The job Technical Security Analyst has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Technical Security Analyst til den nye DCIS under Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen

Sundheds-og Ældreministeriet opruster på cyber- og informationssikkerheden og søger derfor en ny medarbejder, der gerne vil være med til at sikre borgernes sundhedsoplysninger.  
 
Arbejdet i sundhedsvæsenet er blevet endnu mere afhængigt af digital understøttelse, samtidig med at der er flere trusler end nogensinde mod vores it-miljøer. Der er derfor øget fokus på cyber- og informationssikkerhed både på nationalt plan og på sektorniveau, hvor den nye decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) er oprettet under Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen. Og vi har brug for dig på holdet!  
 
Om afdelingen  
I sundhedsvæsenet behandles hver dag store mængder følsomme oplysninger til patientbehandling, forskning, klagesagsbehandling, tilsyn, kvalitetssikring og meget mere. Afdelingen for Cyber- og informationssikkerhed arbejder proaktivt for at sikre, at disse oplysninger bliver beskyttet bedst muligt.  
 
Vi varetager funktionen som decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) i forhold til den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi på sundhedsområdet, og du vil blive en del af den fælles offentlige indsats for cyber- og informationssikkerhed (læs om strategien: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informat...).  
 
Vi arbejder sammen med sundhedsvæsenets parter om at sikre, at patientdata er tilstrækkeligt beskyttet mod eksponering og offentliggørelse. Vi arbejder også tæt sammen med andre interessenter inden for cyber- og informationssikkerhed, herunder Center for Cybersikkerhed, Datatilsynet og Rigsrevisionen.  
 
I afdelingen arbejder vi tæt sammen med styrelsens jurister, teknikere og systemspecialister, ligesom vi har en tæt kontakt til ministeriets øvrige institutioner og sundhedsvæsenets parter.  
 
Dit arbejde 
I takt med det øgede fokus på cyber- og informationssikkerhed samt bekæmpelse af cyberkriminalitet, ønsker vi at tilføre en Technical Security Analyst til holdet, der kan vurdere og analysere systemer og tekniske løsninger. Vi ønsker en dynamisk og fleksibel kollega, der ud over analyser og sparring med de andre i afdelingen og sundhedsvæsenets aktører kan planlægge og styre test af interne og eksterne infrastruktur og applikationer hos sundhedsvæsenets aktører. Du kan forvente at skulle udføre manuelle indtrængningstestning og Red Team test samt organisering og styring af penetration tests med brug af underleverandører.  
 
Dine primære arbejdsopgaver:  

 • Udføre analyser af de tekniske sikkerhedsforhold i systemer og løsninger  
 • Fungere som teknisk sparringspartner for styrelsen, ministeriet og sundhedsvæsenets aktører  
 • Vidensdele med parterne i sundhedsvæsenet  
 • Udvikle sikkerhedsværktøjer  
 • Sikkerhedsstatistiske leverancer og forbedringsforslag  
 • Udføre penetrationstest og egentlige sårbarhedsvurderinger  
 • Medvirke til udarbejdelse af rapporter af høj kvalitet i forbindelse med penetrationstest  
 • Indgå i projekter og undersøgelser efter behov  
 • Sikkerhedstræning af leverandører, interne og eksterne aktører  
 • Deltage i håndteringen af større incidents og rådgivning af berørte interessenter  

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer  
Du trives i en travl og tværfaglig hverdag, hvor akutte og ikke-planlagte opgaver ofte må prioriteres over andre arbejdsopgaver. Evnen til at arbejde selvstændigt er afgørende. Vi forventer, at du brænder for dit fag og har lyst til at være med til at udvikle og styrke sektoren og gøre en forskel på nationalt plan.  
 
Ud over dette forventer vi, at du har:  

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund eller erfaring indenfor området  
 • Stærke analytiske evner, som du aktivt bruger i dit arbejde med at lave operative og anvendelige løsninger  
 • Erfaring med afprøvning af sikringstiltag i infrastrukturer og/eller webapplikationer  
 • Forståelse af sikkerhedsteknologier - Firewalls, IDS, Security Incident and Event Management(SIEM)  
 • Programmeringsfærdigheder, der understøtter værktøjsudvikling og tilpasning - (shell scripting, Perl, Python, Ruby, C, C ++, C #, Java)  
 • Exploit udvikling eller anden teknik til dybtgående sårbarhedsundersøgelser  
 • Erfaring med penetrationstests, herunder trådløs penetrationstest  
 • En forståelse for, at sikkerhed afhænger lige så meget af mennesker og kultur som af teknologi  
 • Gode samarbejdsevner  

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra sundhedsvæsenet eller fra en anden offentlig myndighed, ligesom at det vil være en fordel, hvis du har faglige kvalifikationer på et eller flere relevante områder, fx CEH, CISSP, CCNA, OSCP eller andre relevante certificeringer.  
 
Vi tilbyder  
Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, med spændende arbejdsopgaver, hvor du får lov til at sætte dit præg på udviklingen med informationssikkerhedsarbejdet. Du vil blive en del af en afdeling på 12-14 medarbejdere og du bliver en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer.  
 
Der vil være mulighed for relevant videreuddannelse, evt. certificering.  
 
Vi er en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge.  
 
Om ansættelsen  
Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund bliver du ansat efter:  

 • Gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes centralorganisation  

eller  

 • Gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomst) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedr. It-medarbejdere.

 
Du kan forvente at skulle igennem et sikkerhedsgodkendelsesforløb.  
 
Der er tale om en varig stilling på fuld tid.  
 
Kontakt os gerne  
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte afdelingschef Søren Bank Greenfield på tlf. 3268 9141.  
 
Du kan læse mere om, hvad vi laver på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.    
 
Er du interesseret?  
Klik på ”Ansøg” og send os din ansøgning samt relevant dokumentation (CV og eksamensbevis). Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 og 11.

Sundhedsdatastyrelsen har røgfri arbejdstid og et røgfrit campus. 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder