Skip to main content
The job Vedligeholdelsesmestre til Amagerværket has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi søger lige nu fire vedligeholdelsesmestre, som kan hjælpe os med at implementere systematisk og intelligent vedligehold på Amagerværket jf. vores Asset Management strategi og vores vedligeholdelsesstrategi.

Stillingerne er nyoprettede som følge af opgavemængden i forbindelse med udrulning og implementering af nye værktøjer fra Asset Management programmet, samt etablering og overdragelsen af ny biomassefyret kraftværksblok. Ydermere ønsker vi fremadrettet, at understøtte udviklingen af systematikken i vores vedligehold.

Dine primære opgaver bliver at implementere og drive Asset Management i samarbejde med fagspecialister inden for de enkelte anlægsområder, herunder at:

 • Udarbejde risikovurdering af kritiske anlæg.
 • Deltage i udarbejdelse af RCM-analyser.
 • Gennemgå og implementere vedligeholdelsesplaner for nye projekter.
 • Udarbejde vedligeholdelsesplaner for eksisterende anlæg.
 • Gennemgå kritiske reservedele.
 • Evaluere eksisterende vedligehold (REM).
 • Bidrage til udvikling og udbredelse af tilstandsbaseret vedligehold.

Som vores nye vedligeholdelsesmester bliver du en del af teamet Teknik på Amagerværket, hvor du får 12 dygtige kolleger samt de nye vedligeholdelsesmestre. Med stor faglig viden og systematisk tilgang arbejder vi med at planlægge og optimere vedligehold, optimere driften og udføre projekter for at opnå en miljøvenlig, sikker og effektiv produktion af fjernvarme til lavest mulige omkostninger.

I team Teknik har vi en uformel og åben tone. Lysten til at videndele og det tværfaglig samarbejde giver - sammen med vores specialistviden - en farverig og varieret arbejdsdag med mange gode udfordringer. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige sektioner på Amagerværket og har ofte den koordinerende rolle og ansvar for, at vi får bragt viden og erfaring i spil på tværs af sektioner. Ligeledes er Teknik et naturligt bindeled til flere centrale afdelinger i HOFOR, fx Planafdelingen, Projektafdelingen, Energihandel samt til varmekunderne CTR og HOFOR Fjernvarme.

Der er tale om i alt fire stillinger med samme jobindhold. To stillinger er fastansættelser, hvor opgaverne er tilknyttet vores eksisterende anlæg, og to stillinger er midlertidig ansættelse (frem til udgangen 2021), hvor opgaverne primært er tilknyttet vores nye biomassefyrede kraftværksblok (BIO4).

Samarbejde, udvikling og optimering

Vi forventer, at du er uddannet maskinmester, ingeniør eller tilsvarende, og at du har erfaring fra lignende job i procesindustrien eller rådgiverbranchen. Vi forestiller os, at du har en faglig viden inden for flere af følgende områder:

 • Generel viden om systematisk vedligehold af procesanlæg.
 • Risikovurdering af tekniske anlæg.
 • Livscyklusøkonomi for tekniske systemer.
 • RCM-analyse
 • Vedligeholdelsesplaner- og systemer.
 • Vurdering af behov for reservedele ud fra en risikobetragtning.
 • Evaluering og vurdering af eksisterende vedligehold (REM).
 • Tilstandsbaseret vedligehold.
 • Krav og specifikationer vedr. vedligehold i forbindelse med indkøb.

Du skal have lyst til at dele din viden og skabe resultater gennem godt samarbejde. Det er derfor også vigtigt, at du trives i en rolle, hvor du dagligt har kontakt til mange kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Virksomhedssproget i HOFOR er dansk, men noget af arbejdet vil kræve kommunikation på engelsk. Vi forventer derfor, at du er flydende på dansk, og at du mestrer engelsk både mundtligt og skriftligt på et basisniveau.

Bliv en del af en større udvikling

HOFOR leverer fjernvarme til vores kunder i København og elektricitet til det nordeuropæiske el-marked. Vi ejer og driver Amagerværket, og som kraftværksejer spiller miljø og klima en vigtig rolle for os. Vi arbejder for at fremtidssikre forsyningen til vores godt 600.000 fjernvarmekunder i København og er derfor i gang med at ombygge Amagerværket, så vi fra 2020 udelukkende fyrer med bæredygtig biomasse på værket. På den måde bidrager HOFOR afgørende til, at København når sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Læs mere om Amagerværket og HOFORs vision om at skabe bæredygtige byer på hofor.dk/baeredygtigebyer/

Klar til at ansøge?

Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Søren Lyngsø på telefon 2795 5136.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2020.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende, og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.