The job Uddannelsesleder til Ernæring og sundhedsuddannelserne has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

VIA søger uddannelsesleder til Ernæring og sundhedsuddannelserne i Aarhus

Er du klar til nye udfordringer, og vil du være med til at sætte Ernæring og sundhedsuddannelserne på danmarkskortet? Ønsker du en lederstilling med gode udviklingsmuligheder - og kan du sætte den rette kurs gennem en klart kommunikerende, involverende og visionær ledelsesstil? Så læs videre her:

Muligheder for at sætte aftryk
Som uddannelsesleder skal du i tæt samarbejde med engagerede medarbejdere, studerende og professionsfeltet sikre den fortsatte udvikling af VIAs Ernæring- og sundhedsuddannelser i Aarhus. Du bliver ansvarlig for to uddannelser: Ernæring og sundhedsuddannelsen samt Global Nutrition and Health. Uddannelserne er i gang med at implementere nye studieordninger og har ligeledes sammen med VIAs øvrige sundhedsuddannelser fokus på øget sammenhængskraft på tværs af uddannelserne. En af de store opgaver for den nye uddannelsesleder bliver derfor at fortsætte det igangværende udviklingsarbejde og herunder medvirke til at skabe tydelige uddannelsesprofiler, som bliver synlige i både Danmark og internationalt. 

Grænsekrydsende ledelsesopgave 
Du vil som uddannelsesleder i samarbejde med uddannelsesdekanen få ansvar for den faglige, pædagogiske og økonomiske ledelse af Ernæring og sundhedsuddannelsen samt Global Nutrition and Health i Aarhus. Dette indebærer blandt andet personaleledelse af 22 engagerede og dygtige medarbejdere. Vores forventning er, at du gennem involverende processer får integreret medarbejdernes viden, tanker og engagement i udviklingen af løsninger på såvel hverdagens problemstillinger som i mere vidtrækkende beslutninger. Derudover vil du som uddannelsesleder indgå i en række tværgående ledelsesopgaver både inden for Sundhedsuddannelserne i VIA og i internationale sammenhænge.

Den ideelle lederprofil til stillingen
Du skal kunne balancere mellem kravet om forandring og vigtigheden af at holde fokus på driften og kvaliteten af denne. Ligeledes skal du kunne balancere mellem kravet om tilgængelig og nærværende personaleledelse og ledelse på tværs - fagfagligt, tværfagligt, og tværprofessionelt.

Vores kommende uddannelsesleder har således:

 • En relevant uddannelsesbaggrund herunder en relevant kandidat- eller masteruddannelse
 • Ledelseserfaring - og gerne en formel lederuddannelse
 • Kendskab til professionshøjskolesektoren og uddannelsestænkningen i professionsuddannelserne - herunder professions-, forsknings og udviklingsbasering
 • Flydende engelskkundskaber i skrift og tale
 • Kendskab til professionernes praksis med et bredt fagligt netværk

Som uddannelsesleder skal du:

 • Brænde for at sætte uddannelse på dagsordenen både i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv
 • Være en tilgængelig og nærværende personaleleder, som er klart kommunikerende og visionær 
 • Kunne udøve faglig og pædagogisk ledelse og være i stand til at inspirere dygtige og selvstændige medarbejdere
 • Være udviklingsorienteret og i stand til at sikre både kurs, koordinering og følgeskab
 • Kunne sikre uddannelsernes forskningsbasering
 • Kunne mestre grænsekrydsende ledelse og have erfaring med ledelse af udviklings- og forandringsprocesser
 • Kunne agere i og se muligheder i en stor kompleks organisation og samtidig sikre sammenhængskraft på tværs af uddannelser
 • Omsætte VIAs strategi til konkrete handlinger og operationalisere strategiske beslutninger

Bliv en del af en attraktiv arbejdsplads på et moderne campus
Ernæring- og sundhedsuddannelsen og Global Nutrition and Health er placeret på Campus Aarhus N, som har et stærkt sundhedsfagligt uddannelsesmiljø. Samarbejdet på tværs af uddannelserne vægtes højt, og de studerende har gode rammer for fagligt og socialt fællesskab. De sundhedsfaglige uddannelser på Campus Aarhus N har et godt samarbejde med de omkringliggende offentlige og private virksomheder, hvilket giver de studerende gode muligheder for at indgå samarbejde om eksempelvis fagrelevante projekter.

Ved at blive en del af VIA, træder du ind i en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer og medarbejdere. Der er højt til loftet og mange muligheder, herunder også gode muligheder for faglig og personlig udvikling. I foråret 2019 har VIA gennemført en organisationsændring, der har ændret VIA’s struktur. Det betyder, at du bliver en del af en organisation i bevægelse, hvormed du får gode muligheder for at påvirke den videre udvikling. Ambitionen er, at VIA skal sætte aftryk på omverdenen og at være til endnu større gavn for studerende, aftagere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter – det håber vi, at du har lyst til at bidrage til.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst. Stillingen er uden højeste arbejdstid.

Det forventes, at stillingen vil blive søgt indplaceret i lønramme 36.

Hovedarbejdssted er Campus Aarhus N, men der må forventes en del aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Vi forventer tiltrædelse den 1. september 2019 eller efter aftale. 

Er du interesseret? 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesdekan Karen Frederiksen på telefon 8755 2969 eller kafr@via.dk.

Søg stillingen gennem vores online rekrutteringssystem.

Deadline for ansøgning er søndag den 9. juni 2019 kl. 24.00. Vi forventer at afholde første runde ansættelsessamtaler den 17. juni og anden runde samtaler den 24. juni.

Der gennemføres et testforløb for kandidater, der går videre fra første samtalerunde.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

Fakta om Ernæring og sundhedsuddannelsen og Global Nutrition and Health i Aarhus

 • 22 medarbejdere (undervisere og administrative medarbejdere)
 • Ernæring- og sundhedsuddannelsen har knap 250 studerende og et optag på 69 studerende årligt
 • Global Nutrition and Health har knap 115 studerende og et optag på 34 studerende årligt
 • Er placeret på VIAs Campus Aarhus N, som ud over Ernæring og sundhedsuddannelsen og Global Nutrition and Health huser Fysioterapeut-, Bandagist-, Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, samt Sygeplejerskeuddannelsen

Fakta om uddannelsesgruppen Sundhedsuddannelserne

 • Syv uddannelser (MVU): Bandagist-, Bioanalytiker-, Ernæring og sundheds-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Global Nutrition and Health-, og Psykomotorikuddannelsen 
 • Ca. 2.000 studerende
 • 160 medarbejdere
 • Sundhedsuddannelserne er en væsentlig del af VIA University College, som er Danmarks største professionshøjskole

Læs mere om uddannelserne på:

https://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/ernaering-og-sundhed

https://en.via.dk/programmes/health/global-nutrition-and-health-bachelor

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

Ansøgningsfrist:
09/06/2019

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder