Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Hvorfor informationssikkerhed - og dermed denne rolle - er vigtig for os

”Informationssikkerhed er en forudsætning for at kunne udnytte det fulde potentiale for at skabe et stadig bedre sundhedsvæsen gennem digitalisering. Sammen med de øvrige regioner, har Region Syddanmark derfor opstillet en række målsætninger og initiativer for informationssikkerhed, som skal sikre, at borgerne kan føle sig trygge ved, at persondata bruges sikkert og forsvarligt - uanset hvor i Danmark, man modtager behandling.” forklarer IT-direktør Morten Lundgaard

I Region Syddanmark sætter vi nu ekstra fokus på informationssikkerhed. Derfor søger Regional IT en stærk lederprofil med lysten og evnerne til at opbygge, lede og udvikle en afdeling, der får ansvaret for Region Syddanmarks indsats på området.

Målet er, at deling af informationer skal foregå på en måde som er tryg for borgeren. Informationer må ikke blive misbrugt eller komme i uvedkommendes hænder. Lovgivningen skal overholdes, og sikkerhedsbrud, cyberkriminalitet og hacking skal minimeres og sikkerhedsbrud håndteres hurtigt og professionelt. Samtidig skal det sikres, at sundhedspersonalet har de relevante informationer når de skal bruge dem, til at behandle patienter.

Din rolle og dit ansvar 
Som afdelingschef får du ansvar for at koordinere Region Syddanmarks indsats for udvikling og implementering af informationssikkerhed, herunder ansvaret for at koordinere indsatsen for at realisere de opstillede fællesregionale målsætninger og initiativer for informationssikkerhed i forhold til regionens komplekse it- og systemlandskab.

Udgangspunktet for den fællesregionale indsats for informationssikkerhed er, at regionerne skal følge ISO 27001 standarden. Sammen med den nye EU persondataforordning sætter denne målsætning de ydre rammer for arbejdet med informationssikkerhed i Region Syddanmark.

Arbejdet med informationssikkerhed vil ske i tæt samarbejde med regionens sygehuse og øvrige enheder, som varetager systemejerskabet for de enkelte administrative og kliniske it-systemer.

Systemejerne har ansvar for, at it-systemerne efterlever regionens informationssikkerhedspolitik, herunder at systemerne drives effektivt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Afdelingen for Informationssikkerhed rådgiver og understøtter systemejerne ift. varetagelse af det systemspecifikke ansvar for informationssikkerhed – bl.a. gennem udarbejdelse og vedligeholdelse af overordnede politikker, regler og retningslinjer for implementering og forankring af informationssikkerhed. 

En væsentlig opgave er også at sikre og overvåge at informationssikkerhedspolitikken overholdes, hvilket bl.a. sker gennem audit og kontrol samt via koncernfælles kommunikation om informationssikkerhed i Region Syddanmark.

Afdelingen har endvidere tæt samarbejde med den operationelle it-sikkerhedsfunktion i Regional IT’s driftsafdeling.  Denne funktion har bl.a. til opgave at holde sig opdateret med det aktuelle trusselsbillede mod regionens it-infrastruktur, proaktivt afdække sikkerhedshuller samt vurdere og håndtere konkrete trusler.

I forlængelse heraf har afdelingen ansvar for at koordinere og sikre en tværgående ledelsesrapportering på status for informationssikkerheden i Region Syddanmark.  

Som afdelingschef og nærmeste personaleleder bliver det endvidere din opgave at lede, motivere og sikre den faglige udvikling for afdelingens medarbejdere. Afdelingen er nyoprettet i Regional IT og det betyder, at du får ansvar og stor indflydelse på at sætte mål, rammer og retning for afdelingen fremadrettet. 

Personlige kompetencer 
Da du får en stor kontaktflade både i og uden for Region Syddanmark, er dine personlige kompetencer yderst væsentlige for os. Vi forventer, at du bliver motiveret af udfordringer og formidler dine meninger og input konstruktivt. Din positive tilgang og din handlekraft gør, at du opleves som proaktiv, inddragende og helhedsorienteret i samarbejdet med sygehusene og de øvrige enheder. Du har overblik og er i stand til at overskue komplekse problemstillinger. Ikke mindst kan du demonstrere synligt lederskab.

Kvalifikationer 
Informationssikkerhed er mere end it-sikkerhed.

Vi ser derfor gerne, at du har erfaring med og kvalifikationer indenfor tre overordnede områder: 

 • Mennesker, organisation og processer 
 • It-systemer og sikkerhed 
 • Lovkrav og kontraktkrav 

Mere konkret betyder det, at du har: 

 • En relevant videregående uddannelse/efteruddannelse – optimalt en kombination af it og persondatajura  
 • Konkret og praktisk erfaring med ledelse, udvikling og implementering af informationssikkerhed jf. ISO27001 gerne som afdelingschef, sikkerhedschef, chefkonsulent eller it-revisor 
 • Erfaring med vurdering og udvikling af processer og kultur i en stor politisk organisation 
 • Evner at skabe netværk på alle niveauer i en stor organisation 
 • Formår at kommunikere klart og tydeligt  
 • Solide IT-kundskaber og teknisk forståelse der kan omsættes til forretningsmæssige løsninger 

Afdelingen 
Regional IT er Region Syddanmarks centrale IT og driftsorganisation med ca. 170 medarbejdere. Du bliver ansvarlig for afdelingen Informationssikkerhed og vil referere til It-direktøren.  

Din base bliver i Regionshuset i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente en vis rejseaktivitet inden for regionen i forbindelse med samarbejdet med regionens sygehuse og øvrige enheder samt i forbindelse med møder i diverse samarbejdsfora omkring Informationssikkerhed såvel regionalt som nationalt - f.eks. i regi af Danske Regioner. 

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig? 
Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. 

Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. 

Vi tilbyder: 

 • En god og samarbejdsorienteret kultur med engagerede kollegaer på en af Syddanmarks mest spændende it-arbejdspladser. 
 • Spændende og varierende opgaver inden for en sektor i rivende udvikling, hvor nye teknologier tages i brug for at forbedre hverdagen i sundhedsvæsenet. 
 • Et engageret team med en uformel omgangstone. 
 • Et job med stor indflydelse på egne opgaver. 
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling. 
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  

Ansøgning: 
Ansøgningsfristen er mandag d. 5. juni 2017 

Vi forventer at afholde 1. samtale tirsdag d. 13. juni 2017 og 2. samtale tirsdag d. 20. juni 2017.

Mellem første og anden samtalerunde vil der blive udarbejdet en personlighedsprofil og måske en mental kapacitetstest.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: IT-direktør Morten Lundgaard på 2159 8958 eller Informationssikkerhedskonsulent Torben Jørgensen på telefon 2920 1134 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Vejle
keyboard_arrow_up
Startdato
08. maj 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
05. juni 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse