Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Center for Diplomingeniøruddannelse, DTU Diplom, har en ledig stilling som adjunkt / lektor til undervisning - fortrinsvis på dansk, inden for Diplomuddannelsen i Ledelse samt på Diplomingeniøruddannelsen. 

Stillingen er forankret i Afdelingen for Forretningsudvikling.

DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelse ligger på DTU Ballerup Campus, på Danmarks Tekniske Universitet. DTU Diplom udbyder diplomingeniøruddannelser, adgangskursus samt efter- og videreuddannelser. Undervisningen er projekt- og problembaseret, og er målrettet erhvervslivet og industrien.

Det pædagogiske koncept er baseret på CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), et koncept, som DTU er medudvikler af sammen med universiteter globalt.

På DTU Diplom er vores rolle at udbyde undervisning, og de studerende er altid i centrum. Du er fagligt stærk, arbejder med de nyeste teknologier og viden, og har et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Jobbet
Jobbet indebærer undervisningsforpligtigelser såvel som vejledning af studerende, og du er i stand til at inspirere dem i forhold til deres nuværende og fremtidige karriere. Det er afgørende at du har erfaring med efter- og videreuddannelse samt erfaring fra erhvervslivet.

Undervisningen foregår overvejende på dansk, men enkelte kurser samt vejledning gennemføres på engelsk.

Vi er interesserede i ansøgere med såvel erhvervsmæssig som undervisningsmæssig erfaring inden for strategisk ledelse, samt et eller flere af følgende fagområder:

 • Kommunikation og teamrelationer
 • Organisation
 • Forandringsledelse

Du skal endvidere være indstillet på løbende at udvikle dine undervisningsmæssige kompetencer, med henblik på fortsat at kunne opfylde DTU´s behov.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant kandidatuddannelse, samt:

 • Flere års relevant erhvervserfaring
 • Omfattende praktisk og undervisningsmæssig erfaring inden for strategisk ledelse
 • Organisatoriske færdigheder samt evne og vilje til at samarbejde
 • Interesse i at indgå i såvel pædagogiske som fag-faglige udviklingsprojekter samt vilje til at bidrage til udvikling af studieretninger og kurser.
 • Gode engelskkundskaber

Du skal brænde for at undervise, vejlede og endvidere lægger vi vægt på, at du har omfattende erfaring med og kendskab til pædagogik og didaktik. Samtidig skal du have lyst til at udføre udviklingsopgaver og aktivt medvirke til den faglige udvikling bl.a. gennem deltagelse i udviklings- og innovationsprojekter. 

Bedømmelse 
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på: 

 • erfaring i undervisning, uddannelse og vejledning
 • evnen til at formidle
 • alsidigt erfaringsgrundlag
 • evne til at bidrage til afdelingens interne og eksterne samarbejde

Hvad tilbyder vi dig 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på uddannelse, udvikling og innovation til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter pædagogik og faglighed højt hos vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen. 

Ansættelsen sker som adjunkt, medmindre der er erhvervet kvalifikationer svarende til lektorkvalifikationer. Kvalifikationsniveauet for lektorer svarer til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt eller lignende.  Inden udløbet af det 3. ansættelses år afgives skriftlig vurdering af adjunktens kvalifikationer med henblik på overgang til lektorstilling.

Arbejdsstedet er DTU Ballerup campus. Stillingen er på fuld tid. Tiltrædelse er 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Mette Elting, melt@dtu.dk, 2489 6424.

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk 

Ansøgning 
Vi skal modtage din online ansøgning senest 25. april 2017. 

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som én PDF-fil, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket "Ansøg" her på siden, udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk i én PDF-fil:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (BA/ M.Sc. / Ph.d.)
 • Publikationsliste
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

home
Arbejdssted
Ballerup
keyboard_arrow_up
Startdato
10. april 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
25. april 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse