Vil du bidrage til at udvikle en bæredygtig energiproduktion, hvor vi offensivt løser klimaudfordringerne i et tæt samspil med de største producenter af den varme og el, som vi alle bruger hver dag? Så kan du i Dansk Fjernvarme sætte et markant aftryk, ved at arbejde for optimale betingelser og rammer for producenterne, hvor samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed og miljøhensyn går hånd i hånd.

Opgaven
Dansk Fjernvarme har samlet alle de største fjernvarmeselskaber i et nyetableret Producentforum. Formålet med Producentforum er at skabe en samlet interessevaretagelse, og herigennem strategisk bidrage til at skabe gode rammer for store el- og varmeproducenter og sikre den nødvendige sammenhæng mellem varmeproduktion og distribution i fremtidens grønne energisystemer i de store byer. Endvidere vil Producentforum varetage de store selskabers interesser indenfor sektorkobling til andre energisystemer og herunder have fokus på selskabernes rolle som store elproducenter- og forbrugere.

Producentforum vil i samarbejde med Dansk Fjernvarmes sekretariat, varetage Dansk Fjernvarmes og medlemsselskabernes interesser inden for store kraftvarmeanlæg med vægt på el- og varmeproduktion/elforbrug gennem sikring af attraktive økonomiske og regulatoriske rammer i Danmark såvel som EU

Afdelingschefens opgave er særligt at sikre den løbende servicering af Producentforums medlemmer via de nyansatte konsulenter - og andre konsulenter i Dansk Fjernvarme. Afdelingschefen har overblikket over medlemmernes interesser og de dagsordner, der kræver opmærksomhed. Afdelingschefen har ansvaret for at reagere proaktivt på, at der bliver handlet på disse dagsordner. Dette sker ved en tæt og løbende kontakt med medlemmerne og samarbejde med de øvrige afdelingschefer. Afdelingschefen skal løbende vurdere, hvordan medlemmernes interesser bedst varetages og har initiativet til at iværksætte tiltag, der understøtter tiltag hertil. Det kunne være at nedsætte arbejdsgrupper i Producentforum og servicere disse. Afdelingschefen har ansvaret for for herigennem at sikre udarbejdelse af dagsordener og kvalitetssikret mødemateriale til de løbende møder i Producentforum, herunder det årlige strategimøde samt følge arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper, som understøtter arbejdet for Producentforums medlemmer. Sammen med de øvrige afdelingschefer i Dansk Fjernvarme sikrer afdelingschefen en tæt koordinering for optimal betjening af Producentforum samt for at arbejdet får maksimal værdi for Dansk Fjernvarmes øvrige medlemmer. Afdelingschefen skal kunne tænke i og skabe alliancer til andre organisationer og have strategisk overblik for hvordan medlemmernes interesser fremmes bedst muligt.

Konsulenternes opgave er at følge udviklingen inden for deres ansvarsområder og selvstændigt formidle dette til medlemmer af Producentforum og på baggrund af dialog udarbejde udkast til positioner til ansvarsområderne. Det er også en væsentlig opgave at påvirke rammerne inden for ansvarsområdet til fordel for medlemmerne og være i stand til opnå dette via kontakt til myndigheder og andre interessenter via alliancer med andre, som de selvstændigt skal kunne opsøge. Kommunikation til medlemmerne bredt set i Dansk Fjernvarme er tillige en væsentlig opgave for konsulenterne.

Faglige kompetencer for afdelingschefen og de 2 konsulenter
Afdelingschefen og de to konsulenter skal tilsammen dække en bred vifte af kompetencer inden for elmarkedet. Særligt vil der blive lagt vægt på kendskab og erfaring med elmarkedsvilkår, systemydelser, tarifering i transmissions- og distributionsnettet, regler for grænsehandel og miljøforhold på kraftværker. Da en overvejende del af markedsrammerne for energihandel fastlægges på nordisk og europæisk niveau, vil konsulenterne tillige skulle kunne indgå i det internationale samarbejde.

Kendskab til og evnen til at udvikle Dansk Fjernvarmes arbejde med PtX og CCS-områderne og sektorkobling mellem energisystemer er ligeledes centrale kompetencer.

Da den økonomiske regulering og markedsrammerne er tæt forbundne, skal konsulenterne have kendskab til eller forståelse for såvel reguleringen af elsektoren (elforsyningsloven) samt regulering af varmeforsyningen (varmeforsyningsloven) og på den baggrund kunne indgå i samarbejdet med reguleringsmyndighederne. Det er også essentielt med kompetencer indenfor biomasse og brændsler, ligesom konsulenterne gerne skal have gode kompetencer indenfor lovgivning, lovgivningsprocesser samt interessehåndtering overfor politikere og myndigheder samt medier.

Det er en klar fordel, hvis kandidaterne har erfaring med sekretariatsbetjening af bestyrelser, direktioner eller tilsvarende fra tidligere ansættelser.

Personlige kompetencer for afdelingschefen og de 2 konsulenter
Du er faglig stærk, erfaren og indsigtsfuld – med en naturlig nysgerrig lyst til at holde dig opdateret om udviklingstendenser på hele energiområdet med et stærkt drive. Du er en stærk kommunikator, både i skrift og tale. Du kan formidle systemforståelse og markedsforståelse i sammenhæng. Du kan ”oversætte” politiske beslutninger og fagligt input og kommunikere det tydeligt i skrift og tale, og du er erfaren med at stille dig op, tage rummet og holde oplæg.

Du har en naturlig god evne i at opbygge og vedligeholde gode tillidsfulde relationer, baseret på høj integritet, faglighed og evnen til at udføre det aftalte. Med dette i bagagen er du en respekteret og værdsat samarbejdspartner for aktørerne. Du har mod til, konstruktivt og løsningsorienteret, at udfordre eksisterende arbejdsgange og rutiner, og hermed medvirke til at skabe smidighed og effektivitet.

For afdelingschefen lægger vi særligt vægt på gennemslagskraft og evnen til at samarbejde. Du er vedholdende, empatisk og en holdspiller og samtidig stærk til at tilrettelægge og organisere opgaveløsningen og har fokus på at holde deadlines.

De rette kandidater har relevant uddannelsesmæssig baggrund, samt betydelig erfaring fra et fjernvarme- eller energiselskab, andre brancheforeninger, myndigheder eller rådgivningsvirksomhed.

Andet
Afdelingschefen og den nye afdeling får direkte reference til Dansk Fjernvarmes direktør. Afdelingschefen vil tillige indtræde i Dansk Fjernvarmes ledelse. Stillingerne kan bestrides fra såvel Kolding som København.

Læs mere uddybende om de spændende og væsentlige stillinger på: www.muusmann.com/stillinger

Tiltrædelse: 1. august 2021.

Ansøgningsfrist: Afdelingschef: mandag den 24. maj 2021, konsulenter: søndag den 13. juni 2021.

Kontakt gerne direktør Kim Mortensen på mobil 40212220, politisk Chef Rune Moesgaard på mobil 24904149 eller searchchef hos MUUSMANN A/S, Carsten Søgaard, på mobil 30302881

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder. 

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets ca. 370 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i København. Dansk Fjernvarme er de danske fjernvarme- og køleselskabers talerør overfor politikere, myndigheder, øvrige organisationer og virksomheder. Fjernvarmen er en central del af løsningen på vores fælles klimaudfordringer. Det er en rolle, vi er meget bevidst om og som kollegerne i Dansk Fjernvarme i samarbejde med vores medlemmer arbejder på at indfri, samtidig med at vi arbejder for en fortsat høj forsyningssikkerhed, energieffektivitet samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn.