The job Vejdriftsmedarbejder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at vedligeholde Skanderborg Kommunes veje?

Vores kollega går på pension, derfor søger vi en ny kollega, der vil være med til at passe vores veje i smukke Skanderborg Kommune.
Vores nye kollega bliver medlem af et driftsteam. Driftsteamet er normeret til fem fuldtidsstillinger og består at fagligt dygtige og dedikerede kollegaer, der brænder for opgaven og samarbejder i et energifyldt arbejdsmiljø.

Overordnet har teamet til opgave at vedligeholde veje, parker, skove og kollektive trafik. Vejdrift omfatter f.eks. vejvedligeholdelse, vejafvanding og rabatpleje, vintervedligeholdelse og renholdelse, fortove og vejudstyr, beplantninger langs veje, vejbelysning og broer, færdselstavler og vejafmærkning på kørebanen, gravetilladelser og servicering af det politiske system.

Driftsteamet er en del af afdelingen for Vej & Trafik. Afdelingen består af 14 dedikerede medarbejdere som har base på en moderne arbejdsplads i det nybyggede rådhus på Skanderborg Fælled. Vej & Trafiks opgaver omfatter vejplanlægning, projektering og anlæg af veje og stier, drift og vedligehold samt vejmyndighedsopgaver og kollektiv trafik.

Om stillingen
Skanderborg Kommune søger en medarbejder, der primært skal beskæftige sig med at drifte vore veje, men som også skal indgå i løsning af andre opgaver i driftsteamet. Løsningen sker i tæt samarbejde med kommunens entreprenørafdeling. Afhængig af hvilke interesser og kompetencer du medbringer, vil vi i teamet tilrettelægge opgaverne for at bruge dine kompetencer.

Stillingen omfatter bl.a. opgaver som

 • godkendelse "ROV"-sager, gravetilladelser og afmærkningstilladelser i Vejman.dk. Det er derfor et krav, at du har eller er indstillet på at deltage i kurset "Vejen som arbejdsplads"
 • andre driftsopgaver afhængig af dine kompetencer
 • dialog med kommunens borgere, skriftligt som mundtligt samt gennem borgermøder og arbejdsgrupper
 • politisk betjening, dvs. udarbejde indstillinger og notater m.m.

Hvem søger vi

 • du skal være indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation. Set i lyset af byrådets strategier "Skanderborg 3.0" og "Menneske møder menneske", er det vigtigt, at du har lyst til at involvere borgerne i relevante driftsopgaver og sætte din rolle i spil f.eks. som projekt-facilitator, projektleder eller sagkyndig
 • vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund, uddannet ingeniør, civilingeniør eller anden teknisk baggrund med faglig viden inden for vejområdet. Du har et godt kendskab til vejlovgivningen eller er villig til at gøre en indsats for at opnå denne viden, f.eks. suppleret med efteruddannelse. Du kan have erfaring fra en lignende stilling, fra det private erhvervsliv eller fra anden offentlig organisation
 • du skal evne godt købmandskab ved håndtering af kontrakter
 • du er god til at skabe relationer og har en positiv, udadvendt og imødekommende natur til dit samarbejde intern i afdelingen, med eksterne interessenter og med kommunens borgere. Du har en nysgerrig og struktureret tilgang til arbejdet i afdelingen og skal evne at prioritere opgaverne i samarbejde med ledelse og team
 • du er interesseret i afprøve og anvende nye metoder og teknologiske løsninger
 • det er et krav, at du har gyldigt kørekort
 • det er en fordel, hvis du er fortrolig med at arbejde i Vejman.dk.

Hvad tilbyder vi
Skanderborg Kommune har ca. 62.000 indbyggere og er beliggende i naturskønne omgivelser knyttet til Søhøjlandet omkring Gudenå.
Ansættelsesstedet er Skanderborg Kommune og arbejdsstedet er Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er 37 timer pr. uge og vi har flextidsordning.

Der vil være rig mulighed for personlig og faglig udvikling i jobbet, i et i øvrigt meget varieret job.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, kan du kontakte leder af Vej & Trafik, Jens Peter Sørensen på tlf. 2328 2466 eller jpls@skanderborg.dk

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 24. februar 2019.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 26. februar 2019.

Stillingen ønskes besat med start 1. april 2019.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder