The job Teamleder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Teamleder til Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter

Vil du stå i spidsen for udviklingen af de fysiske rammer for 7.000 skolebørn i Gladsaxe?
Så har vi jobbet til dig.

Som teamleder i Ejendomscenteret vil du få ansvaret for kommunens 11 skoler. Skolerne er generelt af høj arkitektonisk kvalitet og opført i gedigne og holdbare materialer. Flere af skolerne er da også erklæret bevaringsværdige.

Gladsaxe Kommune ønsker at skabe de bedst mulige pædagogiske rammer for undervisningen. Derfor er der afsat 450 mio. kr. til udvikling af Fremtidens Skole. Eksisterende bygninger og udearealer skal renoveres og moderniseres. Samtidig skal der bygges nyt for at udvide kapaciteten. Der skal overalt indrettes åbne, sammenhængende læringsmiljøer. Indsatsen kommer bl.a. til at omfatte bygningen af en helt ny fløj på Søborg Skole og indretning af et 4. spor til Enghavegård Skole på det tidligere UCC/Blågård Seminarium.

For at kunne løse alle disse opgaver og sikre et helhedssyn på bygningerne er dit team tværfagligt sammensat med arkitekter, en landskabsarkitekt og en ingeniør. Opgaverne vil være mangeartede: nybyggeri, ombygninger, planlagt vedligehold, energiforbedringer og anlæg af udearealer. Til større projekter anvendes der eksterne rådgivere, men teamet vil have ansvaret for byggeprojekterne fra start til slut inkl. programmering, projektering, udbud, kontrahering, byggeledelse, budgetstyring og overgang til drift.

Det bliver teamlederens ansvar at holde en tæt dialog med skoleforvaltningen med henblik på at prioritere og tilskære de mange opgaver. Teamlederen fordeler opgaverne mellem teamets 8 medarbejdere og følger opgaveløsningen til dørs – både fagligt og procesmæssigt. Derudover skal teamlederen have tæt dialog med de tværgående driftsenheder og andre afdelinger samt indsigt i den overordnede strategi og styring af kommunen og kunne formidle strategier mv. i sit team. Den daglige personaleledelse inkl. arbejdet med trivsel/arbejdsmiljø, MUS og kompetenceudviklingsplaner forestås af teamlederen, mens den overordnede personaleledelse drøftes i lederkredsen og udøves af ejendomschefen.

Du vil som teamleder skulle sikre,

 • at byrådets strategier og beslutninger bliver ført ud i livet gennem konkrete handlinger.
 • at kommunens ejendomsforvaltning er helhedsorienteret
 • at der via tværgående værktøjer og udviklingsaktiviteter støttes op om det bygningsrelaterede arbejde
 • at opgaveløsningen er fagligt velfunderet og bidrager til en bæredygtig kommune
 • at alle arbejdsgange er effektive og giver værdi for kommunens borgere

Kompetenceprofil

 • En uddannelse som arkitekt, ingeniør eller lignende og minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring med ledelse, herunder projektledelse og brug af projektledelsesværktøjer inden for byggeri og facilities management.
 • God til at planlægge sit eget og andres arbejde samt sikre en effektiv proces
 • Erfaring med personaleledelse eller lyst til at lære det
 • Erfaring med projektering, udbud og kontrahering samt styring af eksterne rådgivere
 • God til budgetstyring og gerne kendskab til byggeriets jura
 • Kan arbejde og manøvrere i en politisk ledet organisation, herunder bidrage til politiske dagsordener.
 • Lyst og evne til forhandling
 • Lyst til at samarbejde konstruktivt internt, bredt i kommunen og udadtil
 • En person med godt humør, der kan skabe en god stemning omkring sig

Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ejendomscenteret yder - som en del af Center for Økonomi - bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter. Herudover er centeret ansvarlig for den periodiske vedligeholdelse, energioptimeringen og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Ejendomscentret består af 3 bygningsansvarlige teams plus et 4. team, der løser administrative og strategiske opgaver. Den høje faglige standard fastholdes og videreudvikles i tværgående netværk omfattende emner som projektledelse, projekteringspraksis, bæredygtigt byggeri, byggeledelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og energibesparende tiltag. For hvert tværgående netværk/gruppe er der udpeget en tovholder.

Gladsaxe Kommune er ambitiøs - også med sine ejendomme. Kommunen ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer. Byrådet har derfor afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, til Fremtidens Skole, til nye skøjtefaciliteter, et sundhedshus ved Buddinge Station, nye anvendelser af de bygninger, som husede UCC/Blågård Seminarium og meget andet. Samtidig afsættes der hvert år puljer til nye læringsmiljøer, til funktionsændringer, til energisparetiltag, til vedligeholdelse og meget mere i de eksisterende 386.000 m2, hvoraf mange er af god kvalitet og tidstypiske med arkitektonisk værdi. Samlet er der projekter for mere end 1 milliard kroner i spil.

De mange nye opgaver kombineret med byrådets ønske om en mere strategisk tilgang til kommunens bygninger har betydet, at Ejendomscenteret nu er oppe på 35 medarbejdere.

Den overordnede ramme for arbejdet er Gladsaxestrategien, som nu også inkluderer FN’s Verdensmål. Vi arbejder derfor ud fra et ønske om både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Målet er en grøn og levende kommune, hvor kommunale og private arealer udvikles i sammenhæng.

Løn- og ansættelsesvilkår
Teamlederen vil blive indplaceret efter gældende overenskomst, fx som chefkonsulent med mulighed for at forhandle et tillæg.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller behov for uddybende oplysninger, er du velkommen til at kontakte ejendomschef Niels Thygesen på telefon 9384 7310 eller niethy@gladsaxe.dk

Ansøgningsfrist
Fristen for indsendelse af ansøgning er 23. maj og ansættelsessamtalerne forventes gennemført 27. og 28. maj. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. juli 2019.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder