The job Viceprojektchef til modernisering af Danmarks største vandværker has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Du får stort ansvar og indflydelse på HOFORs og Danmarks absolut største og mest ambitiøse indsats på vandforsyningsområdet, hvor vi investerer flere milliarder kroner over de næste 10 år
Kan du indtage en central rolle i HOFORs ambitiøse program for modernisering af vandværker og indførelse af blødere vand i hovedstadsområdet?

I HOFOR erstatter vi vores gamle vandværker med nye moderne værker og indfører den nyeste teknologi, så vi kan blive ved med at levere friskt og sundt drikkevand til mere end en million mennesker i hovedstadsområdet, døgnet rundt. Som en del af programmet introducerer vi anlæg til blødgøring af drikkevandet til gavn for miljøet og vores kunder.

Som viceprojektchef får du et tæt samarbejde med projektchefen for blødere vand og vandværksrenovering samt en række projektledere, byggeledere og specialister, som arbejder på projekterne i denne portefølje. Du bliver ansvarlig for at sikre, at idriftsættelsen af HOFORs vandværker gennemføres ensartet og effektivt, og at der er klare rammer for dokumentation og overdragelse af projekterne til HOFOR Drift Vand.

Dine arbejdsopgaver vil fokusere på porteføljestyring under udførelses- og idriftsættelsesfaserne på vandværksprojekterne og omfatter, at:

  • Bistå projektchefen med den daglige styring og ledelse af vandværksprojekterne, herunder indgå som en del af den samlede porteføljeledelse med fokus på at sikre projekternes succes gennem blandt andet effektuering af beslutninger truffet af styregruppen
  • Coache og sparre med projektlederne om den daglige ledelse af projekterne - lige fra økonomi- og kontraktstyring til motivation og konflikthåndtering
  • Medansvar for porteføljens overordnede udvikling i forhold til tid, økonomi, kvalitet og risikostyring
  • Understøtte og facilitere samarbejdsprocessen mellem HOFORs bygherreorganisation, rådgivere, leverandører og entreprenører
  • Facilitere tværgående vidensdeling mellem de forskellige projekter i porteføljen såvel på projektlederniveau som mellem de forskellige specialister, herunder identificere evt. behov for kompetenceudvikling i samarbejde med sektionslederen
  • Lede og facilitere styregrupper med rådgivere og entreprenører på de enkelte projekter

Du bliver del af en stor, velfungerende matrixorganisation, hvor din faglige reference er projektchefen, mens din linjeledelsesmæssige reference er til sektionslederen for Anlægssektionen i afdelingen for Projekt- & Byggeledelse.

Du vil udføre dit daglige arbejde i en professionel bygherreorganisation, hvor vi har fokus på yderligere professionalisering af vores projektgennemførelse gennem brugen af vores projektledelsesmodel (PPL) og i arbejdet med løbende forbedringer. Med investeringer i milliardklassen er det vigtigt, at vi har fokus på målrettet kompetenceudvikling, så de strategiske mål kan opnås til rette tid og kvalitet. Du vil derfor opleve, at vi sætter pris på din faglighed og vil være med til at styrke den yderligere.

Viceprojektchef med gennemslagskraft og fokus på den gode byggeproces

Vi forventer, at du har solid erfaring (optimalt 12+ år) med ledelse og styring af større, komplekse anlægsprojekter inden for vandforsyning under udførelses- og idriftsættelsesfaserne som entreprenør, rådgiver og/eller bygherre. Du har stor gennemslagskraft, og du formår at skabe overblik og fremdrift i projekterne.

Vi forventer, at du har en stærk viden om projektledelse såvel teoretisk som i praksis samt viden om byggeriets retsforhold, herunder AB18, så du kan sparre med projektlederne og byggeledelsen om de overordnede aftaleforhold.

Din erfaring og forståelse for projektledelsens grundelementer anvender du som udgangspunkt for styring, planlægning og rapportering af den overordnede økonomi og tid i porteføljen. Du er i stand til at lede opad mod projektchef, programleder og styregruppe, ligesom du med dit personlige lederskab er en dygtig og professionel sparringpartner for HOFORs projektledere og specialister på de forskellige projekter i porteføljen.

Ud over din store tekniske erfaring, lægger vi stor vægt på, at du har tæft for effektiv ledelse af projektorganisationer, og at du dermed kan bistå den overordnede projektchef med at lede og styre projektorganisationerne inden for vandværksporteføljen. 

Da du vil have en bred kontaktflade til kolleger og eksterne samarbejdspartnere, lægger vi vægt på, at du er god til at skabe gode relationer med fokus på samarbejde og tillid. Du kan arbejde aktivt med konfliktløsning, så eskalering af problemer undgås samtidig med at problemer hurtigt identificeres og aktivt løses.

Du er en stærk kommunikator, som forstår vigtigheden af kommunikation i øjenhøjde med alle interessenter, og du trives med dagligt at have kontakt til mange kolleger og samarbejdspartnere. Du er i stand til at håndtere uoverensstemmelser og andre udfordringer på en konstruktiv måde.

Det er desuden et krav, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Bliv en del af en større udvikling

I 2017 implementerede HOFOR blødere vand i Brøndby, hvilket har skabt ekstra stor forespørgsel fra vores øvrige kunder i hovedstadsområdet. Den store efterspørgsel, og de miljø- og samfundsmæssige gevinster ved blødere vand, har gjort at HOFOR nu fremskynder moderniseringen af værkerne og indførelsen af blødere vand. Den naturlige hårdhed i vandet i hovedstadsområdet skaber nemlig problemer for både husholdninger og virksomheder, som døjer med tilkalkede maskiner og installationer.

Derfor er dit arbejde en del af en større udvikling.

Du kan læse mere på hofor.dk/baeredygtige-byer/

Klar til at ansøge?

Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Randi Buss på telefon 2795 2759 eller projektchef Erling Fischer på telefon 2795 3464.

Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2019.

Vi forventer løbende at holde ansættelsessamtaler og opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Forventet ansættelse pr. 1. december 2019.

Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger kun modtages elektronisk gennem vores elektroniske rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.