke et krav. Ligeledes har du minimum fem års ledelseserfaring af fagprofessionelle medarbejdere – gerne som projektleder og/eller faglig leder.

 • Du er en empatisk, lyttende og inspirerende leder
 • Du spiller godt ind i en afdeling med både unge og ældre medarbejdere
 • Du er en respekteret sparringspartner og facilitator
 • Du er analytisk og hurtig til at danne dig et overblik
 • Du har erfaring med økonomistyring i projekter og/eller organisationer
 • Du er tydelig og klar i din kommunikation
 • Du er målorienteret uden at gå på kompromis med processen 
 • Du har en tilgang til ledelse, som understøtter en flad struktur med høj grad af selvledelse og medbestemmelse til den enkelte medarbejder
 • Du har kendskab til og netværk indenfor energibranchen.

Om os:
PlanEnergi er en flad og medarbejderdrevet organisation med høj grad af medbestemmelse og indflydelse på egne opgaver. Beslutningsgangene er korte og der er plads til gode ideer og bidrag til forbedring af processer og løsninger i organisationen. Vi prioriterer ligeværdighed og gennemsigtighed med selvledelse og gensidig tillid som en naturlig del af hverdagen.

Vi lægger vægt på gensidig fleksibilitet, hvilket bl.a. indebærer fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejdsdage og mulighed for at afspadsere overarbejde. Vi er en arbejdsplads med medarbejderne i centrum, hvor vi også vægter det sociale samvær højt.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Høj grad af fleksibilitet
 • Ligeløn og overskudsdeling
 • En attraktiv kombination af ledelse og faglige opgaver
 • Et unikt kollegialt sammenhold både i afdelingen og på tværs af organisationen
 • Mulighed for at påvirke udviklingen af nye løsninger inden for vedvarende energi
 • Gode muligheder for at arbejde tværfagligt i et dedikeret og fagligt erfarent team med stærke kompetencer indenfor vedvarende energi
 • Mulighed for deltagelse i spændende udviklings- og demonstrationsprojekter både nationalt og internationalt.

Arbejdsstedet er Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C.

Ansøgning og spørgsmål:
For mere information om stillingen kontakt organisationskoordinator Ulla Parbo Hefsgaard på 2099 4237 eller afdelingsleder i Nordjylland Anders M. Odgaard på 2094 3525.

Send din ansøgning og CV til jobs@planenergi.dk senest den 12. august 2024

Vi afholder løbende samtaler med egnede kandidater og håber på at du kan starte i stillingen pr. 1. oktober 2024.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

40 år med grøn omstilling
PlanEnergi er et af landets førerende rådgivende ingeniørfirmaer inden for den grønne omstilling. Vores formål er at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Vi arbejder med fremtidens skræddersyede energiløsninger inden for vedvarende energi, ressourcehåndtering, effektiv energianvendelse og systemintegration. Det gør vi som fast rådgiver for en række af Danmarks mest fremsynede kommuner, fjernvarmeværker, biogasanlæg og developere og i en række danske og EU finansierede udviklingsprojekter, hvor danske energiløsninger formidles og nye udvikles. PlanEnergi er en voksende organisation, som i dag har over 50 alsidigt kvalificerede og dedikerede medarbejdere.