Jobbet "2 teamledere søges til Aarhus Maskinmesterskole" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Maskinmesteruddannelsen i Aarhus optager cirka 300 studerende om året fordelt på to optag og har 95 ansatte. Personalegruppen består af undervisere med primært ingeniørvidenskabelig- eller maskinmesterfaglig baggrund, som har en master- eller kandidatuddannelse, samt en række teknisk/administrative medarbejdere i forskellige støttefunktioner såsom studieadministration og studievejledning, teknisk afdeling og IT. Der er tale om et genopslag af stillingerne, idet den oprindelige ansættelsesproces ikke blev gennemført grundet 'coronasituationen'.

Som teamleder vil du have omkring 15 undervisere, der refererer til dig

Jobprofil 
Teamlederne har det faglige og pædagogiske ansvar for at omsætte studieordning og øvrige tiltag til den konkrete undervisning, som leveres af adjunkter og lektorer på semestrene. Teamlederne har desuden budget- og personale-ansvar for det pædagogiske personale på de pågældende semestre.

Teamlederne indgår i et tæt samarbejde med underviserne på de pågældende semestre og med uddannelsescheferne for maskinmesteruddannelsen og øvrige chefer på Aarhus Maskinmesterskole.

Ud over teamleder-rollen er det også ønskeligt at de rette kandidater kan varetage undervisning eller andre opgaver i relation til uddannelsen.

Teamlederen er i særlig grad ansvarlig for at: 

  • Sikre at undervisningen sker i overensstemmelse med skolens pædagogiske profil, studieordningen og undervisningsplanerne samt implementere dette arbejde i dagligdagen.
  • Medvirke til at skabe et inspirerende og samarbejdsorienteret team af semesterets undervisere, som understøtter deres udvikling og bidrager til et godt arbejdsmiljø. 
  • Medvirke til at dagsordenssætte og træffe beslutninger i forhold til drift af semestrene, samt til at skabe fælles løsninger og sammenhængskraft på tværs af hold på semesteret og ved overgangen mellem de enkelte semestre. 
  • Bidrage til handlekraft og fremdrift i det tværgående samarbejde mellem semestrene og mellem semestrene og støttefunktioner.

Opgaverne omfatter blandt andet:

  • Implementering og drift med særligt fokus på implementering af uddannelsens studieordning og undervisningsplaner.
  • Forandringsledelse, herunder drive udviklings- og forandringsprocesser i uddannelsen og på semestrene, der også understøtter realiseringen af strategiske indsatsområder. 
  • Daglig personaleledelse, herunder gennemførelse af medarbejdersamtaler, samt give hyppig feedback og sparring på opgaveløsning til den enkelte medarbejder.
  • Koordinering af faglige og pædagogiske indsatser i forhold til den enkelte medarbejder samt i forhold til uddannelsens teams.
  • Understøtte holdlederne i deres samarbejde med studievejledningen med fokus på de studerendes trivsel og på høj studiegennemførelse. 
  • Kvalitetsledelse herunder løbende kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen, opfølgning på evalueringer, tilfredshedsmålinger og kvalitetsudfordringer m.m. 

Personprofil 
Din uddannelsesbaggrund er mindre vigtig men, du har sandsynligvis et indgående kendskab til og erfaring fra tidligere ansættelser i uddannelsessektoren, hvorfra du også gerne har undervisnings- og eventuelt ledelses-erfaring. Måske har du allerede suppleret din oprindelige uddannelse med yderligere uddannelse indenfor ledelsesområdet, eller også er du indstillet på, at gennemføre en lederuddannelse som en del af ansættelsesforholdet. 

Du er en team-orienteret og samlende leder, der sætter fælles mål og retning samt formidler disse, så der skabes følgeskab – og du følger jævnligt op på om målene nås. Du har en lederstil, der er opsøgende og dialogsøgende og som understøtter forandringer, udvikling, implementering og sammenhængskraft – og så kan du navigere sikkert hvor forskellige interesser skal tilgodeses. 

Ansættelsesvilkår
Der er tale om fuldtidsstillinger og vi forventer at du kan starte hos os den 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale. Løn og ansættelsesforhold aftales individuelt alt efter din baggrund og i overensstemmelse med de gældende regler for området.

Ansættelse pr. 1. oktober eller efter nærmere aftale.

Ansøgning
Aarhus Maskinmesterskole ønsker en lige kønsfordeling og opfordrer derfor både kvinder og mænd til at søge stillingen. 

Ansøgningsfrist er 3. august 2020.

Første samtalerunde afholdes torsdag den 13. august.

Forud for 2. samtalerunde, der afholdes torsdag den 20. august, skal ansøgere til stillingerne være indstillet på at gennemføre en personprofil-test.

Ansøgning sendes via linket 'Ansøg'.

Skulle du have spørgsmål til stillingerne eller Aarhus Maskinmesterskole i øvrigt, kan du ringe til rektor Anders Hanberg Sørensen på telefon 4122 7104 eller maile til ahs@aams.dk

Yderligere oplysninger om Aarhus Maskinmesterskole og teamlederstillingerne fås på www.aams.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.