Skip to main content
The job Senior it-projektleder - genopslag has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Senior IT-projektledere, der gør en forskel - genopslag
Er du fagligt stærk inden for it-projektledelse, har god personlig gennemslagskraft og befinder dig godt i spændingsfeltet mellem it og forretningsudvikling? Så er det dig, vi har brug for til Program- og Projektledelsen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. 

Som senior it-projektleder i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse leder du store og komplekse it-projekter og/eller forandringsprojekter, der digitaliserer understøttelsen af Forsvarets opgaveløsning. Det kan f.eks. omhandle it-projekter i f.m. anskaffelsen af nyt kampfly, Forsvarets indførelse af SAP S/4 Hana og ændringer af andre større koncernfælles systemer.

Projekterne er typisk flerårige, involverer interessenter på tværs af Forsvaret og har indflydelse på hvordan store dele af Forsvaret arbejder. De har ofte stor politisk bevågenhed og kan omfatte offentlige udbud.

Om os
Program- og Projektledelsen omfatter ca. 30 projektledere, som arbejder med en bred vifte af materielprojekter, it-projekter og forretningsudviklingsprojekter. 

Projekterne udføres typisk for slutkunden som er hæren, søværnet og flyvevåbnet samt Forsvarets øvrige myndigheder. Projekterne er typisk teknisk eller politisk komplekse og har en væsentlig økonomisk volumen.

Vores projektledelsesmetoder og -processer er baseret på PRINCE2 og øvrige AXELOS Global Best Practice koncepter. På it området følger vi Statens it-projektmodel.

Om stillingen
Du vil blive ansat i Program- og Projektledelsen i Ballerup, der vil udgøre din faglige base. Her indgår du i et fagligt og professionelt fællesskab med andre projektledere, og det er her din opgavetildeling og faglige udvikling vil være forankret. Vi lægger vægt på at gruppen af projektledere også er et hold, der deler erfaringer og ”spiller hinanden gode”. Ansættelsesmæssigt vil du referere til din sektionschef. I forbindelse med din rolle som projektleder vil du referere til styregruppeformanden for hvert enkelt projekt.

Du vil blive tilknyttet som projektleder for et eller flere projekter ad gangen afhængig af projekternes størrelse og kompleksitet, og du vil typisk være ansvarlig for projekterne fra start til slut. 

It-projekter i Forsvaret vil typisk tage udgangspunkt i forretningens behov, som skal afdækkes og efterfølgende rammesættes og imødekommes. Som seniorprojektleder er din opgave at sikre, at løsningen specificeres, udvikles/anskaffes og implementeres både teknisk og organisatorisk. Du har ansvar for at opretholde fremdrift i projektet i overensstemmelse med aftalt tid, økonomi og kvalitet samt tilsikre at projektet tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Projekterne udføres i tæt samarbejde med kunden, samt specialister inden for bl.a. teknologi, indkøb, økonomi og jura samt eksterne leverandører. Markedsundersøgelse, udbud, udvælgelse af leverandører og efterfølgende samarbejde med leverandøren samt test og implementering er væsentlige elementer i projekterne for at sikre gode løsninger for Forsvaret.

Som udgangspunkt ledes projekterne med base i vores domicil i Ballerup, men ud fra det princip, at projektlederen skal være dér, hvor det giver bedst mening for projektet. Der må derfor påregnes en del rejse- og ekstern mødeaktivitet - særligt til Hvidovre, hvor vores it-ressourcer er samlet - afhængig af projekternes karakter.

Vi tilbyder muligheden for at arbejde på en spændende og alsidig arbejdsplads med opgaver, der har betydning for Danmarks sikkerhed både nationalt og internationalt. Vi har gode uddannelses- og udviklingsmuligheder, som vil give dig værdifuld viden og kompetencer. En stor del af den faglige og metodemæssige udvikling udspringer af vores netværk af projektledere, som du vil indgå i og forventes at bidrage til.

Om dig
Du har en relevant uddannelse samt få års erfaring som projektleder, eller mere end 8-10 års erfaring med ledelse af store it-projekter fra en større privat eller offentlig virksomhed. Alternativt er du officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Leder (VUT-II/L), og efterfølgende opnået tilsvarende dokumenteret erfaring som projektleder inden for it-området.

Du forstår at gå foran og sikre leveringen af det aftalte slutprodukt til aftalt tid, pris og kvalitet. Din indstilling til projektledelse hviler på ansvarlighed både i forhold til at levere fremdrift og overholdelse af forvaltningsregler, værdibaseret ledelse, helhedssyn, samarbejde og professionalisme. Du sætter dig ind i og anvender og efterlever Forsvarets projektmetode og -værktøjer tilpasset situationen og projektets kompleksitet samt kommunikerer nøgleinformationer i rette tid til projektets interessenter. Du er indstillet på at bidrage konstruktivt til den kontinuerlige udvikling af vores processer og metoder.

Som person er du proaktiv og resultatorienteret med en god portion robusthed og gennemslagskraft samt vant til at navigere i en stor organisation og trives med at bygge og vedligeholde relationer. Derudover evner du at indgå i et travlt miljø med mange interessenter og skiftende vilkår, hvor du selv er med til at tilsikre den nødvendige afklaring og fastlæggelse af projektets omfang og indhold.

Vi forventer, at du har erfaring med anvendelse af en standardiseret projektmodel, f.eks. PRINCE2® eller Statens it-projektmodel samt med forandringsledelse.

Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Er du militær ansat besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som militær ansat har du pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militær ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Der er tale om faste stillinger ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med fast tjenestested i Ballerup.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Martin Vendelbo Gundberg på telefon 7281 5304 eller chefkonsulent Jeanette Faurholt Nørregaard på telefon 7281 5021.

Hvis du vil vide mere omkring løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR- konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er den 5. maj 2019. Samtaler afholdes løbende og senest umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbevis, FOKUS mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder