The job Tilos Planner til Elektrificeringsprogrammet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

I de kommende år elektrificerer vi i Banedanmark store dele af den danske jernbane. Det skal på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift og samtidig være til gavn for miljøet. Som planlægger kommer du til at gøre en synlig forskel og bliver en drivende kraft i den udvikling, der skal sikre en professionel tids- og ressourcestyring af udrulningen af Elektrificeringsprogrammet. 
 
Den omfattende opgave med at elektrificere jernbanenettet består af en række komplekse projekter rundt om i Danmark. Projekterne er samlet i Elektrificeringsprogrammet i Anlægsdivisionen og foregår i tæt samarbejde med, og som leverandør til de, andre områder i divisionen: Ringsted-Femern Banen, Den nye bane København-Ringsted samt Anlæg Øst og Vest. Der er samtidig tætte relationer til Signaprogrammet og resten af Banedanmark. 
 
Du bliver ansat i vores centrale planlægningsenhed i Anlægsdivisionen, men udlånes til Elektrificeringsprogrammet, hvor du vil have din daglige gang. Du får dermed både et fagligt fællesskab med planlæggere fra andre programmer og projekter og et tilhørsforhold til et stort og spændende anlægsprojekt. 
 
Det samlede ansvar i en udfordrende hverdag 
Som planlægger får du en udfordrende hverdag, hvor du tager ansvar for den overordnede projektplanlægning og yder assistance til projektplanlægning i de enkelte projekter. Dine primære arbejdsopgaver bliver tids- og ressourcestyring på programniveau samt support af projektlederne i deres tids- og ressourceplanlægning.  
Du får ansvaret for opfølgning på fremdrift og ændringer til ”kritisk vej” – både ift. byggemøder, månedlig rapportering og dialog med entreprenøren. 
 
Du kommer desuden til at stå for koordineringen af sporspærringer for fremtidige strækninger i tæt samarbejde med vores Trafikdivision.  
 
Sidst, men ikke mindst får du ansvaret for Elektrificeringsprogrammets simuleringsmodel, der laver Monte Carlo-simuleringer af projekternes udrulning og dermed danner grundlag for den tværgående planlægning.  
 
Dygtig planlægger med overblik og overskud 
Du har en længere videregående uddannelse, der sikrer det nødvendige metodiske overblik samt viden om planlægningsmetoder og -værktøjer.Vi forventer, at du som minimum har et par års erfaring med projektplanlægning og -kontrolgerne fra store anlægsprojekter. Du er superbruger af værktøjerne MS Project og Tilos, og det er en fordel, hvis du kender til Power Sim og simulering.  
 
Da du skal færdes i et internationalt miljø, forventer vi, at du er god til at kommunikere på engelsk – både mundtligt og skriftligt. 
 
Du får et tæt samspil med medarbejdere og leverandører, og vi forventer derfor,at du har gode samarbejdsevner og formår at stille din viden og erfaring til rådighedfor dine kollegaer. Du ved, at der ved store planlægningsopgaver konstant opstår udfordringer, og du er god til at se den enkle vej gennem komplekse problemstillinger – uden at du mister dit gode humør undervejs. 
 
Som person er du selvkørende, energisk og vedholdendeover for alle interne og eksterne interessenter, og du formår at understøtte både projekter og ledelse, så de rigtige beslutninger kan træffes på de rigtige tidspunkter.  
 
Løn 
Du ansættes i forholdtil gældende AC-overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 
 
Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere, så kontakt stabschef Gunvor Winther Hvidtfeldt. Send os din ansøgning og dit cv snarest muligt, idet vi løbende indkalder til samtale.  
 
For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.