Jobbet "Ac’er med økonomi- og forvaltningskompetencer" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ac’er med økonomi- og forvaltningskompetencer til folkekirkens it

Har du forudsætninger for at fremme digitalisering i den offentlige forvaltning, er du god til tal, og har du din økonomiforståelse og dine forvaltningskompetencer i orden -  så er det dig, vi søger til projekt- og forvaltningsafdelingen i Folkekirkens It. Vi mangler en ny medarbejder til sammen med brugerne og kolleger at drive folkekirkens løn- og økonomisystemer. Stillingen indeholder også udviklings- og projektorienterede opgaver fx i form af opbygning af et nyt datawarehouse.

Folkekirkens It
’Folkekirkens It’ er en del af Kirkeministeriet og leverer it-ydelser til folkekirken og Kirkeministeriet. Vores vigtigste opgave er at sikre brugerorienterede og effektive it-værktøjer, der understøtter personregistrering, løn, økonomi, sagsbehandling og en række andre aktiviteter inden for folkekirkens og Kirkeministeriets område. I Folkekirkens It er vi 40 medarbejdere, og vi har ansvar for en velfungerende it-infrastruktur, der omfatter henved 2.500 arbejdssteder i kirker og sognegårde fordelt i alle landets ca. 2.200 sogne. Office 365 er den fælles platform for de ca. 20.000 præster, kirkefunktionærer, sagsbehandlere og menighedsrådsmedlemmer m.fl., der bruger vores systemer. Der udbetales fra Folkekirkens lønsystem løn til 30.000 ansatte i Kirkeministeriet og folkekirken.

Arbejdsopgaver
Hovedopgaverne i stillingen er at varetage de daglige forvaltningsopgaver i forbindelse med folkekirkens løn- og økonomisystemer. Du vil være en del af et økonomiteam på 3 medarbejdere, der optræder som bindeled mellem forretningen og de leverandører, som leverer systemerne. I din opgavepulje vil også være udviklingsopgaver i form af opbygning af et datawarehouse til brug for folkekirken og Kirkeministeriet.

Med god talforståelse samt gode økonomi- og forvaltningskompetencer vil du få en alsidig og spændende hverdag, hvor du har gode muligheder for at tilrettelægge og udvikle opgaverne. Du vil afhængig af dine kompetencer og erfaring få ansvar i forhold til forvaltning- og videreudvikling af folkekirkens løn- og økonomisystemer, som fx stifternes kapitalforvaltning. Du vil endvidere skulle bidrage i projektopgaver inden for dit faglige felt fx som bindeled til forretningen eller med konkret analyse og rådgivning i forhold til udvikling, test og implementering af nye digitale løsninger.

Stillingen i projekt- og forvaltningsafdelingen i Folkekirkens It giver dig god mulighed for selv at have indflydelse på, hvilken retning du udvikler dig i. Måske er du allerede projektleder ellers forventer vi, at du har lyst til at tage en projektlederuddannelse. Vi arbejder efter statens model for it-projektledelse. Uanset dine faglige kompetencer og mål, vil du hos os komme til at arbejde tæt på brugerne. Vi arbejder i Folkekirkens It efter, at inddrage brugerne i alle projektfaser fra ideudvikling til implementering af en ny digital løsning. Det gør vi, fordi vi oplever, at det sikrer den bedst mulige sammenhæng mellem projekternes målsætninger og den digitale løsning, der kommer ud af det.

I forhold til opgaven med at understøtte den daglige drift af løn- og økonomisystemer kommer du ud over samarbejdet i økonomiteamet til at arbejde tæt sammen med de ledere i de forretningsenheder, hvor løn- og økonomiopgaver er placeret.

Der er en betydelig politisk dimension i disse opgave, og du vil få en bred berøringsflade med kollegaer i departementet og med aktører på folkekirkens område.

Du vil hos os få mulighed for løbende at beskæftige dig med nye og udfordrende opgaver – på egen hånd såvel som i samarbejde med kollegaer – og du vil have gode muligheder for at påvirke opgaverne og derigennem opnå både faglig og personlig udvikling.

Kompetencer
Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse inden for samfundsvidenskab eller økonomi - eller tilsvarende kvalifikationer. Da der er tale om en stilling med en bred kontaktflade, lægger vi vægt på, at du har stærke relationelle kompetencer. Det betyder i praksis, at du skal kunne ’oversætte’ mellem forskellige interessenter og leverandører og skabe et fælles sprog for de behov, som projektet skal opfylde, og it-udviklernes arbejde med de tekniske løsninger.

Med hensyn til dine forvaltningsopgaver i forhold til lønsystemet forventer vi, at du arbejder struktureret, vægter at afslutte og samle op, tør tage ansvar og kan være med til at drive opgaver fremad. Det vægtes ligeledes, at du både kan arbejde selvstændigt og være en holdspiller. Med dine udviklingsopgaver i forbindelse med opbygning af et nyt datawarehouse er det en fordel, at du har interesse for datakvalitet samt fremstilling af let tilgængelig data, der kan skabe nyttig viden til brug for forretningsbeslutninger i Kirkeministeriet og folkekirkens institutioner.

Det er også afgørende, at du har interesse og flair for beslutningsprocesser i en stor offentlig organisation. Vi forestiller os, at din erfaring kan stamme fra tidligere beskæftigelse inden for eksempelvis løn, økonomi eller andre relevante sagsområder, og at du kan sætte din viden i spil med en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være del af en politisk styret organisation. Da en del af dit arbejde vil være at skrive notater og beslutningsoplæg, er det vigtigt, at du har stærke kompetencer inden for skriftlig kommunikation med et sikkert blik for de politiske vinkler i formidlingen.

Kirkeministeriet
Som ansat i Kirkeministeriet bliver du del af en organisation med ca. 80 ansatte præget af engagement og høj faglighed, hvor sparring og samarbejde er i højsædet. Vi lægger vægt på at være en attraktiv og innovativ arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø. Du kommer til at arbejde i hjertet af København og indgå i et fagligt fællesskab i en enhed med 10 personer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i en fuldtidsstilling. Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne om akademikere i staten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for at forhandle et eventuelt kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Vi ser gerne, at du kan begynde snarest muligt.

Mere information
Du kan læse mere om Kirkeministeriet på www.km.dk. Du er også velkommen til at kontakte teamleder Sofie Navntoft Pedersen på 4036 3516, hvis du har spørgsmål.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for uddannelse

Ansøgningsfristen er mandag den 27. januar 2020.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler uge 7 og 8.

Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder