Skip to main content
The job Vi søger leder til business intelligence shared service center has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Forsvarsministeriet søger leder til business intelligence shared service center

Kunne du tænke dig at stå i spidsen for Business Intelligence hos en af Danmarks største statslige arbejdspladser og være med til at styrke ledelsesinformation på tværs af koncernen? Så har du muligheden for at blive faglig teamleder af Forsvarsministeriets Business Intelligence Shared Service Center.

Om os
Business Intelligence Shared Service Center (BI SSC) er ét ud af tre teams i kontoret Koncern DeMars & BI i Forsvarsministeriet. Kontoret har forretningsansvaret for koncernens ERP system samt ansvar for udvikling og implementering af koncernfælles ledelsesinformationsdata samt Data Management.

BI SSC består af 10 business analysts og interne konsulenter, som sikrer udvikling og implementering af ledelsesinformationsløsninger på vores SAP BusinessObjects platform for hele koncernen. BI SSC beskæftiger sig med den strategiske udvikling af BI, uddannelse, kravspecifikation, datamodeller og front end udvikling. Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med koncernens styrelser samt den interne IT-organisation, der har ansvar for platformdrift og back end udviklingen.

Om stillingen
Du vil komme til at indgå i kontorets ledelsesgruppe bestående af kontorchefen samt de to øvrige teamledere. Som faglig teamleder af BI SSC er det din opgave at lede den strategiske og forretningsvendte udvikling af BI løsninger i koncernen. Du vil være ansvarlig for at prioritere og sikre fremdrift i udviklingen og implementering af konkrete BI-løsninger, ligesom du er ansvarlig for at forretningsområdernes behov bliver omsat til konkrete og optimerede BI-løsninger. 
For at lykkes, er det samtidig helt centralt, at du formår at sikre det gode samarbejde med IT organisationen samt forretningen. BI SSC har en bred opgaveportefølje, og arbejder inden for fagområderne økonomi, HR, operative områder, facility management samt supply chain - herunder lager og distribution, indkøb og vedligehold. 

De konkrete arbejdsopgaver i BI SSC omfatter bl.a.:

 • Strategisk udvikling og governance for BI i koncernen
 • Udbygning af netværk og udrulning af BI løsninger i koncernen
 • Udvikling af konkrete ledelsesinformationsløsninger: Rapporter, dashboard, analytiske løsninger med mere i SAP Business Objects frontend værktøjer
 • Deltagelse i ledelsesinformationsprojekter, hvor et nøgleelement vil være, at sikre koncernens mange data og informationer bliver gjort let tilgængelig for brugere og beslutningstagere 
 • Brugersupport til Business Intelligence, herunder uddannelse af koncernens medarbejdere

Om dig
Vi forestiller os, at du: 

 • Har en relevant videregående uddannelse, f.eks. indenfor økonomi, supply-chain eller IT
 • Har praktisk erfaring med understøttelse af forretningsfunktioner gennem Business Intelligence 
 • Har erfaring fra en back office-funktion inden for f.eks. økonomi, supply chain eller business development i en stor koncern. Alternativt har du en militær baggrund.
 • Besidder særdeles gode people skills og lederegenskaber. 
 • Har nogle års ledelseserfaring fra en lignende funktion eller stort ledelsespotentiale, som du ønsker at udvikle
 • Er helhedsorienteret, resultatorienteret og formår at skabe struktur
 • Brænder for at skabe forandring og går op i at få fulgt afslutningen af opgaverne helt til dørs
 • Er udadvendt og besidder veludviklede kommunikations- og samarbejdsevner.

Vi tilbyder en central rolle i understøttelsen samt udviklingen af koncernens ledelsesinformation og en udfordrende hverdag med masser af ansvar. Du vil komme til at arbejde i et resultatorienteret kontor, hvor vi ønsker at skabe forandringer. Vi holder af en uformel tone og lægger vægt på at hjælpe hinanden i hverdagen. Vi går op i at have et godt arbejdsmiljø med stor fleksibilitet og tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling. For den rette kandidat, vil der være mulighed for personaleledelse.

Ansættelsesvilkår
Hvis du er akademiker, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. 
Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du er HK’er vil ansættelse og aflønning ske i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat. 

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ballerup.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Jonas Dramsgaard Petersen på tlf. 7260 5957. Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Ask Ahrens Blicher ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5516.

Send ansøgning, CV og øvrige relevante bilag via linket til højre. 

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2019, og vi forventer at holde samtaler snarest herefter.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads og om ministeriets opgaver her

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder