Skip to main content
The job Udadvendt sagsbehandler med styr på detaljerne has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Udadvendt sagsbehandler med styr på detaljerne til Krypto- og TEMPEST udstyr
Vil du være med til at gøre en forskel for Danmarks soldater? Og kan du bevare overblikket i en travl hverdag, hvor du får testet dine gode kommunikationsevner? Så er denne nyoprettede stilling som Krypto og TEMPEST sagsbehandler måske noget for dig?

Om os
Kapacitetscenter kommunikations- og krypto systemer er ansvarlig for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Forsvarets kommunikations- og krypto udstyr, som anvendes til lands, til vands og i luften, såvel i Danmark som under internationale missioner. 

Vores arbejdsområde omfatter landbaserede HF, UHF og VHF antenner og radioudstyr, satellit jordstationer og terminaler, taktiske datalink systemer, samt krypto og TEMPEST materiel. 

Vi har ansvaret for indkøb og drift af systemerne herunder for materielsikkerhed, modifikationer, faglig rådgivning samt budgetter og økonomistyring. 

Kapacitetscenter Kommunikation og Krypto systemer består af 16 fagligt engagerede og dygtige ingeniører, teknikere og soldater. Vi arbejder på tværs af hele Forsvaret og øvrige myndigheder og har en stor berøringsflade med vores eksterne leverandører og brugere af systemerne. 

Til dagligt arbejder vi i storrumskontorer, hvilket giver et dynamisk og samarbejdsorienteret miljø med højt til loftet og godt humør. 

Om stillingen
Du vil indgå i Krypto- og TEMPEST Elementet i Kapacitetscenteret, som består af 1 militær elementleder og 4 civile ingeniører. 

Dine opgaver vil være:

  • Typeansvarlig for drift og vedligehold af krypto- og TEMPEST udstyr til klassificeret information og kommunikation. 
  • Systemansvarlig for Electronic Key Management System(EKMS). 
  • Foretage markeds- og leverandørundersøgelser i forbindelse med anskaffelses- og modifikationsprojekter. 
  • Projektarbejde i forbindelse med materielanskaffelser, hvor du skal udarbejde kravspecifikationer og dokumentation samt leverandøropfølgning i forbindelse med projektarbejdet. 
  • Varetage rådgivning i forbindelse med projektanskaffelser af krypto- og TEMPEST udstyr. 
  • Råde og vejlede kryptoforvaltninger/ myndigheder i udarbejdelse af installations dokumentation, hvor der benyttes krypto- og TEMPEST udstyr. 
  • Deltage i internationalt samarbejde indenfor fagområdet. 

Du vil modtage den fornødne efteruddannelse på de systemer, du vil få ansvaret for. 

Du skal påregne rejseaktivitet på ca. 10-20 dage om året i forbindelse med opgaveløsningen, samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.

Om dig
Du har enten en militær baggrund som teknisk velfunderet seniorsergent, eller civil baggrund som ingeniør eller anden teknisk/teknologisk uddannelse på akademisk niveau, gerne med erfaring fra et eller flere af følgende områder: IT drift, EMC, projektarbejde og integration af tekniske systemer. 
Ligeledes ser vi gerne, at du har erfaring med og interesse for Krypto og TEMPEST som fagområde. 

Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk på et højt teknisk niveau. 

Du er fortrolig med stabsarbejde, analytisk, omhyggelig med sans for detaljer og trives i en travl hverdag, hvor du kan holde mange bolde i luften. 

Som menneske er du en stærk kommunikator med resultat for øje og du trives som en proaktiv, fleksibel og selvstændig teamplayer. 

Du tager naturligt initiativ og befinder dig godt med humor på arbejdspladsen. Du vil få brug for dine kompetencer inden for forhandling og mødeledelse og kan tale med alle fra lav til høj.

Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt tillæg afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

Som seniorsergentstilling ansættes du på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen som seniorsergent er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat på Forsvarsministeriets myndighedsområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelse i hele din ansættelsesperiode. 

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lederen af Krypto- og Tempest Element Kaptajn Visti Lindemann tlf. 7281 5251 eller Chefen for Kapacitetscenter Kommunikation og Krypto Ming Yun Shan på telefon 7281 5231.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 7281 9170. 

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. maj 2019 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler derefter med en forventet ansættelse snarest derefter. 

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse, FOKUS mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.