The job Underviser og projektmedarbejder til vandbranchen has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har du lyst til at undervise fremtidens ingeniører og samtidig bruge dine erfaringer og kompetencer i et af Danmarks førende vandselskaber?

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet søger sammen med Aarhus Vand A/S en ingeniør med erfaring i spildevandssystemer og vandforsyning til en stilling i begge organisationer. Vi ønsker med denne stilling at styrke samspillet mellem universitetets uddannelses- og forskningsaktiviteter og praksis i forsyningsbranchen.   

Samtidig ønsker vi at bringe grundforskning og -viden i spil i den daglige praksis i Aarhus Vand A/S og give ideer og ny teknologi flyvehøjde.  

Din kerneopgave bliver at undervise studerende på vores diplomingeniøruddannelse i Bygning, hvor vi udbyder en specialisering i miljøteknik (Urban Water). Samtidig kommer du løbende til at deltage på vidensbaserede projekter i Aarhus Vand A/S.

Vi uddanner de studerende til at arbejde med håndtering af vand i byer, herunder planlægning og projektering af klimasikringsprojekter, dimensionering og renovering af kloaksystemer og af vandforsyningssystemer. Undervisningen er udviklingsbaseret, og vi følger derfor erhvervslivet og vandbranchens innovationsbehov tæt.

Din profil:

  • uddannet diplom- eller civilingeniør – evt. suppleret med en ph.d.-grad
  • erhvervserfaring inden for analyse, planlægning, projektering og udførelse af kloaksystemer til regn- og spildevand, klimasikring og –tilpasning samt udvikling af vandforsyningssystemer
  • erfaring med modeller til analyse af rørsystemer - fx Mike Urban samt GIS
  • motiveret for at undervise og vejlede studerende. Det er en fordel, hvis du allerede har undervisningserfaring  
  • lyst til at deltage aktivt i et dynamisk underviserteam og i projektgrupper hos Aarhus Vand A/S
  • kan kommunikere på engelsk på et professionelt niveau
  • databehandling og analyse på observationsdata i vandkredsløbet
  • validerings- og modelleringsanalyser i vandkredsløbet
  • deltagelse i systemopbygning

Hovedansættelsen vil være hos Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet med en aftale om, at 20–30% af arbejdstiden allokeres til projekter hos Aarhus Vand A/S eller på Aarhus Universitet i samarbejde med Aarhus Vand A/S.

Vi tilbyder et spændende job med gode udviklingsmuligheder og ambitiøse kollegaer. Du får en bred kontaktflade til såvel studerende som virksomheder, og du kan fastholde dit netværk og din praksiserfaring i vandbranchen. Du vil fleksibelt kunne planlægge dit arbejde i samarbejde med kollegaer og ledelse.

Din primære arbejdsplads er i de nye og attraktive omgivelser i Navitas-bygningen ved Aarhus havnefront. Er du ny underviser, vil du sideløbende med, at du begynder at undervise, blive uddannet i anvendelsen af moderne pædagogiske og didaktiske værktøjer, som skal understøtte den optimale læringsproces for vores studerende.

Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.

Et ansættelsesudvalg behandler kvalificerede indstillinger og indkalder til uddybende samtaler.

Stillingen forventes besat 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Du ansættes på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) og arbejdsstedet er Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (primært) og Aarhus Vand A/S, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lonnie Frøjk, Aarhus Vand A/S (tlf. 6011 4268, e-mail lonnie.frojk@aarhusvand.dk) eller Lisbet Holst, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet (tlf. 5194 7215, e-mail lho@ase.au.dk).

Læs mere om job og karriere på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet her: Job og Karriere

Der er igangsat en proces med henblik på reorganisering af hele ingeniørområdet på AU. Læs mere her: Ny organisering skal styrke ingeniørområdet på Aarhus Universitet
 
Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, og evt. undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Referencer
Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referenceper-sonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågæl-dende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragt-ning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.