The job Teknisk profil til rolle som gruppeleder for projektering af styretavler has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vær med til at etablere og udbygge højspændingsstationer på Danmarks 132-400 kV-transmissionsnet og få indflydelse på, hvordan de tekniske løsninger udføres. Du bliver en del af en udviklingsorienteret afdeling og indgår i et team af fem kolleger med fokus på og ansvar for design og konstruktion af styretavler til vores højspændingsstationer. Din nye arbejdsplads bliver på vores moderne hovedkontor i Fredericia.

Koordinering af opgaver og el-teknisk projektering
Energinet har en voksende portefølje af anlægsprojekter, som i størrelse og kompleksitet ikke findes mange andre steder - og vi forventer at skulle producere ca. 200 styretavler årligt. Da opgavemængden er stigende, får du som gruppeleder en vigtig rolle i at sikre hensigtsmæssig ressourceplanlægning og opgavefordeling, så vores leverancer kan leveres til tiden. Den koordinerende del af jobbet består derfor primært i at styre og støtte medarbejderne i teamet gennem sparring og koordinering af opgaver. For at løfte opgaven er det vigtigt, at du selv deltager i løsningen af opgaver, samtidig med at du har fokus på samarbejdet i gruppen og formår at motivere og udvikle medarbejderne i gruppen.

Med fokus på den eltekniske projektering af løsningerne får du sammen med dit team en central rolle i projekterne, der både omfatter projektering af nye tavler og ombygning af eksisterende tavler. De primære opgaver er tavleprojektering og udfærdigelse af dokumentation, herunder at udarbejde tavletegninger og deltage i fabrikstest af tavlerne. I teamet arbejder vi tæt sammen med tegnerne, som rentegner vores tavletegninger, og kolleger i de andre teknikafdelinger, så vi sikrer, at løsningerne matcher deres behov. Derudover samarbejder vi med konsulenthuse, leverandører og tavlebyggere.

Til projektering af tavler anvendes standardtavler, og vi stiler efter, at 80% af alle tavler er standardløs-ninger. I opgaveløsningen tager vi udgangspunkt i Energinets designstandarder og specifikationen for den enkelte station. Når der er behov for at udarbejde og standardisere nye løsninger, deltager du også i dette arbejde, ligesom du holder dig opdateret om ændringer i love og regler, som skal indarbejdes i vores designstandarder.

Glæd dig til et spændende job med en bred kontaktflade og udfordrende opgaver, der kræver din specialiserede viden. Da der er tale om en funktion under opbygning, får du samtidig chancen for selv at være med til at præge arbejdsprocesserne i teamet, ligesom du er med til at sætte aftryk på standardisering og løbende optimering af fagområdet.

Elteknisk baggrund og lyst til teamledelse
Du er sandsynligvis uddannet stærkstrømsingeniør, maskinmester, elinstallatør eller lignende og har derudover gerne en håndværksmæssig baggrund som fx elektriker. Ideelt set har du erfaring med tavleproduktion eller anden elteknisk serieproduktion, ligesom du gerne har prøvet kræfter med teamledelse eller projektledelse, hvor du har bevist din evne til at motivere og udvikle et team. Da specifikationer og standarder ofte udarbejdes med et internationalt sigte, er det en forudsætning, at du behersker engelsk i skrift og tale.

Som person er du samarbejdsorienteret, åben for udfordringer og brænder for at bruge din faglige viden og erfaring til at bidrage til at skabe forbedringer. I kraft af dit overblik og strukturerede tilgang til opgaverne, forstår du at prioritere mellem de mange sideløbende opgaver. Samtidig er du i stand til at drive og eksekvere på varierende opgaver i tæt samarbejde med kolleger, ligesom du evner proaktivt at følge op på aftaler for at sikre en løbende forventningsafstemning i forhold til teamets leverancer, prioriteringer og ressourcebehov. I Energinet er vi stolte af vores åbne og uformelle miljø, så det er vigtigt, at du trives med mange mennesker omkring dig.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Anders Pasgaard på tlf. 2333 8579. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.