The job Underviser med pionérånd til ny diplomingeniør-uddannelse has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Underviser med pionérånd til ny diplomingeniør-uddannelse i maskinteknologi, Kalundborg

Har du lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab og opbygge en ny uddannelse?

Diplomingeniør i maskinteknologi er en ny uddannelse og vores ambition er at uddanne de bedste maskiningeniører i Danmark. Vi målretter vores uddannelse til arbejdsmarkedet ved at samarbejde tæt med den danske biotekindustri samt virksomheder og andre aktører i Kalundborgs industrielle symbiose.

På Professionshøjskolen Absalon vægter vi engageret undervisning højt. Det skal derfor være naturligt for dig at engagere dig i de studerende og møde dem der hvor de er, med hver deres forskelligheder. 

Din profil
Du har pionérånd og brænder for uddannelse og ingeniørfaglighed. Det er derfor vigtig, at du kan genkende dig selv i nedenstående:”

Din ingeniørfaglighed kommer i spil i forhold til dine kompetencer og du kan undervise indenfor dele af følgende fagområder:

 • Produktudvikling og innovation
 • Konstruktion
 • Materialelære
 • Teknisk dokumentation

Det en fordel, hvis du har kendskab til:

 • Termodynamik
 • Fluidmekanik
 • Procesteknik og automation
 • Industri 4.0 begrebet.

Du er en dygtig og motiverende underviser på bachelorniveau. Du er engageret i de studerende og bidrager sammen med dine kolleger til at skabe et aktivt, fagligt og socialt studiemiljø.

Du har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab og være med til at etablere en ny uddannelse. Vi opbygger og udvikler løbende vores ingeniøruddannelse, og alt skal gøres for første gang. Du medvirker til at få det faglige, det praktiske og samarbejdet til at fungere godt.

Derudover forventer vi os, at du:

 • har en relevant uddannelse på kandidatniveau
 • har en Ph.d. eller min. 3 års relevant erhvervserfaring inden for ingeniørfaget.

Dine arbejdsopgaver
Som underviser på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi, vil du have en række forskellige opgaver i løbet af en arbejdsuge:

Undervisning og projektvejleder for de studerende. Dine primære opgaver vil være at un-dervise og vejlede de studerende, både teoretisk og laboratorie- og projektbaseret inden for dine fagområder. Det betyder, at du selv tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisningen. Du er løbende med til at udvikle både uddannelsen og undervisningen.

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Du indgår til tider i udvikling og gennemførsel af efter- og videreuddannelsesaktiviteter til gavn for Absalon og industrien.

Fagligt samarbejde som en del af hverdagen. Du bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor du sparrer og samarbejder med dine kolleger. Sammen sørger I for eksempel for at tilrettelægge gode undervisningsforløb, udvikle undervisningsmaterialer og måske er der et arrangement tilknyttet centret som skal stables på benene.

Alt efter dine kvalifikationer bliver du ansat som adjunkt eller lektor.

På Absalon ser vi adjunkturet som en uddannelsesstilling. Det understøtter vi gennem Absalons lektorkvalificeringsforløb, som alle nyansatte adjunkter deltager i, og alle får tilknyttet en vejleder.

For at blive ansat som lektor forudsætter det en positiv lektorbedømmelse inden for stillingsstrukturens anvendelsesområde. Du kan læse mere om rammerne for ansættelse som adjunkt eller lektor i vores stillingsstruktur her.

Dine kolleger
Du bliver ansat i Centre for Engineering and Science som driver uddannelserne Bioanalytiker, Diplomingeniør i bioteknologi, Diplomingeniør i maskinteknologi, Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi, samt Diplom i ledelse.

Du bliver en del af et team med uddannelsesledere, adjunkter og lektorer. I Kalundborg er vi 20 ansatte. Vi arbejder på at skabe den bedste ingeniøruddannelse i tæt samarbejde med biotekindustrien i Nordvestsjælland samt vores engagerede studerende. Vi værdsætter høj faglighed og løser opgaver samt udfordringer i fællesskab hvor vi alle er bevidste om vigtig-heden af at bidrage til fællesskabet og til centerets samlede målsætning.

Sådan ansøger du

 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område og der er mulighed for at forhandle tillæg i henhold til Ny løn.
 • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. april 2020.
 • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte uddannelsesleder Henrik Lund, 72482702/ henl@pha.dk
 • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest den 9. februar 2020.
 • Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder