Projektleder til jernbaneprojekter

Virksomhed
Arbejdssted
Fredericia
Oprettet
13. marts 2017
Udløber
2. april 2017
Ref
83982
Kontakt
Ole S. Christensen - Tlf. 2325 0663
Jobtype
Fastansættelse

Kan du se dig selv stå i spidsen for store anlægsprojekter, der har en stor samfundsmæssig betydning? 

Anlægsdivisionen er Banedanmarks bygherreorganisation. Med en omsætning på 4,2 mia. i 2016 og en projektportefølje på over 250 projekter er Anlæg faktisk en af Danmarks største bygherrer. I de kommende år skal vi gennemføre en række store anlægs- og fornyelsesprojekter på det danske jernbanenet, og vi står derfor og mangler en projektleder. 

Vi rekrutterer i øjeblikket, så vi er klar til den omfangsrige og komplekse projektportefølje.  Du bliver dermed en del af arbejdet med at opfylde vores vision om at muliggøre en fordobling af passager- og godstransporten i 2020.  

Du vil indgå i sektionen Spor i Anlæg Vest, der hovedsageligt varetager infrastrukturprojekter vest for Storebælt. I Spor Vest kan du arbejde med såvel store som små jernbaneprojekter med budgetter, der spænder fra 1 mio. til 1 mia. kr. I sektionen gennemfører vi projekterne i et bredt samarbejde dels internt i projektteamet, men også på tværs af Banedanmark.  

Du får det samlede ansvar for dine projekter 
Som projektleder i Spor Vest vil du komme til at arbejde med projekter indenfor forskellige fagområder som f.eks. spor, afvanding, dæmninger, perroner m.v. Du har det samlede ansvar for alle dine projekter. Det indebærer, at du styrer projekterne fra opstart til færdiggørelse og aflevering til de driftsansvarlige. Succeskriterierne for arbejdet er, at projekterne bliver gennemført til aftalt tid, økonomi og kvalitet. 

Du skal drive og lede projektteams bestående af blandt andet projekteringsledere, byggeledere samt eksterne rådgivere og entreprenører. Der er tale om højt specialiserede medarbejdere, der både kommer til at udfordre og støtte dig. Derfor er det vigtigt for os, at du udover din stærke profil som projektleder også har tekniske kompetencer og erfaringer. 

Du har ansvaret for at forberede, udbyde, forhandle samt indgå rådgiver- og entreprenørkontrakter. Det indebærer fx udarbejdelse af udbudsstrategi og varetagelse af den løbende kontraktstyring. Til dette vil du naturligvis få assistance fa Banedanmarks udbuds- og kontraktstøttefunktioner, men det er vigtigt, at du har erfaring med området. 

Vi lægger vægt på det faglige fællesskab og erfaringsudveksling på tværs af både fag og organisation. Det er vigtigt for os, at vi vokser fagligt – både som gruppe og som medarbejdere. Derfor har vi også fokus på efteruddannelse og videreudvikling blandt andet i form af en karrieremodel for projektledere. 

Dygtig projektleder med evnen til at motivere dit team 
Du kan være uddannet ingeniør eller have tilsvarende teknisk baggrund, og du har solid erfaring med at styre komplekse projekter. Det er en fordel at være certificeret projektleder - gerne inden for PRINCE2 - men det er ikke et krav.  

Med kendskab til store projekters forskelligartede udfordringer, vil du gennem dit initiativ og dine lederevner få dit projektteam med dig. Du er god til at se den enkle vej gennem komplekse problemstillinger, og du forstår at motivere både dit projektteam og øvrige samarbejdspartnere med henblik på at sikre fremdrift i projektet. 

Som projektleder skal du kommunikere og rapportere til ledelsen, projektteamet, leverandører, borgere og andre interessenter. Derfor er det vigtigt, at du er god til at kommunikere og formidle skriftligt såvel som mundtligt.   

Løn 
Du ansættes i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  

Ansøgning og kontakt  
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt anlægschef Ole Søgaard Christensen. Vil du vide mere om Banedanmark, så gå ind på vores YouTube-kanal.

Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder