The job Studiepraktikant/ virksomhedsprojekt til at arbejde med unges idrætsfællesskaber has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

DGI Storkøbenhavn søger en studiepraktikant/ virksomhedsprojekt til at arbejde med unges idrætsfællesskaber.

Vi leder efter en studiepraktikant, som kan understøtte vores ungeindsatser. Praktikperioden løber fra 1. september 2024 til 31. januar 2025.

Studiepraktikanten bliver en del af Team Ungekultur og Inklusion i DGI Storkøbenhavn og indgår i indsatser som har fokus på at arbejde med engagering af unge i idrætsfællesskaber.

Om studiepraktikstillingen/ virksomhedsprojekt
Som studiepraktikant i DGI Storkøbenhavn vil du få indsigt i udvikling, implementering af evaluering af idrætsbaserede tiltag målrettet unge. Du medvirker til at tilpasse og iværksætte indsatserne i samarbejde med kommunale samarbejdspartnere, samt evaluere og udbrede indsatserne. Du får indsigt i projektarbejdet, herunder idégenerering, analyse og research og er med til at teste idéerne via brugerinddragelse, workshops og konkrete aktiviteter.

Dine arbejdsopgaver består af at udvikle og teste konkrete indsatser, der typisk baserer sig på et ressourcebaseret ung-til-ung perspektiv. Du er med til at inddrage eksterne samarbejdspartnere, foreninger og instruktører i indsatser som bl.a. afvikles på gymnasier, i ungdomsklubber, i foreninger og på idrætsanlæg. Du vil også arbejde med kommunikation af indsatserne, så beslutningstagere og potentielle samarbejdspartnere kan lade sig inspirere og engagere af de ungeindsatser, vi igangsætter.

Generelt vil opgaverne have karakter af:

  1. Projektimplementering og understøttelse af unges dannelse af nye idrætsbaserede fællesskaber.
  2. Community Building og foreningsudvikling med henblik på at opkvalificere idrætsfællesskaber og -foreninger til at engagere endnu flere unge.
  3. Foreningsudvikling med henblik på inklusion af flere piger og kvinder i idrætsfællesskaber og -foreninger som medlemmer, frivillige og ledere.
  4. Projektsparring på indsatser for sårbare eller udsatte unge.
  5. Projektudvikling fra idé til virkelighed: workshop-design, brugerinddragelse, research og analyse.
  6. Formidling af indsatsernes effekt og resultater samt strategisk kommunikation til beslutningstagere.

Ud over ovenstående vil studiepraktikantens arbejdsopgaver typisk gå på tværs af DGI Storkøbenhavns organisation, og bl.a. handle om at skabe opbakning, synergi og videndeling med andre kollegaer og teams.

Som studiepraktikant vil du i det daglige arbejde tæt sammen med teamets konsulenter og medvirke på møder, workshops og i mødet med eksterne samarbejdspartnere og idrætsforeninger. Kendskab til inklusion, unges idrætsdeltagelse og aktive fællesskaber, særlige målgrupper og foreningsliv vil være en fordel.

Med i studiepraktikstillingen hører adgang til frokostordning, PC og arbejdstelefon. Praktikstillingen er ulønnet og timetallet er som udgangspunkt 30-37 timer pr. uge – dog under hensyn til praktikretningslinjer på det enkelte uddannelsessted.

En vis fleksibilitet med henblik på arbejdstid må påregnes i forbindelse med arbejdet med foreningslivet.

Du vil få et stort medansvar på en arbejdsplads, der er præget af engagerede medarbejdere, der arbejder for en god sag.

Om dig
Vi leder efter en studerende med interesse for at skabe engagement og involvering af unge med idrættens fællesskaber som den gennemgående metode. Vi forestiller os, at du er interesseret i idrættens potentiale for at skabe sammenhængskraft i krydsfeltet mellem civilsamfund, kommuner og foreningsidræt. Du arbejder analytisk og procesorienteret, og interesserer dig for at involvere unge i f.eks. workshops eller længerevarende udviklingsforløb.

Du er sandsynligvis i gang med en uddannelse inden for idræt, folkesundhed, sociologi, antropologi, socialt arbejde eller lignende. Du kan få ting til at ske omkring dig og du arbejder målrettet og inddragende. Du ønsker at få konkret erfaring med at få udviklingsorienterede idrætsindsatser til at blive realiseret, samtidig med at du får kendskab til de vigtige aktører på idrætsfeltet i hovedstaden.

Du har interesse i at tage et stort medansvar på en arbejdsplads, der er præget af engagerede medarbejdere, en god sag for foreningsidrætten samt en uformel omgangstone med godt humør og højt til loftet.

Om DGI Storkøbenhavn
DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningernes udviklingshus. Som foreningsidrættens udviklingshus brænder vi for at skabe stærke, lokale idrætsfællesskaber. Vi samarbejder med alle typer af idrætsforeninger om bl.a. rekruttering af frivillige, facilitetsbehov, aktivitetsudvikling, foreningsdannelse, social inklusion, markedsføring, skolesamarbejder og eventafvikling.

DGI Storkøbenhavn dækker 11 kommuner i hovedstadsområdet. Vi har oplevet massiv medlemsvækst i de seneste mange år. I 2020 havde vi ca. 600 medlemsforeninger med 210.000 medlemmer i alt.

DGI Storkøbenhavn dækker geografisk 11 kommuner i hovedstadsområdet: Ballerup Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rødovre Kommune og Tårnby Kommune.

Vi er ca. 60 ansatte og har hovedkontor i Vesterbrogade 6D tæt på Københavns Hovedbanegård.
 
Ansøgningsfrist og samtaler Send din skriftlige ansøgning seneste d. 1. juni 2024. Vi indkalder løbende til praktiksamtaler.

Spørgsmål og mere information
Læs mere om at være praktikant hos os på vores hjemmeside ”Studiepraktikant i DGI Storkøbenhavn” her: ”Praktikant i DGI Storkøbenhavn”. Spørgsmål kan stilles til projektleder Kirstine Sejr på mail kirstine.sejr@dgi.dk  eller telefon 23 39 01 45.