Skip to main content
The job Vi søger medarbejder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Dansk Energi søger medarbejder til at arbejde med at udvikle det Danske el-distributionsnet

Dansk Energi søger en medarbejder, som kan hjælpe os med at finde nye markedsmodeller til at drive det danske el-distributionsnet.

Danmark er førende inden for kvalitet og lave omkostninger i elnettet, og den position skal vi fastholde.

El-systemet har undergået store forandringer i de sidste 10 år. Tidligere leverede store stabile kraftværker den nødvendige elektricitet ind på transmissionsnettet, som herefter blev distribueret ud til alle kunderne. Fremover vil størstedelen af elektriciteten blive produceret af mindre VE-anlæg med en fluktuerende produktion tæt ved kunderne. Det betyder, at vi skal drive vores distributionsnet på en helt ny måde.

Er du ingeniør med et solidt el-teknisk fundament, og brænder du for at tænke nyt, så er du måske den rette til jobbet.

Arbejdet
Dit primære arbejdsområde vil være at udvikle nye markedsmodeller og analysere, hvordan el-distributionsnettet påvirkes af mere decentral produktion, fleksibelt forbrug og lagring. Du skal dels løse konkrete problemstillinger, dels deltage i forsknings-/udviklingsprojekter.

Eksempler på opgaver:

  • Udvikle metoder til nyttiggørelse af fleksibilitet i distributionssystemet i samarbejde med vores økonomer og jurister.
  • Analyse af belastninger af el-distributionsnet, herunder analyse af store datasæt.

Du vil indgå i Dansk Energis afdeling for Netteknik - et hold af fagligt dygtige ingeniører, som udvikler best pratice-metoder og ny viden, der skaber værdi for vores medlemmer, som er de danske el-distributionsselskaber. Vi har fokus på, at vores resultater skal kunne anvendes i praksis og har en tæt dialog med el-distributionsselskaberne.

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du har et solidt teoretisk fundament inden for stærkstrøm og har lyst til at omsætte det til praktiske løsninger.

  • Du har som minimum en master-grad i stærkstrøm eller tilsvarende kompetencer.
  • Du er god til at tilegne dig ny viden.
  • Du kan arbejde selvstændigt, men indgår også nemt i et team.
  • Kendskab til gængse simulerings- og dataanalyseværktøjer.
  • Stærke formidlingsevner på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt.

Arbejdspladsen
I Dansk Energi giver vi plads til en selvstændig indsats og faglig udvikling. Vi er en rummelig og uformel arbejdsplads med en meget høj medarbejdertilfredshed. Vores medarbejdere er engagerede og energiske og samarbejder og deler viden på tværs af mange fagområder. Samtidig er en god balance mellem arbejde og privatliv vigtigt for os, da det giver de bedste resultater og de gladeste medarbejdere.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Dansk Energis afdelingschef for Netteknik, Jan Rasmussen, på telefon: 2090 7777, e-mail: jar@danskenergi.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder