Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Adjunkt/Lektor i Brugercentreret Innovation, Interaktionsdesign samt udvikling af fagligt miljø

Center for Diplomingeniøruddannelser, DTU Diplom søger adjunkt/lektor til udvikling af fagligt miljø og undervisning i bl.a. innovation og interaktionsdesign.

DTU Diplom er en del af Danmarks Tekniske Universitet og er placeret på DTU Ballerup Campus. DTU Diplom udbyder diplomingeniøruddannelser, adgangskursus samt videreuddannelse. Undervisningen er projekt- og anvendelsesorienteret og retter sig mod erhvervslivet.

Det pædagogiske koncept er baseret på CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), et koncept, som DTU er medudvikler af sammen med universiteter globalt.

Stillingen er placeret i afdelingen for Design, Maskin og Produktion.

På DTU Diplom skal du levere undervisning til vores studerende. Det er din fornemste opgave at inspirere unge mennesker og gøre dem parate til at handle, reflektere og skabe værdi på fremtidens arbejdsmarked.

Du har hele tiden den studerende i centrum. Din undervisning bygger på en stærk, erhvervsrettet faglighed og pædagogik. Du sikrer, at de studerende kommer ud som ingeniører, der er innovative, nysgerrige og nytænkende. Derfor er det ikke kun de studerende, der lærer. Du lærer også, hver dag du går på arbejde.
Du er fagligt skarp og opsøger hele tiden viden om den nyeste teknologi.

Jobbet
Arbejdsområderne er undervisning inklusiv vejledning af kommende diplomingeniører samt deltagelse i udviklingsprojekter. Studenteropgaver og projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland. Du vil desuden komme til at spille en central rolle i opbygningen af et fagligt miljø med fokus på innovation og design.

Arbejdet skal udføres i tæt samarbejde og synergi med andre studieprogrammer på DTU.

Vi søger en person med undervisningserfaring inden for brugercentreret innovation og interaktionsdesign, som kan varetage undervisningen inden for områderne:

 • Brugercentreret Innovation og Design, herunder Design Thinking 
 • Interaktionsdesign og UX - herunder relevant teori og metode - samt oplevelsesdesign og–økonomi, usability, testmetoder - herunder tænke-højt test – samt servicedesign
 • Human-Computer Interaction, Computer Supported Cooperative Work (CSCW) samt embodied interaction
 • Kvalitativ brugerresearch, herunder semistrukturet  livsverdensinterview og (deltager)observation samt etnometodologi
 • Akademisk argumentation og opgaveskrivning
 • Vejledning af projekter, herunder afgangsprojekter, på Proces og Innovations-uddannelsen
 • Teamsamarbejde og problemorienteret projektarbejde
 • Teknologi-etik og filosofi samt videnskabsteori

Det er et krav at ansøgeren har en god forståelse for samspillet mellem teknologi, bruger og forretnings- og samfundsmæssig kontekst. Du skal desuden være indstillet på at udvide dine undervisningskompetencer i forhold til DTU’s fremtidige behov.

Det forventes at kandidaten kan videreføre og styrke det eksisterende samarbejde med andre relaterede institutter på DTU.  

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse samt en masteruddannelse i interaktionsdesign og derudover har:

 • Bredt kendskab til Innovation og Design, særligt Interaktionsdesign
 • Erfaring med undervisning og vejledning af studerendes team- projektarbejde og opgaveskrivning - suppleret med en Belbin-certificering
 • En konstant opmærksomhed på udviklingen indenfor innovation, design og andre relevante områder for at kunne bidrage til at de studerende får en uddannelse, der konstant er up-to- date
 • Lyst og evne til at påtage sig en central rolle i udviklingen af afdelingens nye innovations- og designmiljø
 • Kan undervise på dansk

Du skal brænde for at undervise og vejlede studerende. Det er en fordel, hvis du har erfaring med og kendskab til pædagogik og didaktik. Samtidig skal du have lyst til at udføre udviklingsopgaver og aktivt medvirke til den faglige udvikling, blandt andet gennem deltagelse i udviklings- og innovationsprojekter.

Bedømmelse
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på:

 • Erfaring med undervisning og undervisningsplanlægning
 • Drive, udviklings-mindset og villighed til at holde sig opdateret på sit felt og bidrage til den faglige udvikling
 • Viden om de ovennævnte undervisningsområder
 • Lyst og evne til at bidrage til DTU Diploms interne og eksterne samarbejde

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på uddannelse, udvikling og innovation til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter pædagogik og faglighed højt hos vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. På det teknisk- naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

Ansættelsen sker som adjunkt eller lektor. Kvalifikationsniveauet for lektorer svarer til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt eller lignende.  Inden udløbet af det 3. ansættelses år afgives skriftlig vurdering af adjunktens kvalifikationer med henblik på overgang til lektorstilling.

Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus. Stillingen er på fuld tid. Tiltrædelse er 1. februar 2017 eller efter nærmere aftale.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Jacques van Wonterghem jvwo@dtu.dk, 9351 1147.

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk

Ansøgningen
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 9. december 2016. Søg stillingen via "Ansøg" linket.

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som én PDF-fil, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online", udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk i én PDF-fil:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (BA/ M.Sc. / Ph.d.)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Ballerup
keyboard_arrow_up
Startdato
28. november 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
09. december 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse