Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Økonomi- og risikomanager til stort hospitalsbyggeri i Region Hovedstaden

Vil du være med til at udvikle fremtidens hospital og levere knivskarp økonomi- og risikostyring til nogle af Københavns største byggeprojekter? Vil du være med til at opbygge Center for Ejendomme i Region Hovedstaden med samling og nytænkning af Region Hovedstadens bygherrerolle?   
 
Vi søger en faglig stærk og samarbejdsorienterede økonomi- og risikomanager med gode kommunikationsevner, der med sikker hånd kan lede økonomistyring og risikomanagement for store byggeprojekter i en kompleks kontekst.  
 
Du vil referere til chefen for Projekt Support og vil blive tilknyttet de største byggesager, hvor du vil være med til at fastlægge rammerne for koblingen mellem økonomi, risiko og tid i store byggeprojekter. Du vil dermed arbejde tæt sammen med en eller flere af enhedens tre byggechefer, hvor du vil være en sparringspartner i forhold til styring og opfølgning, herunder også sparring i forhold til strategisk og taktisk planlægning af de store byggeprojekters økonomi.  
  
Om stillingen  
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job i en kompleks og interessant kontekst, hvor dine primære opgaver er at:  

 • sikre fornuftig økonomi- og risikostyring i de største byggeprojekter, herunder interaktion med tidsdelen af project controls  
 • udvikle administrative rutiner, økonomistyringssystemer, dokumentationshåndtering, kontroller, ledelsesrapportering m.m. i de store byggeprojekter 
 • udvikle og implementere risiko management på de store byggeprojekter  
 • varetage den månedlige økonomiopfølgning på de største byggeprojekter samt udarbejde løbende ledelsesinformation om økonomi og fremdrift  
 • understøtte professionel projektledelse  
 • sikre koordinering med økonomifunktioner hos hospitaler og samarbejdspartere  
 • være med til at sikre, at Center for Ejendomme er en stærk og værdsat samarbejdspartner 

Du vil komme til at samarbejde med professionelle og engagerede kollegaer, og du vil blive en vigtig drivkraft i opbygningen af et stærkt fagligt og socialt miljø, hvor vi prioriterer at have det sjovt, imens vi når vores ambitiøse mål.   
Du vil få en spændende og alsidig arbejdsplads med mulighed for at implementere egne idéer og processer, hvor mulighederne for personlig og faglig udvikling er store. Du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor tillid, åbenhed og helhedssyn er en del af værdisættet.   
 
Erfaren økonomi- og risikomanager, der skaber helhedsorienterede løsninger  
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. cand. merc. fir., aud., HD regnskab eller lignende.   
  
Derudover forventer vi, at du har indsigt og erfaring med:  

 • økonomistyring, risiko- og kvalitetsstyring samt revision i projekter med store budgetter  
 • økonomikontrol, der understøtter forretningen   
 • anvendelse og udvikling af økonomisystemer; erfaring med SAP vil være en fordel  
 • effektiv interaktion mellem risici, effektivitet og kontroller; herunder hvordan det påvirker projektet  
 • bevillingsstyring; erfaring med offentlig bevillingsstyring vil være en fordel  
 • opstilling af ledelsesinformation vedrørende økonomi  
 • at tænke i helheder og optimere store, komplekse systemer  
 • håndtering af mange parallelle sager og forløb  

Herudover forventer vi, at du har evnen til at strukturere og bevare overblikket. Du skal have stærke samarbejds- og forhandlingsevner, kunne arbejde selvstændigt og i team samt kunne prioritere og planlægge opgaver. Derudover skal du have en god forståelse for de politiske og administrative processer i en offentlig virksomhed.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Du får en fleksibel arbejdstid og muligheder for efteruddannelse. Vi har en aktiv personalepolitik, som understøtter din karriere gennem de forskellige faser af dit arbejdsliv.   
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er afhængig af erfaring og kvalifikationer og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.  
 
Tiltrædelse ønskes den 1. juli 2017.  
 
Det faste arbejdssted er i nyligt renoverede, åbne omgivelser på Lyskær 13A i Herlev, og der vil være mulighed for projektkontor på relevante ejendomme.  
 
Yderligere oplysninger  
Du er velkommen til at kontakte enhedschef Mette Odgaard Mylin på mobil 2912 3488, hvis du vil vide mere om stillingen.  
 
Ansøgningsprocedure 

Send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter via nedenstående link. 

Ansøgningsfristen er den 3. maj 2017 kl. 12.  
 
Om Center for Ejendomme  
Projekt Support indgår sammen med tre byggesektioner i Enhed for Byggeri og Projektering, der sammen med fire andre enheder udgør Center for Ejendomme, som varetager opførelse, udvikling og drift af Region Hovedstadens ejendomme.  

Center for Ejendomme er et nyoprettet koncerncenter i Region Hovedstaden, som fra januar 2017 varetager regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter.  

Sammen skal vi skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices. Vi er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”Ventet og Velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler.   

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Herlev
keyboard_arrow_up
Startdato
20. april 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
03. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse