Skip to main content
The job Studentermedhjælpere med fokus på administrative opgaver til IT-udvikling has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du arbejde i et inspirerende og agilt miljø i spændingsfeltet mellem projektstyring, procesoptimering og It-udvikling? 

Det er ikke nogen lille opgave, vi er blevet stillet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor vi skal udvikle og vedligeholde skatteforvaltningens kommende og eksisterende store IT-systemer. Det er en opgave, som kræver overblik, agilitet og et udpræget ønske om hele tiden at gøre processerne og systemerne lettere for vores dygtige sagsbehandlere rundt om i landet.

Vi søger studentermedhjælpere til kontorerne Enterprise Arkitektur og Strategi samt Agil Ledelse og Metode 1. I Enterprise Arkitektur udarbejder vi arkitekturrammer, der sikrer sammenhængende arkitektur for skatteforvaltningen, og kvalitetssikre arkitekturbeslutninger for it-projekterne. Det er også vores opgave at yde arkitekturrådgivning til ledelse og direktion, om tværgående og langsigtede effekter for forretningsmål, risikoniveau, budgetter og teknisk gæld. I Agil Ledelse og Metode 1 er vores nøgleopgaver for nuværende udviklingen af det nye inddrivelses- samt ejendomsvurderingssystem, hvilket vil sige it-udvikling, projektstyring, procesoptimering og løbende rapportering på fremdriften. Alle disse opgaver løses efter principperne for et Scaled Agile Framework (SAFe).

Du bliver en del af et innovativt miljø i skatteforvaltningen, med højt til loftet og et godt tempo. Dine kolleger tager godt imod dig, og du bliver hurtigt involveret i opgaver, der giver dig en bred berøringsflade i kontoret og i organisationen.  Vi vægter samarbejde om opgaverne højt, og vi har en uformel omgangstone og fokus på at hjælpe hinanden. På den måde sikrer vi, at vi hele tiden kan spille hinanden gode.  

Derudover bliver du en del af vores Studenternetværk. Netværket fungerer som et forum for videndeling, erfaringsudveksling og netværk på tværs af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Som studentermedhjælper får du typisk egne ansvarsområder, som du selv er drivende på, og du kommer derved i berøring med en bred pallette af arbejdsopgaver, som udfordrer og udvikler dig fagligt og personligt. Jobbet vil give dig mulighed for at arbejde selvstændigt og løbende udvikle dine kompetencer.

Eksempler på konkrete opgaver, som du vil kunne komme til at arbejde med er:

  • Ledelsesstøtte (udarbejdelse af rapporter, hjælpe med udformning af kontrakter, journalisering o. lign.)
  • Koordineringsopgaver 
  • Identificering og håndtering af forhindringer for udviklingsteams (under ledelse af enten projektledere eller RTE’ere)
  • Kommunikation, f.eks. nyhedsbreve eller fællesmøder
  • Vedligeholdelse af og støtte til systemer og opgavestyringsboard
  • Bestilling af varer og håndtering af varemodtagelse
  • Administrativ hjælp i forbindelse med afholdelse af møder og workshops
  • Understøtte de administrative rammer omkring udvikling af IT-overblik, herunder sikre overblik over ændringsønsker 
  • Andre forefaldende administrative opgaver 

 

Om dig 
Du er fagligt velfunderet, engageret og studerer som udgangspunkt kommunikation, IT eller management (stud. It, Stud. Kom, stud. Merc. El. lign). Du interesserer dig for projektledelse i et agilt udviklings-setup og er god til at kommunikere med mennesker på tværs af fagligheder. Du er struktureret og trives i et travlt og dynamisk miljø, hvor tingene ændrer sig hurtigt.

Da vores arbejde foregår efter en agil filosofi, er det yderst vigtigt, at du er selvstændig, proaktiv og i stand til at prioritere og løse mange forskelligartede opgaver. Som person er du social og hjælpsom og er i stand til at navigere i en stor organisation. 

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Ansøg” senest 20. april 2020. Vi holder samtaler løbende og samtalerne kan evt. foregå via Skype.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper Johanna Kate Thomson på tlf. 7237 4397 og studentermedhjælper Jens Christoffer Bjerking på tlf. 7237 1318.
 
Du ansættelses på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK). Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder. Tiltrædelse snarest muligt

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. På sigt kan dit arbejdssted flytte til Nybrovej 110 og 116, 2800 Lyngby.
 

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’ 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af
skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af
Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.