The job Seniorspecialist til nyt bæredygtighedscenter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi har store ambitioner om at forstærke vores fokus på bæredygtighed og innovation i Aarsleff-koncernen. Som en af Danmarks førende entreprenører tager vi samfundsansvar, går forrest og bidrager til den grønne omstilling, som skal fremtidssikre bygge- og anlægsbranchen. I Aarsleff-koncernen har vi en fælles tilgang til bæredygtige, innovative løsninger, der sikrer værdiskabende processer og produkter inden for både byggeri og infrastruktur. Vores mange medarbejdere arbejder aktivt på grøn omstilling i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.  

Selvom vi allerede har gang i flere bæredygtige tiltag og processer i vores forskelligartede projekter og produktion, har vi besluttet at etablere et bæredygtighedscenter til gavn for både koncernens selskaber, sektioner og afdelinger samt for vores kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

Det nyetablerede Aarsleff ECO Center skal som viden- og kompetencecenter være en smeltedigel for nye ideer og innovation samt supportere og samarbejde med koncernens mange selskaber og forretningsenheder. Udadtil skal centeret medvirke til, at Aarsleff bliver den foretrukne partner i udviklingen af fremtidens bæredygtige samfund inden for vores forretningsområder.

Derfor har vi brug for dig til en af vores nyoprettede funktioner i Aarsleff ECO Center.

Er du vores nye kollega i Aarsleff ECO Center?
Vi skal i det nye center suge viden til os, opbygge erfaringer og sammen med over 6.000 kolleger og eksterne samarbejdspartnere finde løsninger på en lang række problemstillinger og udfordringer omkring en bæredygtig fremtid, især med fokus på de forretningsområder Aarsleff-koncernen arbejder med.

Du brænder for at indsamle viden og finde bæredygtige løsninger, og du mestrer det allerede på højt niveau. Du skal i tæt samarbejde med centerets team både kunne indsamle og sprede viden samt medvirke til, at gode ideer bliver endnu bedre og forhåbentlig bliver en del af vores fremtidige forretning. Du skal støtte vores mange selskaber og forretningsenheder med en bæredygtig udvikling af deres processer, produkter og adfærd.

Du er specialist inden for bæredygtighed, har dybtgående interesse, viden og erfaring med mange af de teknologier, processer og metoder, der nu og i de kommende år vil præge den grønne omstilling inden for bygge- og anlægssektoren. Du har forhåbentlig også en nysgerrig, innovativ og opfindsom tilgang til verden og dit arbejde.

Du har en meget stor ballast af erfaringer og knowhow på seniorniveau og rygsækken fyldt med viden og redskaber til at gøre en afgørende forskel i vores fremtidige udvikling af bæredygtige processer, produkter og projekter.

Vi forestiller os, at du har en relevant teknisk uddannelse på kandidatniveau med mindst 10 års erfaring med fagområderne anlæg og byggeri. Du har måske baggrund i rådgiverbranchen, industrien eller forsknings- og innovationsmiljøet og er fagligt, socialt og interessemæssigt klædt på til at indgå i nye arbejdssammenhænge, forskelligartede fagområder og meget selvdreven aktivitet.

Vi er opmærksomme på, at bæredygtighedsområdet er meget bredt, har mange facetter og interessenter og er under hastig udvikling. Derfor vægter vi også din personlighed og entusiasme, dine evner til samarbejde og teamwork samt flair for netværksbygning og kommunikation højt.

Din kommende dagligdag
Du vil blive en vigtig brik i opbygningen af det nye ECO Center, der fysisk placeres i vores hovedsæde i Aarhus, men får hele Aarsleffs berøringsflade og markeder som arbejdsplads.

Du vil få tre hovedopgaver i dit fremtidige arbejde:

  • Opsamle, bearbejde og kommunikere viden, indsigt og knowhow inden for et meget bredt spekter af bæredygtighedsområdet, med fokus på Aarsleffs forretningsområder. Aarsleff ECO Center skal fungere som viden- og kompetencecenter, heri ligger både en support- og coaching-opgave samt en kompetenceudvikling af dine kolleger i koncernen.
  • Aktivt støtte, deltage i og selv udtænke udviklingsopgaver inden for bæredygtighedsområdet sammen med kolleger fra vores mange forretningsenheder og eksterne samarbejdspartnere. Aarsleff ECO Center skal fungere som sparringspartner og projektledere på udviklingsprojekter og procesforbedringer i hele koncernen.
  • Medvirke professionelt, entusiastisk og givende til en succesfuld opbygning af centeret, sikre at teamet opbygger erfaring, kompetencer og knowhow samt at kendskabet til centeret udbredes internt og eksternt. Aarsleff ECO Center skal opbygge et ry bygget på professionalisme, realisme, forretningsforståelse og engagement.

Du vil blive en del af en meget flad organisation, noget der også kendetegner Aarsleff som helhed, hvor alle i teamet tager del i samme opgaver og problemløsninger, og hvor der ikke er langt mellem ledelseslag og tilsvarende gode muligheder for indflydelse og personlig udvikling på tværs af vores mange forretningsenheder og specialer.

Du skal betragte dit virke som en stærk, kompetent og erfaren specialist, der kan coache, vejlede, udvikle og medvirke til at skabe resultater. I de enkelte forretningsenheder vil du finde kolleger med specialindsigt i netop deres fagområde – også inden for bæredygtighed. Du skal samarbejde med dem, skabe synergier, merværdi og resultater.

Du vil opleve stor entusiasme og medejerskab omkring nye ideer og innovation i hele koncernen, og det bliver et af centerets fornemmeste mål at skabe værdi og økonomisk attraktive løsninger inden for bæredygtighedsområdet.

Vi udvikler medarbejderne, og medarbejderne udvikler os
Du vil blive en del af en af Danmarks største entreprenørkoncerner med mange arbejdsområder, opgavetyper og interessefelter. Du vil derfor blive involveret i flere forskelligartede projekter og møde mange kolleger og samarbejdspartnere. Aarsleff ECO Center vil dels arbejde med egne projekter og problemstillinger og dels modtage, udvikle og støtte projekter fra koncernens mange sektioner og samarbejdspartnere.

Fælles for alle vil være vores specielle kultur og DNA, der er rundet af koncernens historie og udvikling og mange års fokus på vores grundværdier: Engagement i hvad vi gør, Fokus på det vigtigste, Stræben efter forbedring og fornyelse og Ansvar for helheden.

Vi forventer også, at du udvikler os. At du kommer med ny viden, indsigt og knowhow samt et smittende engagement og humør. At du både kan agere agilt og resultatorienteret og tænke langsigtet og strategisk – begge dele bliver en del af din hverdag, og noget vi værdsætter hos alle i koncernen.

Lyder det som noget for dig?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores bæredygtighedschef Lars Dithmer, der leder Aarsleff ECO Center, på 5215 9196 eller ldi@aarsleff.com.

Klik på Ansøg for at sende din ansøgning.

Vi skal senest have din ansøgning den 15. oktober 2020.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.