Jobbet "Adjunkt eller lektor inden for det bio- og kemiteknologiske fagområde" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Brænder du for kemi, teknologi og grøn omstilling, og har du lyst til uddanne morgendagens bio- og kemiingeniører? Så søger Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet en adjunkt/lektor med start den 1. april 2022 eller hurtigst muligt.

Forventet startdato
Der er tale om en fast stilling med start den 1. april 2022 eller hurtigst muligt.

Jobbeskrivelse
Den centrale del arbejdet handler om at udvikle, tilrettelægge og gennemføre inspirerende, god og relevant undervisning for studerende der læser til kemi-, bio- eller fødevareingeniør. Vejledning af studerende i forbindelse med semesterprojekter, praktikforløb, bachelorprojekter m.m. indgår ligeledes i jobfunktionen.

Du vil også blive involveret i udviklingen af de samlede ingeniøruddannelser inden for kemi, bioteknologi og fødevareteknologi, fx i forhold til progression, sammenhæng, relevans samt fokus på grøn omstilling og samarbejde med erhvervslivet.

Der vil være mulighed for at engagere sig i udviklings- og forskningsprojekter i samspil med studerende, eksterne virksomheder og instituttets forskningsgrupper.

Det forventes, at du kan løse mange af opgaverne selvstændigt, men det er også vigtigt, at du kan samarbejde med instituttets øvrige undervisere og forskere, samt ph.d. studerende og postdocs.

Din profil

 • Du er uddannet som Cand. polyt, Cand. Scient eller tilsvarende inden for kemi, kemiteknologi, procesteknologi eller lignende, og har gerne en PhD grad. Du er faglig og teoretisk stærk.

 • Du har solid erfaring fra industrien eller fra relevante udviklingsmiljøer

 • Du har erfaring med formidling, du er fagligt engageret og du brænder for samarbejde med unge mennesker.

 • Du har mod på at udvikle ingeniørfaget sammen med din kolleger

 • Du har lyst til at deltage i faglige såvel som pædagogiske udviklings- og eller forskningsprojekter.

 • Du er struktureret, har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde på tværs af fagområder.

 • Du har dybere viden og kompetencer i forhold til dele af det kemi og kemiteknologiske område, det kunne fx være i forhold til enhedsoperationer, reaktionsteknik, katalyse, materialer, procesdesign, styring og regulering m.m.

Hvem vi er
Institut for Bio- og Kemiteknologi beskæftiger sig med forskning, udvikling, uddannelse og myndighedsrådgivning inden for industriel og medicinsk bioteknologi, fødevareteknologi, miljøteknologi, materialeteknologi og kemiteknologi.

Instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter har fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling og tager således udgangspunkt i konkrete innovationsbehov i samfundet og hos de enkelte brancher og virksomheder. Mange forsknings- og udviklingsprojekter er relativt applikationsnære, men vi arbejder også med forskning, der har en mere grundlæggende karakter.

På instituttet uddanner vi både diplomingeniører og civilingeniører (bachelor og kandidat) til det private og offentlige danske arbejdsmarked. Uddannelserne udvikles løbende med henblik på at sikre fagligt stærke, relevante og sammenhængende uddannelser, forankret i et motiverende studie- og læringsmiljø, og således at kandidaterne dimitterer med bedst mulige og mest relevante kompetencer til gavn for dem selv, for virksomheder og for det danske og internationale samfund.

Institut for Bio- og Kemiteknologi består af fire sektioner inden for bioteknologi og kemi, og stillingen er placeret i sektionen Process and Materials Engineering, og vil referere direkte til sektionslederen. I sektionen er vi ca. 15 VIP-ansatte bestående af sektionsleder, forskere og undervisere. Dertil kommer PHD studerende, post docs, laboranter samt teknisk personale.

Nærmere informationer findes på hjemmesiden https://bce.au.dk/

Hvad vi tilbyder

 • et spændende og meningsfyldt arbejde med en bred kontaktflade til studerende i forbindelse med undervisning, gruppevejledning, laboratoriearbejde m.m.

 • afhængig af dine forudsætninger vil du blive uddannet i anvendelse af pædagogiske og didaktiske værktøjer, der giver det bedst mulige undervisningsmæssige fundament

 • mulighed for at bringe dine erfaringer, kompetencer og faglige interessefelter i spil i forhold til uddannelse og udviklings/forskningsprojekter i samspil med studerende, eksterne virksomheder og eventuelt instituttets forskningsgrupper

 • mulighed for at udvikle din faglighed og viden i relation til uddannelsernes mange emneområder

 • et arbejdsmiljø med tætte arbejdsrelationer til erfarne og dygtige kolleger herunder forskere og undervisere

 • en arbejdsplads præget af professionalisme, lighed og en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv

 • et spændende tværfagligt miljø med mange nationale, internationale og industrielle samarbejdspartnere

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Hangøvej 2, 8000 Aarhus C og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Kontakt information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Professor, Anders Bentien, +45 5144 6732, bentien@bce.au.dk eller Viceinstitutleder for uddannelse Keld Lars Bak, +45 4189 3128, klb@bce.au.dk.

Deadline
Alle ansøgninger skal være modtaget senest den 17. januar. 2022.

Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, og evt. undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Referencer
Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referenceper-sonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge

Vi er opmærksomme på kønsbalancen ved Institut for Bio- og Kemiteknologi og vil særligt opfordre kvinder til at søge denne stilling. Ingen har fortrinsret og alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.