Skip to main content
The job Trafikplanlægger/ingeniør til vej- og trafikområdet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kunne du tænke dig at arbejde med en bred palette af trafikplanlæggerens opgaver? Er du stærk både når det kommer til at tænke langt i infrastruktur projekter og når hverdagens udfordringer skal løses? Og holder du allermest af, når du kan hjælpe en borger eller en kollega med at løse en trafikmæssig udfordring? Så er det måske dig, vi har brug for.
 
Vi har brug for en ny kollega, der har et bredt kendskab til trafiktekniske løsninger særligt indenfor trafiksikkerhed og et godt kendskab til vejloven. Du skal fx. have viden om hvornår man anvender hastighedsbump og hvornår man i stedet anlægger en indsnævring på vejen, og hvilke krav der skal overholdes. Du skal kende skilte og afmærkningsregler, da du vil skulle godkende skilte- og afmærkningsplaner og anvende regelsættet i vejledning af kolleger. Du vil i din dagligdag få kontakt til mange mennesker og stå til rådighed for dem med din viden. Det kan fx. være i myndighedsrollen overfor borgeren der henvender sig om parkeringspladser, eller i rollen som trafiksikkerhedsmedarbejder, der udarbejder en handleplan for trafiksikkerhedstiltag.
 
Trafikplanlæggerne, som du vil blive en del af, omfatter 4 medarbejdere, der arbejder med vej- og trafikområdets planmæssige forhold som bl.a. mobilitet og infrastruktur, trafiksikkerhed og kollektiv trafik samt anvendelsen af veje og byens rum. Vi arbejder både med projekter og de daglige gøremål i forbindelse med myndighedsrollen. I hverdagen samarbejder og sparrer vi med hinanden, så vi sammen finder de bedste løsninger.
 
I Haderslev Kommune ser vi vej- og trafikområdet i et bredt perspektiv. Vi vil styrke helhedstænkningen og derfor indgår trafikplanlæggerne i Teknik og Miljøs Planafdeling. Her arbejder 20 engagerede og kompetente medarbejdere, der tilsammen besidder en bred vifte af faglighed, med et bredt spekter af opgaver inden for planlægning-, natur, vej- og trafik bl.a. vedr. klima, byrum, kommune- og lokalplanlægning, naturkvalitet samt myndighedsopgaver.

Arbejdsområder 
Dine opgaver som trafikplanlægger/ingeniør vil bl.a. omfatte:

 • håndtering af henvendelser vedr. trafiksikkerhed og øvrig trafikplanlægning
 • deltagelse som projektmedarbejder på større projekter
 • den kommunale rolle som vejmyndighed
 • bidrag til arbejdet med lokalplaner og udstykninger
 • analyse og datahåndtering
 • udarbejdelse af skriftligt materiale til politiske udvalg, rapporter m.m.

Dine kompetencer 
Vi forventer, at du:

 • er uddannet ingeniør eller lignende med erfaring inden for vej- og trafikområdet og gerne erfaring fra offentlig virksomhed. Er du nyuddannet hører vi også gerne fra dig
 • kompetent kan anvende områdets retsgrundlag og din faglighed til at skabe gode løsninger sammen med borgere og erhvervsliv
 • har en viden om og gerne erfaring med data og IT-programmer på vej- og trafikområdet fx Vejman
 • formår at bidrage til helhed og sammenhæng i arbejdet med planlægning, anlæg og drift på vej- og trafikområdet på tværs af Teknik og Miljø
 • har gode kommunikationsevner og let forståeligt kan formidle faglige emner til udenforstående, såvel skriftligt som mundtlig.

Personlige kompetencer 
Vi forventer, at du:

 • er fleksibel, serviceorienteret, tillidsvækkende og troværdig
 • har fokus på at nå resultater i hverdagen og få afsluttet dine opgaver
 • er god til at skabe de rammer og den ånd og gejst, der fremmer flow og udvikling
 • er empatisk, lyttende og uhøjtidelig
 • trives i den dynamiske dialog med kolleger, borgere og virksomheder.

Vi tilbyder 
En spændende arbejdsplads, hvor vi ikke går af vejen for at prøve noget nyt. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor værdierne ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel er omdrejningspunktet. Vi har en åben og uformel omgangstone.
 
I Teknik og Miljø arbejder vi aktivt for at skabe muligheder for, at mennesker kan leve et godt liv og virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fælleskabet - dette arbejde vil du blive en naturlig del af.
 
I planafdelingen glæder dine kolleger sig til at byde dig velkommen. Vi er en afdeling med et godt miks af fagligheder og erfaringsniveau. Vi sætter en ære i at planlægningsarbejdet sker på et højt fagligt niveau og ser frem til at udvikle kommunens infrastruktur sammen med dig. Hos os får du en arbejdsdag med masser af udfordringer i et rart og anerkendende arbejdsmiljø. Og så er vi faktisk mega søde og sjove og nogen gange lidt gakkede at være sammen med - og vi har plads til dig.
 
Dit daglige arbejdssted vil være ”Schaumanns Klædefabrik”, Simmerstedvej 1A, Haderslev.

Løn og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn. 

Tiltrædelsestidspunkt 
1. marts 2019 eller tidligere, hvis du har mulighed for det.
 
Har vi vakt din nysgerrighed, så kontakt endelig afdelingsleder Christina Vedel-Birch Andersen på telefon 2023 8474. Læg evt. en besked, hvis jeg ikke tager telefonen - så ringer jeg tilbage.

Ansøgningsfrist 
Send din ansøgning, CV og bilag via knappen ”Ansøg”, senest mandag den 21. januar 2019 kl. 8. 

Ansættelsessamtaler 
Gennemføres onsdag den 23. januar eller fredag den 25. januar 2019.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder