The job To vejingeniører til Trafik og Mobilitet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Lyngby-Taarbæk Kommune søger to engagerede vejingeniører, der kan medvirke til at opfylde Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger på trafikområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en videns- og handelsby i rivende udvikling. I de kommende år vil der blandt andet være stor aktivitet i forbindelse med den spændende by- og erhvervsudvikling af Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen, anlæg af letbane gennem Lyngby og afledte projekter heraf, samt en række andre større infrastrukturprojekter, som fx Firskovvejs forlængelse, trafikale løsninger til håndtering af fremtidens trafik og fremkommelighed – hvor nogle er i gang, andre er under planlægning. Der er således stort fokus på gode trafikale løsninger, der skal integreres i byudviklingen.
Vi søger derfor to vejingeniører til afdelingen Trafik og Mobilitet med forskellig anciennitet.

I det daglige samarbejder vi blandt andet med bygherrer, rådgivere, borgere, ledningsejere og entreprenører i en alsidig, spændende og travl hverdag. Du vil desuden have et tæt samarbejde med andre dele af forvaltningen. Du er fleksibel og løsningsorienteret, og driver projekterne under hensyn til fremdriften.

Vejingeniør minimum 10 års erfaring
Du kommer til at arbejde med et bredt spænd af opgaver vedrørende trafikplanlægning i forbindelse med lokalplanlægning og andre trafikale forandringer i kommunen. Du vil varetage myndighedsmæssige opgaver, trafikanalyser og bidrage til udformning og udvikling af konkrete trafikløsninger, hvori indgår vurdering af trafiksikkerhedsmæssige aspekter.

Du får mulighed for at blive udfordret med spændende, komplekse og udfordrende problemstillinger inden for trafikplanlægning i en kommune i udvikling.

Vores forventninger til dig
Du har erfaring med trafikplanlægning og analyser af sammenhænge mellem byudvikling og trafik. Du leverer faglig kompetent og sikker rådgivning, og kan kvalificere og formidle konklusioner på en forståelig måde til både borgere, det politiske system, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Du er god til at etablere netværk internt og eksternt. Du er kommunikativ stærk, har gennemslagskraft og er troværdig. Du kan lide at samarbejde på tværs af specialer, også i vanskelige situationer.

Du trives i spændingsfeltet mellem det borgernære og det politiske system.

Du har specifikt kendskab til analyser og kan vurdere nye trafikale tiltag på vejområdet. Du har viden om trafiksikkerhed, herunder uheldstyper og virkemidler i forhold til forbedringer og konsekvenser. Du har erfaring med myndighedsmæssige opgaver og med udarbejdelse af lokalplaner.

Du er selvstændig og tager initiativer for at sikre fremdriften i opgaverne og skabe resultater.

Du er imødekommende og afbalanceret, og kan bevare overblikket og det gode humør i en travl og til tider hektisk hverdag.

Du har:

  • Relevant faglig uddannelse - fx ingeniør, trafikplanlægger eller lignende uddannelse.
  • Minimum 10 års relevant erhvervserfaring.
  • Stærke formuleringsevner både skriftligt og mundtligt, herunder mundtlige præsentationer.

Vejingeniør 3-5 års erfaring
Du kommer til at arbejde med et bredt spænd af opgaver vedrørende myndighedsmæssige opgaver, trafikplanlægning og trafiksikkerhed på en række mindre og mellemstore projekter som fx trafiksanering, skoleveje, udbud og styring af rådgiverkontrakter. Hertil kommer varetagelse af borgerhenvendelser. Du vil medvirke til etablering og efterfølgende håndtering af en central funktion for indgående sager på området.

Vores forventninger til dig
Du har erfaring med området og leverer faglig kompetent og sikker rådgivning. Du er god til at etablere netværk internt og eksternt. Du er kommunikativ stærk, har gennemslagskraft og er troværdig. Du kan lide at samarbejde på tværs af specialer, også i vanskelige situationer.

Du evner at skabe overblik over sagsporteføljen, ligesom du er systematisk og kan etablere effektiviserende tiltag for styring og håndtering af denne.

Du evner at formidle teknisk viden i spændingsfeltet mellem det politiske og det borgernære.

Du er selvstændig og tager initiativer for at sikre fremdriften i opgaverne og skaber resultater.

Du er imødekommende og afbalanceret og kan bevare overblikket og det gode humør i en travl og til tider hektisk hverdag.

Du har:

  • Relevant faglig uddannelse - ingeniør, trafikplanlægger eller lignende uddannelse.
  • Minimum 3-5 års relevant erhvervserfaring.
  • Stærke formuleringsevner både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder:

  • Trafik og Mobilitet er en afdeling under det nyetablerede Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed. I afdelingen er der ca. 20 medarbejdere.
  • Vi tilbyder to udfordrende og selvstændige job i en dynamisk og stærk organisation i løbende udvikling. Begge stillinger bliver en del af et fagligt stærkt miljø med mulighed for faglig sparring og udvikling.
  • Vi har et miljø med en uformel, men professionel tone.

Den videre proces
Når du ansøger, skal du anføre, hvilken stilling der er tale om ”Vejingeniør minimum 10 års erfaring” eller ”Vejingeniør 3-5 års erfaring”.

Første runde samtaler forventes afholdt den 14. maj og den 16. maj 2019.
Tiltrædelse forventes bedst muligt 1. juli, alternativt 1. august, dog under hensyn til eventuel planlagt ferie.

Ansøgningsfrist: 6. maj 2019 kl.: 10:00

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte

Maria Testmann
Civilingeniør
Tlf.: 4597 3851

Sidsel Poulsen
Centerchef
Tlf.: +45 4597 3530
Tlf.: +45 2137 5839

Søren Ertløv Hansen
Vejingeniør
Tlf.: 4597 3857

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder