I HOFORs nye koncernstrategi er et af fokusområderne digitalisering. Derfor har vi gennemført en større omstrukturering af IT-området og oprettet den nye afdeling IT Strategi & Arkitektur, som har ansvar for IT-arkitektur, IT-rådgivning samt at drive og facilitere arbejdet med IT-strategi og IT-sikkerhed.

Som vores nye afdelingschef bliver du ansvarlig for, at afdelingen bidrager til en fortsat bedre IT-understøttelse af forretningen gennem en klar retning for IT-arkitektur.

Du bliver leder for fem IT-forretningspartnere, to IT-sikkerhedsprofiler og fire IT-arkitekter. Du får ansvaret for at sikre, at dit team har de rette kompetencer gennem såvel kompetenceudvikling som rekruttering. Din første opgave bliver at få rekrutteret de fire IT-arkitekter.

Herudover bliver dine primære opgaver at:

  • Have ansvar for IT-arkitektur herunder etablere governance og arbejdsprocesser
  • Drive IT-strategiarbejdet
  • Drive IT-sikkerhedsarbejdet
  • Have ansvar for IT-rådgivning og forretningsafklaring samt pleje af relationer og samarbejde mellem IT og Forretning
  • Lede og motivere medarbejderne i afdelingen samt sikre det gode arbejdsmiljø og vidensdeling
  • Sætte ambitiøse og realistiske mål for afdelingen og sikre opfyldelse heraf
  • Udvikle en forbedringskultur med løbende udvikling og forbedring af processerne i afdelingen

IT-området består af 100 medarbejdere, som i fællesskab har ansvaret for koncernens IT på tværs af alle områder i HOFOR.

Du bliver en del af IT-områdets chefgruppe, der består af afdelingschefen for Produktion & Distribution, afdelingschefen for Digitalisering og Koncern IT-chefen (som du vil referere til). Chefgruppen er kendetegnet ved stort engagement og erfarne ledere.  

Erfaren leder, der kan lede engagerede videnstunge IT-medarbejdere
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse og gerne 10 års ledelseserfaring, hvor du har vist, at du kan lede og motivere dine medarbejdere i hverdagen, samtidig med at du koordinerer og optimerer rammerne for arbejdet.

Du har erfaring med EA-arkitektur og dybere indsigt i mindst et konkret rammeværk fx TOGAF samt de fællesoffentlige digitale arkitektur-standarder.

Du har bred indsigt i de forskellige teknologier og IT-sikkerhed (ISO27001). Ligeledes forventer vi, at udarbejdelse og implementering af IT-strategi er et kendt område for dig.

Du kommunikerer klart og tydeligt, fremmer proaktivt forandringer gennem handling og tale og du formår at sætte retning. Du forstår at pleje relationer og samarbejde – både i afdelingen og på tværs af HOFOR.

Bliv en del af en større udvikling
I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas, fjernkøling og vindenergi. Vi udvikler, bygger nyt og renoverer, så vi hver dag leverer grønne, sikre og billige forsyningsløsninger til mere end en million mennesker i hovedstadsområdet. Det vil sige, at rigtig mange mennesker hver dag er afhængige af HOFOR.

IT Strategi & Arkitekturs leverancer er helt afgørende for at sikre en effektiv og sammenhængende IT-understøttelse af forretningen, som understøtter, at vi leverer forsyningsløsninger grønt, sikkert og billigt.

Læs mere om vores vision om at skabe bæredygtige byer på hofor.dk/baeredygtige-byer/vi-skaber-baeredygtige-byer

Klar til at ansøge?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Koncern IT chef Annette Palvig på telefon 2795 2521, gerne efter kl. 15.00.

Ansøgningsfristen er den 25. november 2020.

Vi forventer løbende at afholde ansættelsessamtaler og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Ansættelse snarest muligt.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.