Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Center for Diplomingeniøruddannelser, DTU Diplom søger adjunkt/lektor til undervisning i Maskinteknik.

DTU Diplom er en del af Danmarks Tekniske Universitet og er placeret på DTU Ballerup Campus. DTU Diplom udbyder diplomingeniøruddannelser, adgangskursus samt videreuddannelse. Undervisningen er projekt- og anvendelsesorienteret og retter sig mod erhvervslivet. Studiet har et internationalt fokus, som forbereder ingeniørstuderende til en karriere i en globaliseret verden.

Det pædagogiske koncept er baseret på CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), et koncept, som DTU er medudvikler af sammen med universiteter globalt.

Stillingen er placeret i afdelingen for Design, Maskin og Produktion.

På DTU Diplom skal du levere undervisning til vores studerende. Det er din fornemste opgave at inspirere unge mennesker og gøre dem parate til deres første job og ikke mindst til fremtidens udfordringer.
Du har hele tiden den studerende i centrum. Din undervisning bygger på en stærk, praksisnær faglighed og pædagogik. Du sikrer, at de studerende kommer ud som ingeniører, der er innovative, nysgerrige og nytænkende.

Det er ikke kun de studerende, der lærer. Du lærer også, hver dag du går på arbejde. Du er fagligt skarp og arbejder med den nyeste teknologi og viden gennem et tæt samarbejde mellem DTU og erhvervsliv.

Arbejdsopgaver
Arbejdsområderne er undervisning inklusiv vejledning af kommende diplomingeniører på både dansk og engelsk samt deltagelse i udvikling-og innovationsprojekter. Studenteropgaver og projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland.

Vi søger en underviser, der en bred erhvervserfaring inden for maskindesign og fremstillingsteknologi, og kan varetage undervisningen inden for et eller flere af områderne:

 • Mechanical engineering design
 • CAD - Computer Aided Design
 • CFD and FEM - Applied numerical methods for fluid mechanics and solid mechanics
 • Mechanics and Dynamics
 • Design and Product Development

Det er et krav at ansøgeren har en god forståelse for samspillet mellem teknologi, økonomi og produktion i en virksomhed. Du skal desuden være indstillet på at udvide dine undervisningskompetencer i forhold til DTU’s fremtidige behov.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet diplomingeniør eller civilingeniør og derudover har:

 • Relevant erhvervserfaring gennem virksomhedsarbejde eller ved konsulentarbejde indenfor produktudvikling
 • Erfaring med numerisk modellering indenfor finite element eller finite volume
 • Viden, erfaring og kompetencer inden for maskinteknologi/maskinkonstruktion
 • Godt kendskab til arbejde med såkaldt ”rapid prototyping equipment”, f.eks. CNC maskiner, 3D printere og laserskærere.
 • Et godt organisationstalent med lyst og evner for tværfagligt samarbejde
 • Et godt ”drive” i forhold til at initiere og gennemføre udviklingsprojekter såvel pædagogisk som professionelt
 • Ønske om aktivt at deltage i udviklingen af studieprogrammet og fagligheden
 • Erfaring med at arbejde i et maskinværksted herunder samarbejde med teknisk personale
 • Lyst til at samarbejde omkring mere forskningsbaserede aktiviteter med f.eks. Lyngby Campus
 • Godt kendskab til virksomhedsøkonomi samt organisation og projektledelse 
 • Gode engelskkundskaber

Du skal brænde for at undervise og vejlede både danske og internationale studerende. Det er en fordel, hvis du har erfaring med og kendskab til pædagogik og didaktik. Samtidig skal du have lyst til at udføre udviklingsopgaver og aktivt medvirke til den faglige udvikling, blandt andet gennem deltagelse i udviklings- og innovationsprojekter.

Bedømmelse
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende elementer:

 • Mekanisk design
 • CFD og FEM analyse
 • Alsidig erhvervserfaring
 • Erfaring med undervisning og undervisningsplanlægning
 • Lyst og evne til at formidle
 • Lyst og evne til at bidrage til uddannelsescentrets interne og eksterne samarbejde

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på uddannelse, udvikling og innovation til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter pædagogik og faglighed højt hos vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

Ansættelsen sker som adjunkt, medmindre der er erhvervet kvalifikationer svarende til lektorkvalifikationer.
Kvalifikationsniveauet for lektorer svarer til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt eller lignende.  Inden udløbet af det 3. ansættelses år afgives skriftlig vurdering af adjunktens kvalifikationer med henblik på overgang til lektorstilling.

Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus. Stillingen er på fuld tid. Tiltrædelse er 1. juni 2017 eller efter nærmere aftale.

En deltidsansættelse er også mulig.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Jacques van Wonterghem jvwo@dtu.dk, 9351 1147, eller studieleder Mads Peter Schreiber, mpsc@dtu.dk , +45 9351 1056.

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 1. maj 2017. Søg stillingen via "Ansøg" linket.

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som én PDF-fil, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk i én PDF-fil:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (BA/ M.Sc. / Ph.d.)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse
 • Publikationsliste
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Ballerup
keyboard_arrow_up
Startdato
28. marts 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
01. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse