Jobbet "Adjunkter/lektorer med ingeniørmæssig baggrund til Bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens og Aarhus" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger efter en ny medarbejder i henholdsvis Horsens og Aarhus, der kan undervise inden for fagområderne bygningsstatik, tekniske installationer, energiberegninger, LCA beregninger, alternativ energi og energioptimering.

Vore forventninger:
Som kommende adjunkt eller lektor skal du indgå i et tværfagligt undervisningsmiljø. Underviserne er organiseret i tværfaglige selvstyrende underviserteams og vores forventning er, at du på en positiv og konstruktiv måde kan indgå både fagligt og socialt i dette arbejde. Ud over at undervise vores bygningskonstruktørstuderende deltager du i forsknings- og udviklingsaktiviteter og eventuelt undervisning indenfor efter- og videreuddannelsesområdet.
Uddannelsen til bygningskonstruktør udbydes af VIA i Region Midtjylland på både dansk og engelsk. Det vil derfor være en forventning, at du på sigt kan indgå på såvel danske som internationale undervisningsteams, samt at du har lyst til at indgå i et udviklingsorienteret miljø, hvor fleksibilitet og omstillingsevne er nøgleord.
Det er et krav, at du har en relevant videregående byggeteknisk uddannelse som ingeniør, gerne på kandidatniveau. Det er endvidere et ønske at du:

  • har min. 5 års praktisk erfaring fra fx rådgiver, tegnestue, entreprenør eller tilsvarende.
  • har bredt materialekendskab
  • kan anskue byggeprojekter helhedsorienteret
  • har erfaring med projektering af bæredygtigt byggeri og har kendskab til aktuelle udviklingstendenser på området
  • har lyst til at undervise studerende med forskellig kulturel baggrund

Har du også kompetencer inden for IKT eller byggeriets planlægning og styring, så er det kun en fordel.

Vi tilbyder:
VIA Byggeri er en arbejdsplads i et internationalt miljø, med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kommer til at indgå i et professionelt læringsfælleskab med andre dygtige undervisere, hvor faglighed såvel som pædagogisk og didaktisk udvikling er i højsædet.
Som led i ansættelsen er der mulighed for at fordybe sig i eksempelvis byggefaglige forsknings- eller udviklingsaktiviteter i tilknytning til et af vores 7 forskningscentre i VIA.
Som adjunkt tilbydes du forskellige kurser i VIA´s adjunktakademi, for at klæde dig på til opgaven med at undervise og sikre dig mulighed for senere lektorkvalificering.

BEMÆRK at VIA Byggeri Horsens flytter til nyt campus 50 m fra jernbanestationen i Horsens.

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingerne er fuldtidsstilinger. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsessted er enten VIAs Campus Aarhus C eller Campus Horsens.  
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Er du interesseret?
og vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder i Horsens, Bo Sørensen på +45 8755 4251, email: BOS@via.dk eller uddannelsesleder i Aarhus, Rene Lindbjerg Andersen på +458755 4001, email: RELA@via.dk.
Læs mere om uddannelsen på www.via.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Ansøgningsfrist
Ansøgning bedes fremsendt via vores online rekrutteringssystem senest den 20. juni 2021.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtalerne finder sted i uge 25 og 26