The job Vej- og trafikingeniør til Vej & Park i Albertslund Kommune has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Albertslund Kommune har en grøn profil og går forrest i den grønne omstilling, hvilket afspejles i arbejdet med veje og trafik. Albertslund Kommune er desuden kendt for sit separerede trafiksystem med et stort selvstændigt stisystem for gående og cyklister.

Vi søger en engageret vej- og trafikingeniør, som trives i en travl hverdag, hvor flere bolde er i luften på en gang. Du skal være en teamplayer, kunne indgå i tværfaglige arbejdsgrupper, men også evne at løse opgaver selvstændigt.

Hvem er vi?
Den ledige stilling er en del af teamet Trafik & Natur, der sammen med Materialegården udgør enheden Vej & Park.

Trafik & Natur består af otte medarbejdere, fordelt på  fem indenfor trafikområdet og tre indenfor naturområdet. Teamet har deres primære arbejdssted på rådhuset, men er ofte ude af huset.

Teamet har et tæt samarbejde med Sekretariatet for Byudvikling & erhverv, der har ansvaret for kommunens udviklingsprojekter og lokalplaner. Derudover har teamet sammen med  Materialegården ansvaret for drift og vedligeholdelse af eksisterende veje, stier og trafikale anlæg.

Din rolle i teamet
Opgaverne i teamet spænder bredt, herunder blandt andet at være vejmyndighed for alle veje i kommunen, at modernisere og vedligeholde  veje, cykelstier, stier, fortove og pladser, at give parkerings-, kørsels- og  gravetilladelser,  at reducere trafikstøj og fremme cykling og offentlig transport

Du vil skulle varetage følgende typer af opgaver:

 • Bidrage med input til lokalplaner og udviklingsprojekter i relation til trafik og infrastruktur
 • Besvare og håndtere henvendelser og ansøgninger fra politikere, borgere, institutioner m.fl.
 • Foretage analyser, beregne overslagspriser og udarbejde beslutningsgrundlag til det politiske niveau
 • Projektstyring og byggeledelse af anlægsopgaver på vejområdet, herunder sende anlægsopgaver i udbud og føre tilsyn med eksterne rådgivere og entreprenører
 • Forvalte den gældende vejlovgivning og være bruger af kommunens vejforvaltningssystemer
 • Samarbejde med Politi, Vejdirektoratet samt øvrige myndigheder.

Vi tilbyder
Du kommer til at arbejde i en rummelig organisation, hvor vi sætter faglig kvalitet, service, udvikling og tværfagligt samarbejde i højsædet. Du bliver en del af en inspirerende dagligdag som kendetegnes af engagement, høj faglighed og gode kollegaer.
Vi tilbyder dig følgende arbejdsvilkår:

 • Afvekslende job, med mulighed for at udvikle og sætte en retning for vej- trafikområdet
 • Sidemandsoplæring og faglig sparring med erfarne kollegaer
 • Faglige udfordringer og løbende faglig udvikling
 • Dialog og opgaveprioritering med nærmeste leder

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse som ingeniør med speciale indenfor veje og trafik eller har en tilsvarende akademisk baggrund.
Da stillingen har en bred kontaktflade er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og hurtigt kan danne dig et overblik i krydsfeltet af mange forskellige interesser. Tilsvarende er det afgørende, at du evner og trives med at kommunikere let forståeligt om lovgivning og tekniske problemstillinger i både skrift og tale.
Derudover forventer vi, at du

 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret, og kan håndtere en bred opgaveportefølje
 • Har flair for og gerne erfaring med at arbejde med geografiske informationssystemer og andre IT-systemer, der anvendes til registrering og analyse af trafikale data og til planlægning og projektering af vejtekniske anlæg.
 • Er en holdspiller, der kan samarbejde både internt i teamet og enheden og eksternt med kollegaer fra andre afdelinger
 • Trives med samspillet med engagerede borgere og politikere

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen i juli måned at kontakte enhedsleder for Vej & Park Trine Engel på telefon 20 55 94 06 og i august måned at kontakte teamkoordinator og trafikplanlægger Anders Keldorff på telefon 23 65 96 26.
Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer inkl. frokost og stillingen forventes besat fra den 1. oktober 2021. Lønindplacering sker efter principperne i Ny Løn og efter aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
Er jobbet noget for dig, så send din ansøgning inklusiv CV og eksamensbevis senest 11. august 2021 kl. 12.00. Den første runde ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.