Gå til hovedindhold
Jobbet "Afdelingschef for Netsikkerhedsafdelingen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Center for Cybersikkerhed (CFCS) er Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed og kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. Vores hovedformål er at styrke Danmarks evne til at imødegå cyberangreb, og vi søger nu en chef for Netsikkerhedsafdelingen.

Om os
CFCS er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og derfor kan vi i vidensopbygningen om cybertruslerne spille på flere tangenter end de fleste andre. Forståelse for samspillet mellem CFCS og den resterende del af FE er således en vigtig forudsætning for at løse opgaven. Cybersikkerhedsområdet såvel som Netsikkerhedsafdelingen er i vækst, så rekruttering og fastholdelse er prioriterede opgaver, der skal løses. Det sker samtidig med, at vi er i en udviklingsfase med nye opgaver og snitflader til nationale og internationale samarbejdspartnere. 

Om stillingen
Afdelingens hovedopgave er at reagerer på statsstøttede aktørers cyberaktivitet mod det danske samfund, herunder forsvaret, centraladministrationen og den kritiske infrastruktur. 
Afdelingen foretager monitoreringen af de myndigheder og virksomheder, som er tilsluttet CFCS’ sensornetværk. Via dette monitoreres internettrafikken med henblik på at varsle om og modvirke avancerede hackerangreb. Afdelingen assisterer organisationer, der er ramt af cyberangreb og udsender Incident response teams.

Om dig
Du har stor erfaring med cyberområdet og har førstehåndskendskab til efterretningsmæssige forhold. Du har solid erfaring med opbygning af it-sikkerhedsenheder samt ledelse af højt specialiserede tekniske medarbejdere, og du kan lede og motivere gennem andre.
Da der er stort fokus på cyberområdet, er du i stand til at agere i en politisk kontekst. Tilsynet med Efterretningstjenesterne fører tilsyn med Netsikkerhedsafdelingens arbejde. I den forbindelse skal du i samarbejde med den juridiske sektion sikre, at nye procedurer og retningslinjer udvikles under respekt for de lovgivningsmæssige rammer, samtidigt med at der konstant er fokus på at optimere arbejdsgange.

Du har erfaring med netværksmonitorering, incidenthåndtering og avancerede it-sikkerhedsteknikker samt erfaring med analysemetoder og teknisk ekspertise i netværksanalyse og netværksforensic.
Du har en dyb indsigt i cyberangreb metodikker og disses modforanstaltninger i forbindelse med avancerede cyberangreb. Du har praktisk erfaring med cyber threat intelligence samt erfaring med efterretningsarbejde, herunder E–kredsløbets dynamik og - samarbejde.

Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau eller lignende relevant uddannelse. Du har bevist erfaring med og flair for ledelse af operative enheder og erfaring med motiverende og engageret ledelse, herunder forandringsledelse i praksis. Du har en påviselig evne til hurtigt at omsætte ide til handling samt evne til at navigere i en teknisk såvel som politisk kontekst. Du evner at etablere og vedligeholde relevante faglige netværk, nationalt såvel som internationalt og behersker engelsk på forhandlingsniveau, skriftligt såvel som mundtligt.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. 

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. 

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner med tjeneste indtil videre i Forsvarets Efterretningstjeneste, København Ø. 

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold. 

Der gøres opmærksom på, at ansøgeren bliver omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtigelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer. 

Forsvarets Efterretningstjeneste opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset køn, alder, eller etnisk oprindelse.

Der kan evt. blive gennemført test af ansøgernes tekniske viden og kundskaber.

Arbejdssted: Forsvarets Efterretningstjeneste, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø.

Ansøgning
Ansøgning vedhæftet CV og dokumentation for uddannelse skal sendes via ansøgningslinket.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, stiles din ansøgning til Dronningen.

Ansøgningen skal være Forsvarets Efterretningstjeneste i hænde senest den 29. juli 2018.

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for CFCS Thomas Lund-Sørensen, telefon 3332 5580. 

www.fe-ddis.dk kan du finde oplysninger om FE’s opgaver og værdier samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder