Skip to main content
The job Teamleder til Park og Vej, for Vejområdet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Hjørring kommune søger en teamleder med erfaring indenfor vejområdet.  
Har du lyst til at være leder i Teknik og Miljø i Hjørring Kommune, med omkring 250 medarbejdere som er glade og stolte over deres arbejdsplads.  
  
Vi stiller skarpt på det, der sker ude i verden, på det vi skal kunne levere i Hjørring Kommune og på den arbejdsplads, som får os til at yde vores bedste - hver dag. Derfor kobler vi myndighed og drift på vejområdet endnu tættere sammen med fokus på proaktiv tilgang til prioritering og løsninger, der passer til stedet.  
 
Som teamleder skal du i høj grad formå at være bindeled mellem den løbende drift, hvor Park & Vej driver og vedligeholder Hjørring kommunes vejnet, cykelstier og gangarealer samt parker og grønne områder, og samtidig være en del af det tværgående samarbejde på Rådhuset.  
 
Du får ledelsesansvaret for et team, der varetager en bred opgaveportefølje, der bl.a. omfatter små anlægsopgaver, trafiktælling, trafiksikkerhed, vejmyndighed, udbudsopgaver samt diverse administrative opgaver. 

  • har du 100 % styr på økonomien, og ved hvad entreprenøropgaver koster  
  • er du god til at finde muligheder og løsninger, når andre ser problemer
  • er du god til dialog, og fortæller du gerne den gode historie

Så kan vi til gengæld love dig masser af handlefrihed og et stort råderum – bare der hele tiden er styr på økonomi, kvalitet og trivsel.  

Dine medarbejdere   
Du bliver teamleder for 12 administrative medarbejdere, som er placeret på rådhuset og på materielgården, der primært varetager opgaver indenfor vejområdet. 
 
Alle medarbejderne trives og udvikles efter princippet ”Ledelse i Fællesskab”.  Ledelsesstilen og kulturen er meget uformel og medarbejder-inddragelse er en naturlig del af dagligdagen. Du skal have lyst til og forståelse for personaleledelse, turde udvikle og udfordre dine medarbejder, have empati og mod til at tage også de svære samtaler.   
  
Materielgården arbejder efter forretningsmæssige principper så tæt som muligt på private virksomheder. Målet er hele tiden, at opgaverne udføres bedst og billigst til gavn for borgerne.   
  
Dine kvalifikationer   

  • du skal være med til at sikre, at der er tillid til økonomien på Materielgården. Derfor skal du være med til at give tilbud på opgaver, og derfor er økonomisk indsigt en nødvendighed
  • du skal have erfaring indenfor vejområdet, bl.a. udbud, licitation samt tilbudsopgaver
  • du skal involvere og udfordre dine medarbejdere, samtidig med at du er det naturlige midtpunkt. Det kræver, at du har erfaring med ledelse

Materielgården vil fortsat have behov for digitale løsninger og effektive arbejdsgange. Derfor skal du også have et godt kendskab til IT og arbejdsmetoderne i marken, så vi kommer i verdensklasse på dette område
kommunikation er også en vigtig personlig kompetence. Mundtligt, skriftligt og på de digitale og sociale medier
  
Du indgår naturligt i samspillet med den øvrige ledergruppe i Teknik og Miljø, hvor du vil opleve en stor vilje til sparring og samspil, og hvor vi ønsker fællesskaber og er meget bevidste om at spille hinanden bedre i lederopgaven. 
 
Din uddannelsesmæssige baggrund skal være ingeniør eller anden teknisk baggrund, men du skal også kunne noget jordnært. Og din ledererfaring kommer fra lignende stillinger, gerne både offentlige og private. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i vores tre bærende værdier:  

  • Tillid
  • Dialog  
  • Arbejdsglæde  

De tre værdier er vores fælles fundament. De afspejler, hvor vi gerne vil hen. De beskriver, hvordan vi sammen stræber efter at skabe en god arbejdsplads, og hvordan vi hjælper hinanden til et stadigt bedre arbejdsliv.  
Samarbejdet skal foregå i forståelse for, at arbejdet skal udføres bedst muligt under de betingelser, der fastlægges af de politiske beslutninger og arbejdets organisering. 

Praktiske oplysninger
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle tillæg efter særlige kompetencer. 
 
Hvis dette lyder som noget for dig, kan du få yderligere oplysninger hos chef, Tonny Pedersen, tlf.: 4122 6841.
 
Ansøgningsfrist er den 10. maj 2020.
Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale den 19. maj 2020 og herefter eventuelt 2. samtale.
Ansættelse er pr. 1. august 2020 eller snarest muligt.

Se mere om Hjørring kommune, Teknik og Miljø på kommunens hjemmeside her.

Din ansøgning og dit CV sender du elektronisk til os ved at klikke på "Send ansøgning".

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder