The job Stærkstrømsingeniør til specialistrolle inden for højspændingsanlæg has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vær med til at skabe energi til tiden - og til fremtiden. Som vores nye stærkstrømsingeniør er du med til at etablere nye HVDC-forbindelser til udlandet, samtidig med at du udvikler dig til at blive en af vores topspecialister inden for HVDC-området. Du kan se frem til at få en central rolle i driften og vedligeholdelsen af vores vitale infrastruktur, samtidig med at du deltager i store anlægsprojekter. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Du deltager i internationale HVDC-projekter og indgår i driften af jysk-fynske anlæg
Du indgår i afdelingen Asset Beredskab Jylland, som er ansvarlig for driftsledelse af eltransmissionsnettet og det til-hørende beredskab. I afdelingen er vi altid parate til at agere, når der indtræffer fejl i transmissionssystemet og sikrer en hurtig og effektiv reetablering af forsyningen.

Du deltager som specialist i Viking Link-projektet, og under anlægsfasen foregår en stor del af dit arbejde i projektet, hvor du dels får dyb viden om anlægget og dels bringer erfaringer fra drift og vedligehold ind i projektet og på den måde sikrer, at det nye anlæg etableres på baggrund af driftserfaringer. Det betyder, at du deltager i den tekniske afklaring i projektet og løbende tager stilling til, hvilke løsninger der bedst muligt sikrer stabil drift og optimalt vedligehold. Der er tre HVDC-anlæg i området, som du dækker i samarbejde med søsterafdelingen - Storebælt, CobraCable og Viking Link.

Du får naturligvis en grundig oplæring i HVDC-anlæg, så du er klædt godt på til opgaven - ligesom du bliver en integreret del af afdelingens stærke HVDC-miljø og fagmiljøer på tværs af organisationen. Sideløbende deltager du i den daglige drift af vores anlægsportefølje, herunder fejlretning, opfølgende analysearbejde og tilstandsvurderinger. Du har særligt fokus på HVDC-anlæg, men får mulighed for at arbejde med mange typer anlæg, så du har et bredt kendskab til alle vores anlæg. Du indgår på sigt sammen med dine kolleger i en tilkaldevagt og tager hurtigt affære, hvis der opstår driftsforstyrrelser i vagtområdet. Kørsel foregår i egen bil efter statens takster eller i fælles vagtbil.

Du får en unik mulighed for at arbejde inden for et speciale, som ingen andre kan tilbyde, og du bidrager direkte til at sikre den høje forsyningssikkerhed i Danmark, når du agerer på fejl og hændelser. Samtidig kan du være sikker på at få ansvar for komplekse opgaver, og du bliver del af et stærkt fagmiljø bestående af specialister, som sparrer med hinanden på tværs af afdelinger og fagdiscipliner”, fortæller afdelingsleder Jesper Ferløv Greth.

Glæd dig til et job, hvor du arbejder med komplekse tekniske projekter i milliardklassen og får mulighed for at arbejde med den nyeste teknologi og sikre de rigtige tekniske løsninger for Energinet og det danske samfund. Du bliver del af et HVDC fagmiljø med gode muligheder for at sparre med fagligt kompetente kolleger og opnå en høj faglig specialisering inden for HVDC. Samtidig har du stor mulighed for at påvirke løsningerne, ligesom du drager nytte af at have deltaget i anlægsfasen, når du senere får ansvaret for egne opgaver på anlæggene.

Stærkstrømsingeniør med gode samarbejdsevner og erfaring inden for drift og vedligehold
Du har en baggrund som stærkstrømsingeniør gerne med en praktisk uddannelse som fx elektriker. Erfaring fra forsyningsbranchen med enten AC eller HVDC er en fordel, men ikke et krav. Du kommer til at kommunikere med såvel kolleger som projektledere og montører fra både danske og udenlandske leverandører, så det er vigtigt, at du behersker dansk og engelsk på højt niveau og også meget gerne kan begå dig på tysk. Opgaverne foregår ofte på vores anlæg ude i landet, så det er et krav, at du har kørekort.

Der er tale om et komplekst arbejdsområde, der kræver en meget specialiseret viden, så det er vigtigt, at du er nysgerrig og har flair for at tilegne dig ny viden. Da du i høj grad kommer til at leve i projektet, er det ligeledes nødvendigt, at du viser gåpå-mod og initiativ - ligesom det falder dig naturligt at være opsøgende for at skabe gode relationer og blive en del af fællesskabet.

På det personlige plan har du gode samarbejdsevner, men har samtidig en naturlig autoritet over for vores eksterne leverandører. Derudover er du fleksibel og indstillet på at yde en ekstra indsats, når det kræves. Du har en analytisk tilgang til opgaverne, der gør dig i stand til at træffe beslutninger og arbejde selvstændigt - også under pres i forbindelse med fejlfinding. Endeligt evner du på en konstruktiv måde at udfordre løsningsforslag og arbejdsgange og bidra-ger således til at optimere måden, vi løser vores opgaver på.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”, så vi har den senest 19. maj 2019. Vi forventer at holde samtaler 27. maj 2019. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Ferløv Greth på telefon 4062 7852 eller senioringeniør Stefan Frendrup Sörensen 2333 8932. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.