The job Seniorøkonom eller senioringeniør til internationalt samarbejde om elmarkedsudvikling has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Jobbet giver dig en rolle i centrum af udviklingen af de europæiske elmarkeder, der både skal være effektive, levere en høj forsyningssikkerhed og give den vedvarende energi gode afsætnings- og forretningsmuligheder. Konkret handler det om udvikling af det europæiske intraday-marked, der står over for betydelige ændringer i de nærmeste år, samtidig med at intraday-markedet bliver et mere og mere væsentligt marked, i takt med at vindens og solens andel af elproduktionen stiger. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af dit arbejde.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF MARKEDSDESIGN FOR INTRADAY-MARKEDET
Elmarkedet udvikler sig hele tiden i størrelse og kompleksitet. Elmarkedsafdelingens 14 medarbejdere udvikler, i samarbejde med andre afdelinger i Energinet og kolleger fra nabolandene og på tværs af Europa, forward-markedet, day ahead-markedet (spot-markedet) og intraday-markedet. Det kræver en god blanding af markedsforståelse, viden om samfundsøkonomi og regulering, politisk tæft, teknisk indsigt samt viden om processer og it-implementering. Det er der ingen, der kan på egen hånd, så vi er helt afhængige af det gode samarbejde vi har i afdelingen.

Du kommer til at arbejde med at udvikle og implementere tre væsentlige nye features i intraday-markedet:  Flowbased kapacitetsberegning, introduktion af intraday-auktioner og etablering af 15 minutters tidsopløsning i intraday-markedet. Dette er de tre største leverancer, som intraday-markdet står over for de kommende år, og det involverer en høj grad af europæisk samarbejde - så når omstændighederne igen tillader det, må nogen rejseaktivitet påregnes.

”Jobbet kræver selvstændighed, stort gå-på-mod og en evne til at arbejde både med de store linjer samt at grave sig ned i de mindste detaljer - og så skal der være en balance mellem kompromisvillighed og evnen til at stå fast, når det kræves, ” fortæller afdelingsleder Johannes Bruun, der om sin ledelsesstil fortæller, at han tror på frihed under ansvar – og prøver at gøre det muligt for sine medarbejdere at udfolde sig frit, hvilket erfaringsmæssigt giver de bedste resultater.

Du kan se frem til et udadvendt og selvstændigt specialistjob inden for et område i hastig udvikling, som har både politisk bevågenhed og stor strategisk betydning for Energinet. Energisektoren er drevet af teknologiudvikling og klimaambitioner, som medfører en hastig udvikling mod en stadig større integration på tværs af de enkelte energisektorer (el, gas, varme osv.), og Energinet spiller en central rolle i denne omstilling. I det perspektiv er udviklingsmulighederne både konkret i jobbet og mere generelt i Energinet store – i særdeleshed da markedet spiller en helt afgørende rolle for, at Danmark og Europa kan indfri de grønne ambitioner.

ØKONOM ELLER INGENIØR MED GOD FORSTÅELSE FOR SAMFUNDSØKONOMI
Da der er tale om internationale udviklingsprojekter kombineret med national implementering, søger vi ikke en specifik profil eller specifikke kompetencer. Det vigtigste er, at forstå (el)markedstankegangen – og det kan være på baggrund af økonomiske, tekniske eller it-orienterede kompetencer.  Men vi forventer, at du har minimum 5 års erfaring med internationalt samarbejde, projektarbejde, it-implementering eller udviklingsarbejde. Selvsagt gerne fra energisektoren, men det kan også være fra andre sektorer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at specificere krav til it-udvikling og samarbejde med it-afdelinger. Alternativt kan kompetencer inden for matematisk optimering også være relevante.

En betydelig del af opgaverne løses med engelsk som arbejdssprog. Derudover er det vigtigt, at du evner at lytte til og inddrage bidrag fra kollegaer og samarbejdspartnere i dit arbejde og dine løsningsforslag.

Det er en kompleks opgave, som kræver, at du er nysgerrig og glad for at samarbejde og søge resultater med andre. Du trives med at arbejde med forandringer og finde løsninger på problemer. Samtidig evner du at se helheden og kan hurtigt danne dig et overblik, ligesom du har en stor appetit på at sætte dig ind i nye problemstillinger.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning med cv og andre relevante dokumenter via linket "send ansøgning", så vi har den senest 30. maj 2021. Vi forventer at holde 1. samtale 7. – 8. juni (online) og 2. samtale 14. juni (i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Johannes Bruun på tlf. 23 33 85 76. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.