Brænder du for projektering og realisering af forskelligartede vej- og infrastrukturprojekter på kommunalt niveau? Er du en udpræget holdspiller, og kan du bidrage med en stærk faglig viden i de mange tværfaglige projekter, der skal løses i kommunen? Motiveres du af en hverdag med stor afveksling i opgaver - samt et uformelt miljø hvor der er kort vej fra beslutning til handling? Så læs med her:   

Ishøj Kommune har gang i en masse spændende projekter, og derfor søger vi nu dels en ny vej-ingeniør/projektleder på vejområdet, som kan hjælpe os med at styre de mange indsatser sikkert i havn. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år. Derudover søger vi en barselsvikar i en tidsbegrænset stilling indtil 1. juli 2023, med besættelse hurtigst muligt.

For den 5-årig projektstilling gælder, at du som en af dine hovedopgaver får ansvaret for et kommende udbud på et større renoveringsprojekt i forbindelse med omdannelse af et tidligere erhvervsområde til blandet bolig og erhverv. Mange ting skal gå op i en højere enhed, da området skal klimasikres, forsyningsledninger der skal flyttes eller opgraderes, og så der skal udarbejdes en helt ny plan for trafikafvikling for samtlige trafikanter. Dette sker samtidig med, at området løbende ombygges, og opgaven løses i et tæt samarbejde med Ishøj Forsyning, kommunens planafdeling samt en række andre faglige enheder.

For begge stillinger gælder, at man skal indgå i tæt samarbejde i et vejteam på i alt tre medarbejdere, hvor der i fællesskab løses opgaver indenfor vej- og trafikområdet. Opgaverne i vej- og trafikkontoret er bl.a.:       

 • Projektering, udbud og tilsyn med anlægs- og driftsopgaver vedr. vejbelægning og betonbygværker
 • Udarbejde og følge op på digitale drifts- og vedligeholdelseskontrakter for vejområdet
 • Vejrelaterede myndighedsopgaver
 • Kvalitetssikring af vej- og stibelysning
 • Uheldsbekæmpelse, trafiksikkerhed og evt. koordinering af signalanlæg
 • Kollektiv trafik
 • Tæt samarbejde med andre afdelinger, eksempelvis byggesagsbehandling og lokalplaner m.m.
 • Faglig sparring med driftsledere og driftspersonale
 • Udarbejde politiske indstillinger samt besvare borgerhenvendelser

Vi forventer at

 • Du har en uddannelse som ingeniør eller lign, og søger du barselsvikariatet, må du gerne være nyuddannet
 • Du har erfaring med vejopgaver fra privat eller kommunalt regi (projektleder)
 • Du har erfaring med udbud og kvalitetssikring (projektleder)
 • Du er ansvarsfuld og kan omsætte din faglige indsigt til holdbare løsninger
 • Du er en udpræget holdspiller og tager ansvar for, at vi samlet kommer hele vejen rundt om opgaven
 • Du kan bevare ro og overblik i perioder med mange opgaver
 • Du har førerbevis samt flair for IT-værktøjer 
 • Du aktivt bidrager til at bevare og udvikle Ishøj Kommune - og vej- og trafikteamet -    som et attraktivt arbejdssted

Vi tilbyder

 • Spændende opgaver og stor variation i hverdagen
 • Et arbejdsmiljø hvor der er højt til loftet og mulighed for selvstændig planlægning og udførelse af opgaverne
 • Fokus på høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og adgang til ledelsesmæssig sparring,
 • Et område med stort fokus på tværfagligt samarbejde og på hvordan vi i fællesskab lykkes med opgaven
 • Løbende kompetenceudvikling
 • En fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde  

Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende aftaler om Ny Løn.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25. Stillingerne ønskes besat snarest muligt og senest 15. august. Du bedes angive hvorvidt du søger projektstillingen eller barselsvikariatet. 

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Ishøj Kommune har indført røgfri arbejdstid pr. 1. august 2019.

Hvis du vil vide mere om at arbejde i Ishøj Kommune, kan du kigge videre her.

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Berit Mathiesen
Tlf.: 20123650

Tommy Søndergaard
Tlf.: 43577768

Ansøgningsfrist: 14. juni 2022

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder