The job Struktureret og energisk it-generalist til compliance på informationssikkerhedsområdet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du struktureret, grundig og en dygtig skriftlig formidler? Er du nysgerrig på informationssikkerhed og har du lyst til at opbygge en faglighed inden for dette område? Er du god til at håndtere mange interessenter og sikre god og professionel ledelsesrapportering? Så er du måske vores nye kollega.

Bliv en del af et stærkt fagligt miljø inden for compliance og leverandørtilsyn
Du bliver ansat i kontoret Sikkerhedsstandarder og Portefølje i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Vores kontor sætter politikker og krav for sikkerhed og databeskyttelse i Skatteministeriets koncern, sikrer porteføljestyring og topledelsesbetjening på sikkerhedsområdet, og endelig varetager vi compliance og leverandørtilsyn. Vi er 26 kolleger i kontoret fordelt på fire teams for hhv. Porteføljestyring, Leverandørtilsyn, DPO-funktionen og Compliance, som du bliver en del af.

I Compliance-teamet er vi 9 kolleger, som blandt andet arbejder med udarbejdelse og implementering af strategier, politikker og retningslinjer inden for persondatabeskyttelsesområdet og informationssikkerhed på tværs af hele Skatteministeriets koncern samt målinger af compliance, dvs. 2nd line kontrol af, hvorvidt politikker og retningslinjerne efterleves. 

Dine opgaver bliver at:

 • gennemføre compliance-målinger på informationssikkerheden i organisationen – dvs. via dokumentationsgennemgang, interviews og workshops vurdere, hvorvidt kontorer i styrelsen har implementeret de informationssikkerhedsmæssige regler, de har ansvar for, og hjælpe dem med en anbefalinger og handleplaner til, hvad der skal til, hvis dette ikke er tilfældet.
 • udarbejde skriftlig afrapportering af compliance-målingerne, så de er præcise og kan forstås af udefrakommende (fx Rigsrevisionen) samt håndtere godkendelser af afrapporteringen op mod kontorchefer og direktører.
 • opfølgning på handleplaner fra risikovurderinger og dispensationer for manglende compliance.
 • opdatere og udvikle politikker og retningslinjer for informationssikkerhed med udgangspunkt i ISO27001-standarden.

Vi har processer og skabeloner for de ovenstående opgaver, som du vil skulle lære at kende, bruge og hjælpe med at forbedre og videreudvikle.

Sans for struktur, nysgerrighed og skriftlig formidling er nøgleord
Du er grundig og foretrækker struktur i din opgaveløsning. Du er en udadvendt, fleksibel og samarbejdsorienteret person, som er i stand til at møde organisationen, hvor den er. Du kan begå dig på alle niveauer i en kompleks organisation med mange interessenter. Service og gå-på-mod er nøgleord i vores tilgang til compliance, hvor det er vigtigt for os at være en aktiv, positiv medspiller i sikringen af de mange vigtige data, som vi som skattevæsen har ansvaret for.

Du er en god formidler af komplicerede budskaber, både mundtligt som skriftligt. Vi lægger særlig vægt på, at du er en dygtig, skriftlig formidler, som excellerer i at skrive notater og rapporter. Du kan skrive præcist, korrekt og kan formidle fagligt indhold på en let tilgængelig måde. Har du erfaring med Slotsholmsmetoden er det en fordel, men ikke et krav.

Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau fx fra IT-universitet, Københavns Universitet eller CBS. Du kan have nogle års erfaring fra en lignende stilling, eller du kan være nyuddannet. Hvis du har erfaring med informationssikkerhedsområdet eller it-revision, vil det være et plus, men det er ikke et krav. Er du fx nyuddannet lægger vi i stedet vægt på, at du har interesse for informationssikkerhedsområdet og har stor lyst og nysgerrighed til at opbygge en faglighed på området. Så tilbyder vi dig relevant, faglig kompetenceudvikling, så du får et robust grundlag at arbejde ud fra. Du vil endvidere indgå i et team med særdeles erfarne kolleger, som kan give dig faglig sparring og sidemandsoplæring i det daglige.

Uanset din faglige baggrund ønsker vi, at du:  

 • er præcis i dine skriftlige formuleringer og trives med at en stor del af dine leverancer er på skrift.
 • har et ”service-gen”, da mange af vores kollegaer er afhængige af, at vi yder god og hurtig service.
 • excellerer i at arbejde struktureret, omhyggeligt og med sans for planlægning, koordinering og opfølgning.
 • har interesse inden for informationssikkerhed og er interesseret i at opbygge – eller styrke – din faglighed på dette område.
 • udstråler gejst og engagement i samspillet med organisationen og dine nærmeste kollegaer.
 • kan balancere at arbejde både selvstændigt og tværfagligt om opgaverne.
 • tager initiativ, viser ansvar, og at du følger opgaverne til dørs.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Vi har fokus på at sikre høj trivsel i kontoret, herunder sikre og styrke vores gode kollegaskab og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Ansøg” senest den 6. juni 2023. Samtaler afholdes løbende, og der vil evt. blive gennemført test.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Elisabeth Rothmar på telefon 72379371 eller chefkonsulent Amalie Jonassen på telefon 7237295.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder