The job Vil du være med til at sikre høj informationssikkerhed has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at sikre høj informationssikkerhed i Statens It og hos Statens It’s kunder?

Statens It skal beskytte kundernes informationsaktiver bedst muligt. Vi har derfor brug for en kollega, der vil arbejde på at højne informationssikkerheden gennem en kombination af gode og brugervenlige løsninger, et højt awareness-niveau, analyser, velfungerende og intuitivt forståelige processer, proaktiv styring af eksterne leverandører, samt samarbejde med relevante myndigheder og samarbejdspartnere. Som informationssikkerhedskonsulent bidrager du til at fastholde og øge fokus på sikkerhedsbevidsthed på alle niveauer i organisationen, og hos de kunder, som Statens It servicerer.

Om stillingen og den kontekst, du kommer til at indgå i
Stillingen er placeret i teamet Informationssikkerhed & Procesudvikling, som er del af området Informationssikkerhed & Service Management, der er en stabsfunktion og styres af Statens It’s chef for informationssikkerhed. Teamet består i dag af otte medarbejdere. Der er tale om en udvidelse af teamet. I teamet findes spidskompetencer både inden for informationssikkerhed og service management processer. Teamet arbejder med risikovurderinger, interne audits, awareness, mv.

Statens It er certificeret i informationssikkerhedsstandarden ISO27001 (Information Security Management System, ISMS) og i IT service management standarden ISO20000 (Service Management System, SMS). Både det og samarbejdet mellem de to kompetencer afspejles i, at Statens It har integreret de to ledelsessystemer ISMS og SMS.

Som Informationssikkerhedskonsulent vil du få en bred kontaktflade, særligt til driftsorganisationen i Statens It, transitionsområdet, som løbende sluser nye kunder ind i Statens It, Statens It’s DPO, Statens It’s kunder, bl.a. via diverse kundefora, Rigsrevisionen, og Finansministeriets kontor for Revision og Tilsyn mv.

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med og faglig viden inden for informationssikkerhed og standarden ISO27001
 • har indsigt i det at være i en it-driftsorganisation
 • arbejder selvstændigt og er beslutningsdygtig
 • har gode kommunikative evner, både skriftligt og mundtligt, og at du kan lide at kommunikere præcist og målgruppeorienteret
 • har god analytisk sans i forhold til fortsat udvikling og forbedring af dit opgavefelt
 • er opsøgende og resultatorienteret i din opgaveløsning, samtidig med at du er procesorienteret
 • kan varetage en bred, tværgående og fagligt koordinerende funktion
 • kan rådgive om informationssikkerhed såvel internt i Statens It, som eksternt til Statens It’s kunder.
  Herunder samarbejde konstruktivt med bl.a. Statens It’s driftsområde, hvor den tekniske it-sikkerhed varetages, og gennemføre interne audits og risikovurderinger
 • har sans for dokumentation. Du er omhyggelig med at opdatere den dokumentation, området har ansvar for
 • uddannelser i informationssikkerhed, fx CISSP, CISM eller ESL er en fordel, men har du ikke det, er Statens It indstillet på at give dig den fornødne efteruddannelse i informationssikkerhed.

Om os
Statens It drifter systemer for ca. 20.000 brugere og 12 ministerområder. Vi benytter en standardiseret klientplatform, hvor vores brugere får adgang til en række shared services og deres fagsystemer. 

Statens It er på en rejse, som skal skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten. Vi er i stor vækst og vil tiltrække og fastholde it-medarbejdere ved at danne en attraktiv it-arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og specialisering. Vi driver it-omkostningerne ned ved at samle driften af mange ministeriers it og høste stordriftsfordelene ved at sammenlægge og standardisere systemer. Vi har således ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten.

Vi tilbyder et job i en åben, uformel og dynamisk organisation præget af et meget højt fagligt niveau og med en uformel og fleksibel arbejdsform med dygtige og kompetente kolleger. Du vil få mulighed for at være med til at præge udviklingen på it-området på tværs af statens mange institutioner.

Ud over visionen, beskrevet ovenfor, arbejder Statens It med spændende emner som fx ny teknologi og tavlestyringsmøder med fokus på gennemsigtighed og løbende forbedringer.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef og teamleder for Informationssikkerhed & Procesudvikling Vibeke Bertelsen på tlf: 7231 1271 eller sende en mail til vibeke.bertelsen@statens-it.dk.

Ansøgning
Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Ansøg” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning seneste torsdag den 22. august 2019.

Statens It opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder