Skip to main content
The job Sikkerhedsmedarbejder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Company Overview
On any given day, every moment matters to someone, somewhere. And every moment, Motorola Solutions’ innovations, products and services play essential roles in people’s lives. We help firefighters see around buildings and police officers see around street corners. We keep utility workers connected and visible to each other with real-time voice and data communication across the smart grid. And we provide the situational awareness first responders need when a moment brings catastrophe. We help people be their best in their moments that matter.

Sikkerhedsmedarbejder
Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK)
Vil du være en del af et innovativt og internationalt miljø i en af de førende virksomheder indenfor trådløse kommunikationsløsninger?  Er du en struktureret person der har kendskab og erfaring i arbejdet med Informations Sikkerhed samt gode administrative evner og kan du kombinere disse egenskaber med en professionel håndtering både internt i DBK, som er et datterselskab i Motorola Solutions koncernen (MSI), og eksternt? 
 
DBK tilbyder:

 • Et innovativt og internationalt miljø i en af de førende virksomheder indenfor trådløse kommunikationsløsninger.
 • Gode muligheder for personlig udvikling
 • Konkurrence dygtig løn og personalegoder i overensstemmelse med dine kvalifikationer og resultater.

Dit ansvar
Som en del af vores kontraktuelle forpligtigelser med den Danske Stat skal DBK overholde et defineret sikkerhedsregulativ.  For at DBK kan efterleve et højt sikkerhedsniveau og kontraktuelle forpligtigelser er virksomheden ISO27001 certificeret.
 
Du bliver en del af organisationen, der skal sikre, at DBK overholder nuværende sikkerhedsregulativ sammen med ISO27001.  Du er med til at forankre ISO27001 i organisationen og aktivt sikre og vedligeholde, at DBK medarbejdere bliver trænet og i den nødvendige viden til at efterleve ISO27001 i daglig drift. 
 
I tillæg til ovenstående vil du være ansvarlig for en række driftsmæssige sikkerhedsopgaver, hvor du har en kontaktflade både til kunder og brugere af DBKs services.  Opgaverne er mangeartede og kan omfatte fra ”helt ned på jorden aktiviteter” til mere sofistikerede opgaver, hvor din viden og sunde fornuft om sikkerhed har betydning.
 
Du vil samarbejde både med vores kunder og leverandører i forbindelse med sikkerhedsopgaver, ligesom du vil få en kontaktflade og rapportering ind i MSI organisationen, da DBK deler viden og erfaringer med MSI.
 
DBK har en række servicemål og sikkerhedsmæssige krav som skal overholdes og rapporteres både eksternt og internt.  Du vil sammen med andre dele af DBK organisationen have kontakt til vores          vigtigste kunde og mange andre interessenter.  Du vil formelt rapportere til selskabets administrationschef, men have en bred berøringsflade til resten af virksomhedens organisation. 

Dine opgaver:

 • Deltagelse i møder med kunder, brugere af DBK services og leverandører.
 • Aktivt medvirkende til overholdelse af DBK Sikkerhedspolitik og regulativ.
 • Sikre opfyldelse af servicemål for DBKs sikkerhedsområde.
 • Rapportering til ledelsen i DBK.
 • Rapportering og deltagelse i møder med MSI koncernen
 • Løbende deltagelse i forbedring og udvikling af de værktøjer der benyttes til sikring af opfyldelse af servicemål.
 • Dokumentationsansvarlig for sikkerhed.

Din profil

 • Den ideelle kandidat har hel eller delvist erfaring med
 • Standarderne ISO27001 og gerne ISO20000
 • IT-sikkerhed
 • ITIL Foundation
 • Drift af telekommunikation i operatørvirksomhed
 • Flydende dansk og meget godt kendskab til engelsk
 • Kundekontakt
 • Krav at du kan sikkerhedsgodkendes af PET

 
Uddannelse
Den rigtige kandidat har udover ovennævnte erfaring i administrativt arbejde tillige gerne indenfor sikkerhed og beslægtede områder. 
Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner åbent mindset, og vi ser gerne, at du har gennemslagskraft, arbejder selvstændigt/ er ”selvkørende”, struktureret og holder hovedet koldt i pressede situationer. 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Henrik Blume: Telefon 2540 8142.  Vi håber, at besætte stillingen snarest muligt, men vi kan vente på den rigtige kandidat.

Rejseaktivitet
Under 10%

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.