Jobbet "2 Supply Chain specialister til implementering af S&OP i Forsvaret i Ballerup" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du have en afgørende betydning for danske soldaters succes i ind- og udland? Kan du omsætte data og analyser til forretningskritisk viden? Og vil du være med til implementere S&OP-processen i en af Danmarks største og mest unikke Supply Chains?

Som procesejer i Supply Chain Divisionens (SCD) Afstemningsafdeling gør du en afgørende forskel for soldatens sikkerhed og succes i det danske Forsvar. Dit arbejde giver beslutningstagerne de bedste forudsætninger for at træffe databaserede beslutninger for kommende indkøb og dermed tilvejebringelse af det nødvendige materiel for soldaten.

Om os
Afstemningsafdelingen er en del af SCD under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som har det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.

Ca. 950 medarbejdere er ansat i SCD, fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet. Vi forsyner Danmarks soldater med alt fra snørebånd til køretøjer, hvad enten de er i Danmark eller i udlandet. Afstemningsafdelingen er fysisk placeret i Ballerup og består pt. af 13 fuldtidsmedarbejdere, både civile og militære.

Vi søger lige nu yderligere procesejere til vores afdeling, der arbejder med implementering af S&OP processer i Forsvarets Supply Chain. Vores hovedopgave er at sikre den rigtige sammenhæng mellem forbrug, indkøb og lagerbeholdninger. Det gør vi bl.a. ved at udarbejde behovs- og forbrugsanalyser, samt præsentere resultater for interessenter i processen. Vi arbejder med optimeringer på tværs af forsyningskæden.

Det er vores ansvar at forstå og formidle organisationens behov til de rette beslutningstagere på alle niveauer.

Om stillingen
Forsvaret råder over en række militære kapaciteter (land, luft og maritimt), og du bliver ansvarlig for at gennemføre S&OP processen for et eller flere af Forsvarets kapacitetscentre i tæt dialog med relevante interessenter, dvs. kapacitetscentermanagere, tekniske sagsbehandlere, indkøbere, lageransvarlige og ikke mindst brugerne af materiellet.

Dine opgaver bliver at:

 • Først at implementere og senere at facilitere S&OP processen.
 • Analysere lagerbeholdninger, varebevægelser, indkøb, status på leveringspræcision, restordrer og andre relevante KPI'er.
 • Skabe rammen for forecast møder samt inkorporere interessenternes viden og erfaring i forecastet.
 • Sammenligne forecast med aktuelle lagerbeholdninger og på baggrund heraf at fremlægge indkøbsbehov.
 • Gennemføre løbende beholdningsdimensionering med henblik på at sikre optimale MRP-parametre ifm. indkøb.
 • Sparre med kapacitetsområdet med hensyn til budget.
 • Afdække særlige supply chain-relaterede problemstillinger i forsyningskæden, belyse deres konsekvenser og komme med bud på en løsning.
 • Udøve business change management samt relationship management, da S&OP processen er ny for flere interessenter og vil bygge videre på gode, tillidsfulde relationer fremadrettet. Facilitere møder og workshops med en bred deltagerkreds.

Om dig
Du har enten en akademisk uddannelse som f.eks. cand.merc. (SCM/AEF), økonom, HD (L/SCM) eller Ingeniør. Du kan også have en helt anden baggrund, som din faglige platform.

Vi forestiller os endvidere, at du har:

 • Erfaring eller uddannelse inden for Supply Chain Management eller S&OP implementering, og gerne konkret erfaring med implementering og drift af en S&OP-proces.
 • Erfaring med demand planning, supply planning og beslutningstagen på taktisk niveau.
 • Stærk formidlingsevner med gode kommunikative evner i både skrift og tale, på dansk og engelsk.
 • Flair for IT, hvor kendskab til SAP er en fordel.

Som person:

 • Er du struktureret og analytisk.
 • Kan du facilitere en S&OP proces, der omfatter at du fastholder kollegaer omkring leverancer og tidsfrister, og du bevarer overblikket og fagligheden i tilspidsede situationer.
 • Skaber du relationer og formidler komplekst stof på en enkel og forståelig måde.
 • Kan du lide at arbejde med business change management og den forandringsproces, det medfører, når en ny arbejdsmetode introduceres, da S&OP-processen stadig er implementeringsfasen i Forsvaret.

Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring fra deltagelse i projektarbejde, måske endda som projektleder.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Rune Ballenstedt på tlf. 40 30 27 68 eller på E-mail; FMI-SC-CHADR@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er 17. juli 2022. Vi forventer at holde løbende samtaler og senest i ugen efter fristen. Stillingerne er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
Se evt. mere på vores hjemmeside FMI.dk, herunder "Vinder af Supply Chain prisen 2019".

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk